Biometrické pasy v Česku

Česká vláda schválila koncepci zavedení biometrických prvků do cestovních dokladů. Povinnost zavést biometrické prv...


Česká vláda schválila koncepci zavedení biometrických prvků do cestovních
dokladů. Povinnost zavést biometrické prvky do cestovních dokladů přitom zavádí
direktiva Evropské unie vyžadováno je digitální zobrazení obličeje a zpracování
otisků prstů.
Pasy, jejichž součástí bude bezkontaktní čip obsahující zmíněné biometrické
prvky, by měly platit déle než 12 měsíců a měly být dostačující pro případné
zavedení bezvízové styku se Spojenými státy. Členské státy se zavázaly zavést
digitální fotografii do pasu do 28. srpna roku 2006, otisky prstů mají přijít
na řadu s největší pravděpodobností od poloviny roku 2008.
Správní poplatky za vydání nových cestovních pasů s biometrickými prvky se
podle ministerstva vnitra nebudou zvyšovat. Stávající cestovní doklady zůstanou
v platnosti po dobu v nich uvedenou. I nadále bude možné žádat o cestovní pas s
krátkou dobou platnosti, ten však biometrické prvky obsahovat nebude.
Digitální fotografie a otisky prstů budou pořizovat přímo pracovníci na
pověřených úřadech, kde budou žádosti o cestovní doklad podávány. Otisky prstů
rovněž nebudou vedeny v evidenci po vyrobení cestovního dokladu a uplynutí
reklamační lhůty (60 dní) budou záznamy o otiscích prstů zničeny.
Česká republika zatím nepočítá s kontrolou biometrických prvků v cestovních
dokladech na hranicích před vstupem do schengenského prostoru. Po zapojení ČR
do schengenské spolupráce však kontroly biometrických prvků na letištích pro
vybrané lety zavedeny budou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.