Bezpečný outsourcing

Od outsourcingu firmy a organizace nejčastěji očekávají dvě věci profesionalitu a efektivnost. Do popředí se však v ...


Od outsourcingu firmy a organizace nejčastěji očekávají dvě věci profesionalitu
a efektivnost. Do popředí se však v souladu s globálními trendy dostává také
požadavek na bezpečnost.
Právě této problematice byl věnován únorový seminář Bezpečnost informačních
systémů a outsoucing pořádaný Asociací firem pro ochranu informací (AFOI),
jehož mediálním partnerem se stal Computerworld. "Přes všechny klady, které
outsourcing v obecné rovině přináší, je potřeba si uvědomit, že outsourcing
projektů v oblasti informačních technologií není všelék," uvedl ve svém úvodním
vystoupení Jan Staudek z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
"Například státní správa v USA outsourcuje ročně projekty za 26 miliard dolarů.
Z toho ale pouze 16 % projektů končí s plánovanou nákladovostí a v plánovaném
čase a 31 % projektů se plně ruší."
Další příspěvky byly věnovány konkrétním problémům souvisejícím s bezpečným
outsourcingem informačních technologií, mezi něž patří např. svěřená správa
informační bezpečnosti, svěřená správa komunikační infrastruktury, bezpečnostní
požadavky ve smlouvách s dodavateli nebo bezpečnost při vývoji a správě
aplikací. Podle předsedy AFOI Luďka Rataje mají semináře této asociace na téma
bezpečnosti informací dlouholetou tradici a pravidelně se jich účastní 200 až
300 informatiků, zejména z oblasti průmyslu, obchodních a investičních
společností, bank, financí a ze státní správy. Už nyní se začíná připravovat
program dalšího, v pořadí 12. semináře.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.