Bezpečnost Windows systematicky

Nejen administrátoři a návrháři sítí se shodnou, že od doby uvedení operačního systému Windows ve verzi 2000 je ko...


Nejen administrátoři a návrháři sítí se shodnou, že od doby uvedení operačního
systému Windows ve verzi 2000 je konečně možno na této platformě firmy
Microsoft seriózně hovořit o komplexnějším zabezpečení. Přestože na knižním
trhu je již k dispozici řada příruček, jež se zabývají technologickými detaily,
ve zde představovaném titulu je problematika bezpečnosti pojata systémově
včetně metodických základů.
Recenzovaná publikace je všestranným pojednáním o aplikaci bezpečnostních
politik a postupů pomoci technických prostředků, jež jsou ve Windows k
dispozici. V prvních kapitolách začínají autoři teoretickým výkladem. Zmíněny
jsou především obecné požadavky, jež jsou na informační technologie kladeny.
Nechybí zmínka o standardizaci a zavedené metodice a jedna z částí je věnována
obecně procesu implementace bezpečnostních postupů.
Od páté kapitoly tvůrci knihy přistupují k praktickým otázkám a představují
management zabezpečení v prostředí Windows. Zpracovány jsou otázky rozpoznání
nebezpečí, dále jsou popsány dostupné technické prostředky (především zásady
skupin) a způsob zajištění infrastruktury z pohledu uživatele, síťové služby či
uložených dat prostřednictvím souborového systému. Samozřejmě nechybí pojednání
o internetu a zajištění jeho využití. V závěru knihy čtenář narazí na popis
nasazení kontrolních mechanismů.
Hlavním přínosem knihy je jistě její úplnost. Probíraná problematika je
zpracována do vnitřně konzistentního tvaru, takže čtenář najde pohromadě jak
teoretická východiska, tak popis dostupných prostředků. Vytknout lze snad jen
to, že autoři místy ztratili nadhled a prezentují Windows 2000/XP jako
bezchybnou bezpečnostní spásu.
(K. Eisenkolb, M. GÖkhan, H. Weickardt: Bezpečnost Windows 2000/XP, Computer
Press, Praha, 2003, 501 stran, 590 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.