Bezpečnostní zařízení Check Pointu pro SMB

Nová bezpečnostní řešení, jež jsou určena především pro malé firmy a která podle výrobce nabízejí ochranu i pr...


Nová bezpečnostní řešení, jež jsou určena především pro malé firmy a která
podle výrobce nabízejí ochranu i proti nově objeveným typům útoků, představila
společnost Check Point. Jedná se o produkty Safe@Office 500 a Safe@Office 500W.
Nově představená zařízení využívají technologie vyvinuté společností SofaWare
Technologies a obsahují mimo jiné funkce firewallu, řízení virtuálních
privátních sítí, antivirovou aplikaci, ochranu proti narušení sítě, řízení
síťového provozu a filtrování webového obsahu. Řešení Safe@Office 500W je navíc
vybaveno i přístupovým bodem pro bezdrátové sítě s maximální přenosovou
rychlostí 108 Mb/s, jenž disponuje zabezpečením před neoprávněným přístupem a
narušením bezpečnosti přenášených dat (například pomocí systému RADIUS).
Produkty řady Safe@Office 500 podporují rovněž on-line aktualizaci firmwaru,
antiviru a firewallu a obsahují rozhraní pro správu prostřednictvím softwaru
třetích stran, které umožňuje vzdálenou správu v případě outsourcování
bezpečnostního řešení nebo při řízení bezpečnosti ve vzdálených pobočkách.
Check Point představil rovněž verzi 6.0 systému pro správu síťové bezpečnosti
Security Management Portal, který je vyvinut zejména pro potřeby poskytovatelů
bezpečnostních služeb formou outsourcingu. Novinka umožňuje providerům vytvářet
balíčky řešení pro malé společnosti, které chtějí svěřit zajištění bezpečnosti
své podnikové sítě externímu dodavateli. Security Management Portal umožňuje
spravovat na dálku desítky i tisíce zařízení řady Safe@Office a nabízet
přídavné on-line služby, jako jsou dynamické VPN či DNS, bezpečnostní
reportování, blokování nevyžádané pošty nebo testování bezpečnosti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.