Bezplatná správa veřejně přístupných PC

V české verzi dorazila na tuzemský trh sada nástrojů pro nastavení a správu osobních počítačů s operačním systé...


V české verzi dorazila na tuzemský trh sada nástrojů pro nastavení a správu
osobních počítačů s operačním systémem Windows XP v prostředích s více
uživateli. Produkt s názvem Microsoft Shared Computer Toolkit je nabízen
bezplatně jako součást standardní aktualizační nabídky.
Nástroje nevyžadují přítomnost serverové infrastruktury a lze je používat i v
rámci jediného počítače. Microsoft kladl při jejich tvorbě velký důraz na
jednoduchost obsluhy.
MS Shared Computer Toolkit se skládá z několika částí. Nástroj Omezení
uživatelů představuje prostředek zabraňující přístupu uživatelů k vybraným
systémovým prostředkům. Omezuje rovněž nabídku Start, uzamyká uživatelský
profil a po ukončení relace vymaže všechny provedené změny. Funkčnost Ochrana
disku zabraňuje provádění trvalých změn ve chráněné oblasti pevného disku.
Výjimku představují například aktualizace systému a antivirové signatury.
Správce profilů definuje uživatelské profily a umožňuje trvale uchovávat změny
v jejich nastavení. Rozhraní Usnadnění systému Windows zprostředkovává ovládání
funkcí usnadnění systému (nastavení, zobrazení, povolení) z jednoho místa.
Příručka obsahuje dokumentaci celé sady. Posledním z prostředků správy jsou
Nástroje pro příkazový řádek. Jde o administrativní prostředek pro správce
systémů s možnostmi automatizace řady funkcí a úkolů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.