Biologický virus dokáže vytvořit elektrody

Viry by se mohly uplatnit ve zdánlivě tak odlehlém oboru, jakým je výroba baterií. Tým bioinženýrů z MITu popsal ...


Viry by se mohly uplatnit ve zdánlivě tak odlehlém oboru, jakým je výroba
baterií.

Tým bioinženýrů z MITu popsal v časopise Science virus, který na sebe "balí"
kovové atomy. Takto vzniklé struktury se navíc skládají do požadovaných tvarů.
Řetěz virů obalených vrstvičkou kovu není neutrální, ale nese elektrický náboj
a může tedy fungovat jako elektroda. Týmu na MITu se pod vedením Angely
Belcherové zatím podařilo připravit anodu.
Jako základ pro genetickou úpravu posloužil virus označovaný jako M13. Za to,
že se virus obaluje vrstvičkou kovu, je zodpovědná právě uměle vložená DNA,
respektive povrchový protein, který se podle ní syntetizuje. Zatím vyzkoušená
modifikace umožňuje virům "lapat" z okolí kobalt (ve formě oxidu) a zlato,
předpokládá se ale, že jiné dodané řetězce DNA povedou ke vzniku struktur
vykazujícím afinitu i k dalším kovům.
Vědci uvedli, že popsaná technologie má oproti stávající výrobě baterií celou
řadu výhod. Proces totiž probíhá za pokojové teploty a normálního tlaku, výroba
by tedy mohla být relativně levná. Takto vytvořené baterie by mohly být lehčí a
menší, než jsou současné výrobky odpovídající energetické kapacity. Předností
nové metody je také snadná škálovatelnost viry mohou totiž vytvářet elektrody
od nanoměřítka až po centimetrové tyčinky. Uvažuje se i o tom, že by geneticky
modifikované viry mohly být základem solárních článků.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.