Biometrické zabezpečení

Systém, který dokáže automaticky porovnávat tváře lidí a porovnávat je s databází fotografií nežádoucích osob, ...


Systém, který dokáže automaticky porovnávat tváře lidí a porovnávat je s
databází fotografií nežádoucích osob, představila firma LogicaCMG. Podle ní
dokáže řešení identifikovat až 90 % posuzovaných.
Řešení funguje tak, že obraz z bezpečnostních kamer je předáván do počítačové
aplikace, která záběry porovnává s fotografiemi osob, jimž byl na základě
předchozího nevhodného chování zakázán vstup na stadion. V případě, že je
takový návštěvník odhalen, je upozorněna bezpečnostní služba a policie.
Systém využívá najednou několik biometrických charakteristik, například tvar
hlavy, tvar a délka obočí, vzdálenost mezi očima, postavení nosu vůči ústům a
podobně, takže není možné vyhnout se odhalení jednoduchými prostředky jako
sluneční brýle, vous či paruka.
Podle představitelů firmy LogicaCMG uvedený pilotní projekt naznačuje, jak lze
při realizaci ochrany nabídnout řešení, která nebudou obyvatelstvo nijak
obtěžovat. Navíc je možné nový typ zjišťování identity snadno integrovat do
velkých IS.
První řešení tohoto typu bude nasazeno u nizozemského fotbalového klubu PSV
Eindhoven, kde potřebují identifikovat diváky, již byli pro své nevhodné
chování trvale vykázáni z hlediště.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.