Bezplatný prístup pre školy

Slovenské telekomunikácie bezplatne zriadili a prevádzkujú službu ST Online cez euroISDN v 30 základných a stredných


Slovenské telekomunikácie bezplatne zriadili a prevádzkujú službu ST Online cez
euroISDN v 30 základných a stredných školách na Slovensku. Každá z týchto škÖl
dostala zadarmo balík, ktorý obsahuje: zriadenie základného prístupu euroISDN,
ISDN router ZyXEL Prestige 100 lH, neobmedzený prístup na Internet ST Online
program Kontakt plus ISDN 64 na jeden školský rok a 2 600 impulzov mesačne.
Hodnota jedného balíka je 100 tisíc Sk. Cieíom ST je prostredníctvom tohto
projektu predstaviť Internet aj mladšej generácii, a tým prispieť ku
vzdelávaniu žiakov a študentov v tejto oblasti. Podía posledných prieskumov sa
Slovensko zaraďuje na posledné miesto krajín Višegrádskej štvorky v oblasti
rozšírenia používania Internetu. V roku 2001 plánujú ST poskytnúť bezplatný
prístup na Internet pre ďalšie školy.
Váš SuperZoznam
SuperZoznam.sk nedávno predstavil novú službu Váš SuperZoznam.sk ako doplnok
služby SuperZoznam, ktorý dovoíuje rozšíriť si túto službu o rÖzne informácie
podía vlastného výberu. Dnes obsahuje možnosť zvoliť si 238 informačných
modulov, pričom veíká pozornosť je venovaná hlavne spravodajstvu, kde nájdete
denne monitoringy až z 32 najznámejších denníkov. Z ďalších možných informácií
si je možné zapnúť tv program, aktuálne kurzy valút, veími podrobne spracované
počasie, horoskop s vašimi šťastnými číslami, informácie o tipovaní, dopravné
informácie, letné a zimné informácie, rÖzne vtipy, výroky a mnoho ďalších
informácií. Zaujímavou je i možnosť dopíňať SuperZoznam.sk o ďalšie funkcie,
ako napr. vyhíadávanie v iných vyhíadávačoch.
Impex ponúka...
Výrobca počítačových tlačiarní ZVS Impex Dubnica nad Váhom ponúka svoje
kapacity novým potenciálnym partnerom v oblasti kancelárskej techniky.
Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1997 za účelom výroby tlačiarní a tonerových
náplní pre firmu Lexmark, totiž stále vidí možnosti rozširovania výroby.(vad)
0 2826 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.