Biometrický boom s otazníky

Trh s biometrickými technologiemi by měl v letošním roce dosáhnout výšky 1,2 miliardy dolarů, uvádí analýza společ...


Trh s biometrickými technologiemi by měl v letošním roce dosáhnout výšky 1,2
miliardy dolarů, uvádí analýza společnosti International Biometric Group.
IBG odhaduje, že loňský obrat v tomto segmentu se mohl pohybovat okolo 720
milionů dolarů. V tuto chvíli je biometrika nejvíce využívaná v kriminalistice,
následují kontroly přístupu do uzavřených prostor a oblast identifikačních
dokladů.

Vedou otisky
Pokud bychom velikost trhu rozdělili podle jednotlivých technologií, nejvíce
systémů je dnes založených na otiscích prstů, následuje rozpoznávání tváře a
skenování oční duhovky, zatím nejméně rozšířená je identifikace podle hlasu.
International Biometric Group se pokouší odhadovat i velikost jednotlivých
tržních segmentů v roce 2008 a dochází k ročním obratům mezi 200 a 800 miliony.
Je ale třeba dodat, že podobné predikce jsou velmi nejisté biometrický trh a
míra použití jednotlivých technologií hodně záleží na státních zakázkách (k
největším zákazníkům má v budoucnu patřit vláda USA) a jednorázových zčásti
politických rozhodnutích.
Komentář IBG hovoří o tom, že firemní zákazníci i vlády pociťují na poli
biometriky především potřebu standardů. Konkrétní rozpoznávací algoritmy i
datové formáty aplikací by měly umožňovat snadnou spolupráci mezi jednotlivými
systémy. Pokud neexistuje do budoucna záruka, že bude možné efektivně přejít na
jiný systém či přidat modul třetího výrobce, společnosti se zdráhají do
biometrických řešení investovat. Většina odpovědných pracovníků totiž nepokládá
zavedení biometrickou identifikaci za úkol s nejvyšší prioritou, a řada firem
proto vyčkává.
Zpráva IBG uvádí, že v tuto chvíli sice existují na konkrétních výrobcích
nezávislé standardy jako BIO API (Bioemtric, Application Program Interface)
nebo CBEFF (Common Biometric Exchange Format Frame), neexistuje však žádný
obecný framework, který by přesněji definoval proces zpracování informace
získané ze surových biometrických dat. To je přitom velmi důležité také pro
propojení biometrických systémů s bezpečnostními mechanicky implementovanými do
"klasické" IT infrastruktury.

Správa identit
Většina větších firem bude v budoucnosti naléhavě potřebovat řešení označovaná
jako centrální správa identit. S jejich zaváděním se ale samozřejmě pojí i
strach z kriminálních činů spadající právě do položky krádeže identity.
Dalším problémem je podle IBG i to, že biometrické metody postupně ztrácejí
punc revoluční technologie. Namísto nadšení z inovace jako takové hraje proto
nyní v rozhodování zákazníků větší úlohu předpokládaná návratnost investic.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.