Bezpečnost podnikové informatiky

V rámci panelové diskuse na téma bezpečnost podnikové informatiky se i přes pozdní odpoledne rozpoutala živá debata. ...


V rámci panelové diskuse na téma bezpečnost podnikové informatiky se i přes
pozdní odpoledne rozpoutala živá debata. Jedním z výchozích otázek byla
disproporce mezi zájmem, který problematika bezpečnosti mezi IT manažery
vyvolává, a objemem investic, které tuzemské společnosti do zabezpečení ICT
hodlají v letošním roce uvolnit. Mezi hlavní příčiny nedostatečné pozornosti,
kterou vedení firem věnuje problematice bezpečnosti IT, patří dle účastníků
diskuse zejména neexistující firemní bezpečnostní politika, nedostatek
prostředků, neznalost bezpečnostních rizik, podceňování rizik, špatná zkušenost
s dosavadními bezpečnostními opatřeními (neefektivní a nefunkční), neexistence
testů atd.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.