Bezpečnost podle KPMG

Podle průzkumu společnosti KPMG ani velké firmy mnohdy nedisponují systémy, které by umožnily kvantifikovat rizika plyn...


Podle průzkumu společnosti KPMG ani velké firmy mnohdy nedisponují systémy,
které by umožnily kvantifikovat rizika plynoucí z ohrožení bezpečnosti IT a
přesně nesledují ani náklady vynaložené na tuto oblast.
Studie KMPG došla k předpokládaným výsledkům o tom, že za největší problém
pokládá většina firem nebezpečí virového či hackerského útoku a selhání
kritické obchodní aplikace. Nejkomplexnějšími bezpečnostními mechanismy
disponují finanční instituce.
Hlavním výsledkem studie KPMG je však zjištění, že otázky týkající se
bezpečnosti IT bývají ve firmách pouze velmi vágně kvantifikovány. Pouze 43 %
pracovníků odpovědných za informační bezpečnost bylo v rámci průzkumu schopno
říci, jaká částka byla v letošním roce vynaložena na tuto oblast. 30 %
respondentů vůbec nevědělo, jaké procento rozpočtu na IT se vynakládá na
informační bezpečnost. Pouze 60 % dotázaných manažerů IT využívalo nějakou
formu hlášení bezpečnostních incidentů. Na dotaz, zda jejich organizace měří a
připravuje výkazy či hlášení o stavu bezpečnosti, pouze 35 % respondentů
odpovědělo, že tak učinili nyní, a jen dalších 17 % to plánuje do budoucna.
KPMG se pokusila vyčíslit i průměrnou ztrátu, která následuje po porušení
bezpečnosti firemního informačního systému. Dokonce i pokud se do částky
nezahrnou dodatečné efekty (ztráta důvěry klientů apod.), její hodnota údajně
dosáhne více než 100 000 dolarů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.