Bezpečný obchod

Společnost IBM představila ucelené řešení problematiky zabezpečení systému určeného pro elektronické obchodování...


Společnost IBM představila ucelené řešení problematiky zabezpečení systému
určeného pro elektronické obchodování Integrated e-business Security Solutions.
Vývoji balíku produktů předcházel výzkum, prováděný u 44 tisíc zákazníků, vážně
uvažujících o elektronickém obchodování. Jak z něho vyplynulo, pouze 7 % z nich
se chystá obchodování zahájit v nejbližší době. Hlavním problémem jsou obavy o
bezpečnost vlastní firemní sítě.
Ty se snaží odstraňovat balík aplikací, skládající se ze tří produktů. IBM
SecureWay FirstSecure obsahuje firewall, antivirovou ochranu, kontrolu přístupu
a provozu, digitální certifikaci a další nástroje společně s implementačními
službami. Tivoli Availability Solutions má za úkol udržovat celý systém
nepřetržitě v chodu za pomoci preventivních i opravných nástrojů. A konečně
Tivoli ADSM řeší centrální správu skladování dat.
Celý balík je platformově nezávislý, cena pro jednoho uživatele by měla být pod
100 dolary. Hlavní výhodu balíku spatřuje Bob Kalka, produktový manažer
oddělení IBM Security Products, v odstranění nutnosti kupovat jednotlivé
zabezpečovací aplikace a ladit je vzájemně mezi sebou a aplikací samotnou. 70 %
času stráví totiž vývojáři obchodních aplikací jejich kódováním a
zabezpečováním.
9 1210 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.