Biometrická Motorola

Rozšíření svého portfolia řešení pro správu identit založených na biometrických technologiích ohlásila společno...


Rozšíření svého portfolia řešení pro správu identit založených na biometrických
technologiích ohlásila společnost Motorola.
Komplexní systém Motorola Biometric Identity management nabízí prostředky pro
výrobu dokladů společně s přístroji pro okamžité ověřování identity na základě
porovnání údajů v databázi a elektronickém dokladu s údaji z aktuálního měření.
Předmětem biometrického sledování jsou otisky prstů kombinované s dvoj- a
trojrozměrnými obrazy obličeje. Mobilní i stacionární stanice dokáží
komunikovat s centrální databází pomocí bezdrátových sítí.
V biometrickém portfoliu Mo-
toroly mimo jiné figuruje multifunkční zapisovací stanice se zabudovaným
systémem kontroly kvality, umožňující záznam demogra-
fických a biometrických dat, dále multifunkční ověřovací stanice porovnávající
údaje pomocí zabezpečené výměny dokumentů (standard ICAO/ISO), centrální
registr dokumentů, jenž ošetřuje celý životní cyklus sebraných údajů, řešení
Printrak Biometric Identification pro ověřování duplicit, systém přípravy dat a
správy veřejných klíčů (v souladu se standardem ICAO) nebo kompletní nabídka
hostování, správy a podpory při implementaci řešení. Produkty svého vývoje
Motorola dodává státním úřadům, policii nebo armádám v téměř 40 zemích.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.