Bitva různých protokolů

Dvě oddělené firemní komunikační infrastruktury jedna pro datovou komunikaci a druhá pro telefonii jsou z hlediska hosp...


Dvě oddělené firemní komunikační infrastruktury jedna pro datovou komunikaci a
druhá pro telefonii jsou z hlediska hospodárnosti velmi drahým luxusem. Snaha
integrovat oba druhy služeb do jedné sítě však stále naráží na některé
problémy. Jednou z nevyřešených otázek je např. interoperabilita protokolů SIP
a H.323.
Session Initiation Protocol (SIP) je standardem pro přenos hlasu
prostřednictvím IP, který zavedla v roce 1999 IETF (Internet Engineering Task
Force). Jelikož byl vytvořen IETF, přistupuje k hlasovým a multimediálním
přenosům z hlediska internetu, resp. protokolu IP. Standard H.323 se naproti
tomu objevil již kolem roku 1996 a jakožto standard Mezinárodní telekomunikační
unie byl navržen z pohledu telekomunikací. Oba protokoly mají shodný cíl
umožnit integraci přenosu hlasu a dalších multimediálních dat s ostatními
přenosy dat na protokolu IP.
Vzhledem k tomu, že H.323 je starším z obou standardů, byl implementován mnoha
ranými hráči na poli VoIP (Voice over IP) technologií, což jej do jisté míry
zvýhodňuje. SIP ale usnadňuje vývoj nadstavbových aplikací nad základními
službami VoIP což je ostatně vzhledem k jeho původu přirozené. I proto postupně
získává na popularitě, zvláště v severní Americe a u firem nově vstupujících na
trh VoIP.
Podle názoru řady analytiků není pravděpodobné, že by některý z těchto
protokolů v dohledné době zvítězil. Ve skutečnosti podle mnohých z nich
představují vzájemné války v oblasti protokolů především plýtvání drahocenným
úsilím, které by bylo možno účelněji vložit do vývoje standardů. A oba
zmiňované standardy se vyvíjejí a nabízejí další možnosti.

Spolupráce
Co se týče interoperability obou zmíněných standardů, postupuje se pomalými,
ale jistými kroky. Nejprve je třeba docílit interoperability mezi
implementacemi shodných protokolů u jednotlivých výrobců (SIP-to-SIP a
H.323-to-H.323) a až poté mezi těmito protokoly navzájem.
Mnozí výrobci nyní podporují oba protokoly, protože jejich zákazníci vyžadují
flexibilitu, chtějí mít možnost volby na základě odlišných potřeb. Jiní, jako
například CommWorks, dokonce podporují variantu propojení se specializovaným
modulem pro interoperabilitu, aby umožnili vzájemnou spolupráci služeb. Oba
standardy mají podle odborníků své výhody i nevýhody, a proto je podle nich
úsilí o dosažení jejich vzájemné interoperability zaměřené správným směrem.

Nasazení
Další otázkou ohledně technologie VoIP jsou vhodná prostředí pro její nasazení.
I mnozí výrobci produktů z této oblasti se shodují v tom, že okamžité nahrazení
stávající funkční telefonní infrastruktury např. ještě před tím, než bude
odepsána by bylo neúčelné.
Dá se tedy očekávat, že technologie VoIP bude nasazována především tam, kde již
dosluhují klasická telekomunikační zařízení. Pokud např. byly ve firmě se dvěma
pobočkami její malé pobočkové ústředny dosud propojeny pevnými telefonními
linkami, lze je nahradit pomocí dvou gatewayí a jednoho spoje VoIP využívaného
současně i pro přenos dat v rámci firemního intranetu. Vhodné může být rovněž
propojit vícero budov na rozlehlých pozemcích firmy pomocí bezdrátového spojení
a tyto směrové spoje využít jak pro přenos dat, tak hlasu přes IP. Nasazení
VoIP se může stát výhodnou alternativou rovněž u novostaveb.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.