Bezpečnost v rámci XML

Bezpečnostní řešení XKMS založené na protokolu XML, které má přinést zjednodušení integrace digitálního podpisu...


Bezpečnostní řešení XKMS založené na protokolu XML, které má přinést
zjednodušení integrace digitálního podpisu a šifrování do produktů pro
e-commerci, představily společnosti Microsoft a VeriSign. XKMS má podle
analytiků přinést výrazné zvýšení bezpečnosti on-line transakcí a to díky
integraci digitálních certifikátů, XML a PKI do jednoho balíku.
XKMS (XML key management specification) podle představitelů uvedených firem
zjednoduší tvorbu aplikací především tím, že bude práce s digitálním podpisem a
šifrováním realizována mimo ně. Přitom umožňuje přesunout relativně složité
operace, jako jsou např. zpracování digitálních certifikátů nebo kontrola
případného odvolání transakce, na server a přistupovat k nim prostřednictvím
XML.
Podle představitelů společnosti VeriSign si příchod nového protokolu vynutila
skutečnost, že je XML stále častějším prostředníkem při přenosu dat, čímž se
ovšem stává velmi palčivým problém zajištění interoperability různých
bezpečnostních řešení. Protokol XKMS bude v nejbližší době zaslán
standardizačním orgánům a během 12-18 měsíců by se mohl stát standardem. Jeho
plusem v tomto procesu bude nepochybně fakt, že je kompatibilní s nastupujícími
standardy WSDL (Web Services Description Language) a SOAP (Simple Object Access
Protocol).
0 3238 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.