Bezpečnosti stále dominují antiviry

Bezpečnostní technologie v oblasti IT jsou nepochybně perspektivním a rychle rostoucím segmentem trhu. Nad hladinu vyčn


Bezpečnostní technologie v oblasti IT jsou nepochybně perspektivním a rychle
rostoucím segmentem trhu. Nad hladinu vyčnívající špičku ledovce sice v
současné době tvoří poptávka vyvolaná aktuální hrozbou teroristických útoků, v
centru zájmu IT profesionálů je však bezpečnostní problematika již dlouho, a to
především v podobě antivirových programů, firewallů či kryptografických
nástrojů.
Bouřlivý vývoj v této oblasti s sebou přináší i určitý zmatek a nepřehlednost.
Na trhu se pohybuje velké množství firem, produktů a služeb. Na jedné straně
mají nemalou šanci vyniknout svými kvalitami, na druhé straně však mohou být
pouhou pastí na peníze důvěřivého zákazníka. Právě v této přelomové době, kdy
uživatelé přehodnocují své bezpečnostní potřeby a snaží se vypořádat s novými
bezpečnostními riziky, o jejichž skutečné podstatě však bohužel často mnoho
nevědí, připravila analytická společnost IDC v Praze svou první roadshow na
téma IT Security. O záludnostech bezpečnostní problematiky jsme si při této
příležitosti povídali s ředitelem IDC CEMA Stevenem Frantzenem.

Jak vnímáte význam segmentu IT Security v současné době obecné stagnace na trhu?
Důležitost bezpečnostní problematiky neustále narůstá. Zdaleka se zatím sice
nejedná v celosvětovém měřítku o nejvýznamnější segment, je to však velmi
rychle rostoucí oblast trhu. Celkem 38 % evropských informačních manažerů
(CIO), které jsme oslovili v rámci našeho průzkumu ohledně jejich priorit pro
rok 2002, označilo problematiku bezpečnosti za největší výzvu, která před nimi
stojí.
Do roku 2006 by měla hodnota celosvětového trhu v oblasti IT Security vzrůst ze
současných 17 na 50 miliard dolarů, což představuje odhadovaný roční nárůst o
24 %. Pro srovnání globální trh IT dosahoval v roce 2001 hodnoty 860 miliard
dolarů. V porovnání s touto částkou jsou sice současné výdaje na bezpečnost
takřka zanedbatelné, avšak velmi rychle expandují.
Zatímco v západní Evropě je dynamika růstu v oblasti bezpečnosti srovnatelná se
situací na globálním trhu, ve východní Evropě naráží celá řada malých
společností působících v této oblasti, které se zaměřují zejména na antivirový
software (např. Grisoft, Kaspersky atd.) na určitou nasycenost trhu. Zejména
řada menších firem v tomto regionu totiž neprovozuje byznys založený na
důsledném využívání informačních technologií a této skutečnosti pak také
odpovídají jejich požadavky na bezpečnost. Problematika IT Security se již
nicméně i zde dostala do povědomí lidí.

Co je motorem pro investování do bezpečnostních technologií?
Jak se rozrůstá vliv IT v byznysu a vznikají vazby v dodavatelských řetězcích,
je na bezpečnost kladen stále větší důraz. Uživatelé jsou vedeni zejména
obavami z bezpečnostních děr cennými informacemi jsou pro ně v tomto směru
výsledky bezpečnostních auditů, které je motivují k doplňkovým investicím do
stávající bezpečnostní infrastruktury. Lze očekávat, že v České republice a
dalších východoevropských státech sehraje významnou roli při budování a
posilování informační bezpečnosti cesta těchto zemí do Evropské unie. Řada
přejatých evropských bezpečnostních norem tento proces výrazně prohloubí jak v
soukromém, tak i ve státního sektoru.

Podíváme-li se blíže na strukturu trhu v oblasti bezpečnosti IT, které segmenty
se těší největší pozornosti uživatelů a které jsou naopak opomíjeny?
Při detailním pohledu na jednotlivé technologie patří mezi nejvýznamnější
oblasti z hlediska objemu investic zejména antivirový software a firewally, ať
už po stránce softwaru nebo hardwaru. Tyto dnes již vyzrálé kategorie produktů
reprezentují stabilní a nasycený trh.
Z hlediska největšího růstového potenciálu budou v krátkodobém horizontu
dominovat zejména technologie pro šifrování, monitorování informačních systémů
a zjišťování neoprávněných průniků. Zvláště v Evropě jsou žhavými technologiemi
také PKI (infrastruktura veřejného klíče) a SSI (Single Sign On, neboli
identity management). V období následujících tří let plánuje investice do
těchto dvou oblastí 17 %, respektive 14 % evropských společností. V plenkách je
zatím trh s utilitami pro biometrii. Tyto technologie jsou sice dosud jen velmi
málo rozšířené, vzbuzují však značný zájem mezi potenciálními uživateli.

Lze vysledovat nějaký vztah mezi velikostí firmy a jejím zájmem o problematiku
bezpečnosti?
Ano, rozdíly tu jsou. Větší společnosti jsou zpravidla dál, zatímco malé firmy
bohužel často nemají ani správně nadefinované procesy nasazení IT. Se
zapojováním stále menších firem do dodavatelských řetězců se však tento problém
postupně vyřeší požadavky na informační bezpečnost budou totiž postupovat od
velkých firem směrem k těm malým. Tento proces je zřetelně patrný v západní
Evropě, kde podle našich průzkumů hodlalo v loňském roce své rozpočty na
bezpečnost posílit oproti dřívějšímu stavu 30 až 37 % firem střední velikosti.
Vzniká tak velmi zajímavá příležitost pro dodavatele bezpečnostních technologií.

Jak by dopadlo srovnání globálního trhu s poměry v České republice, respektive
obecně ve střední a východní Evropě?
Průměrné výdaje na IT jsou v tomto regionu celkově menší než ve světě a tento
stav se odráží i v investicích do bezpečnosti. Např.v Maďarsku může dosahovat
roční nárůst investic do bezpečnosti nějakých 60 %. To vypadá na první pohled
fantasticky, avšak podíváme-li se na konkrétní částky, zjistíme, že jsou velmi
malé. Daleko větší vliv na celkovou hodnotu trhu než investice do IT Security
tak mají ve střední a východní Evropě např. krátkodobé výkyvy v prodeji PC nebo
rozhodnutí většího počtu firem pro nákup legálního softwaru. Nejvýznamnější
roli v oblasti bezpečnosti zde v současné době hraje antivirový software.

Jaké vyhlídky na expanzi do světa mají malé, technologicky orientované firmy z
oblasti střední a východní Evropy, zabývající se bezpečností informačních
technologií?
Na bezpečnostním trhu se pohybuje řada malých, zejména softwarových firem s
velkým potenciálem. Pokud má firma dobrý produkt v jedné zemi, může s ním
samozřejmě prorazit i na další trhy. Příkladem může být antivirus Kaspersky.
Největším problémem pro každou malou firmu ať už je z České republiky nebo
třeba ze Skandinávie je vybudování prodejních kanálů a marketingová podpora.
Šance na úspěch je proto větší v dosud nenasycených oblastech, jako je např.
biometrie, nebo při zaplňování mezer, které existují na trhu zejména ve
specifických vertikálních segmentech. Obecně lze říci, že softwarový trh v
oblasti IT Security je velmi rozdrobený. Deset největších dodavatelů pokrývá v
Evropě jen zhruba 25 % trhu.

O čem bude IDC IT Security Roadshow? Co přinese jednotlivým účastníkům?
IDC Roadshow které se uskuteční 6. února v Praze, má poukázat na bezpečnost v
oblasti IT jako na potenciální problém. Jde o to upozornit na význam této
oblasti a informovat o nejnovějších trendech, to vše s důrazem na konkrétní
řešení. Partnery konference jsou velcí hráči na poli bezpečnosti společnosti
Microsoft a Symantec. Účastníci tak mohou očekávat velmi komplexní a
vyčerpávající pohled na problematiku IT Security, o níž víme, že je mezi
českými uživateli velmi aktuálním a často diskutovaným tématem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.