BEZPEČNOST PEVNÝCH DISKŮ (7)

Servisní informace Pro fungování interních obvodů pevného disku jsou nezbytné servisní informace, jež jsou pro uživ...


Servisní informace
Pro fungování interních obvodů pevného disku jsou nezbytné servisní informace,
jež jsou pro uživatele zpravidla nepřístupné. Lze je rozdělit do následujících
kategorií:
n servo informace n rezidentní firmwarový mikrokód (operační programy) n
konfigurační tabulky a nastavení
n tabulky vadných bloků Servo informace jsou potřeba pro funkci systému
jednotky magnetických hlav pevného disku. Slouží k polohování hlav a k
udržování jejich přesné polohy nad definovanou stopou a při výrobě se zapisují
na již sestavený pevný disk pomocí zvláštních servisních otvorů v krytu,
přičemž tyto otvory jsou poté přelepeny nálepkami. K záznamu se používají
vlastní záznamové hlavy pevného disku ve speciálním velmi přesném nástroji
takzvaném servo zapisovači. Polohovací rameno hlav se pohybuje prostřednictvím
zvláštního ramene servo zapisovače po konstantních krocích, které jsou mnohem
menší než rozestupy mezi stopami.
Firmware řídicího mikroprocesoru je souborem programů řídících činnost
komponent pevného disku. Najdete zde programy pro diagnostiku disku při
spuštění, pro ovládání otáček vřetenového motoru, pro výměnu dat s řadičem,
vyrovnávací pamětí atd. U většiny pevných disků je firmwarový mikrokód uložen v
interní paměti ROM mikrořadiče, některé novější disky ale mají část firmwaru
uloženu přímo na plotnách v servisní oblasti. U některých modelů pevných disků
se část programů firmwaru zapisuje do vyhrazené firmwarové oblasti pevného
disku, zatímco ROM obsahuje programy pro inicializaci, nastavení polohy hlav a
primární zaváděcí program, který načítá firmwarová data z magnetického disku do
paměti RAM.
Části firmwaru se přitom zapisují na disk nejen z důvodu úspory místa v paměti
ROM, ale také proto, aby jej mohli výrobci snadno aktualizovat v případě, že by
při výrobě nebo používání disku odhalili chyby v mikrokódu. Tato data jsou
nezbytná pro fungování celého pevného disku a chyby v této části mohou mít
fatální následky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.