BizTalk automatizuje komunikaci typu business-to-business

BizTalk Server 2000 je svým způsobem nejambicióznějším produktem společnosti Microsoft, a to zejména díky svému vliv...


BizTalk Server 2000 je svým způsobem nejambicióznějším produktem společnosti
Microsoft, a to zejména díky svému vlivu na provoz v rámci firmy. Většina
podniků, které se v poslední době pustily do zefektivňování svých vnitřních
procesů, dosáhla z hlediska interního chodu firmy značných úspěchů. Potíže však
často nastaly v okamžiku, kdy se měl projekt rozšířit také za hranice firmy.
Dokonce i ty nejúspěšnější projekty typu EAI (enterprise application
integration integrace firemních aplikací) či EDI (electronic data interchange
elektronická výměna dat) se potýkají s jistými známkami izolace. BizTalk Server
2000 je vytvořen s cílem tyto situace napravovat. K tomu používá technologie
SOAP (Simple Object Access Protocol) a XML, s jejichž pomocí elektronicky
slepuje systémy dohromady. Jde o jedinečný produkt, nad jehož nasazením by se
měla zamyslet každá firma s rozjetými projekty typu EAI//EDI.
Hlavní doménou produktu BizTalk Server je zajištění oběhu firemních dokumentů,
například skladových listů, faktur či nákupních objednávek ve formě
zabezpečených zpráv připomínajících elektronickou poštu. Splnění tohoto úkolu
vyžaduje použití sofistikovaných funkcí, například sledování dokumentů nebo
doručení dokumentu pouze jednou. Jen tak lze zajistit spolehlivost, které je
zapotřebí ve styku typu business-to-business.
Toto je oblast, kde hlavní roli hraje architektura BizTalk Framework 2.0. Ta
umožňuje předávání dokumentů a zpráv připravených pomocí softwaru BizTalk mezi
obchodními partnery. Základem všeho jsou tzv. BizTags neboli návěští jazyka
XML, která definují způsob zacházení s dokumenty. Jako rozšíření technologie
SOAP 1.1 poskytuje architektura BizTalk Framework 2.0 mechanismy pro výměnu
dat, aniž musí být definován jejich obsah. To je hlavní důvod pro existenci
schémat.
Přestože se architektura BizTalk Framework nezabývá transportními protokoly pro
přenos zpráv, umožňuje návěštím BizTags přenášet speciální transportní
informace. Poté, co na BizTalk Server dorazí obchodní dokumenty vytvořené v
jiných aplikacích, tento vytvoří zprávy typu "BizTalk Message" obsahující jeden
nebo více BizTalk dokumentů. Tyto dokumenty mohou být vytvořeny pomocí buď
přímo BizTalk Serveru, nebo aplikace použité pro sepsání původního obchodního
dokumentu. Zpráva typu BizTalk Message je poté odeslána na partnerský server
kompatibilní s architekturou BizTalk Framework, kde dojde k jejímu rozbalení a
následnému předání do aplikace příjemce.
Na rozdíl od většiny produktů společnosti Microsoft se cena za licenci
vypočítává podle počtu procesorů, nikoliv podle počtu uživatelů. K dispozici
jsou dvě různé verze produktu BizTalk Server 2000, které se však vzájemně liší
pouze svou škálovatelností. Verze Enterprise Edition, jejímž testováním jsme se
zabývali, poskytuje podporu pro neomezený počet interních aplikací a obchodních
partnerů, zatímco verze Standard Edition dokáže zvládnout pět interních
aplikací a pět externích obchodních partnerů.
Počítač, na kterém má být software BizTalk Server 2000 nainstalován, by měl
pracovat pod operačním systémem Windows 2000 Server nebo Advanced Server.
BizTalk Server 2000 vyžaduje přístup k serveru běžícímu pod Windows a s
nainstalovanými databázemi SQL Server 7.0 nebo SQL Server 2000. Přestože
BizTalk a SQL Server lze provozovat na tomtéž počítači, Microsoft tuto
konfiguraci nedoporučuje. A to zejména za předpokladu, že systém bude
intenzivně využíván. Analytici a vývojáři mohou požadovat software Visio 2000
SR-1 a vhodný počítač s nainstalovanými Windows 95/98/
/2000 nebo Windows NT.
Součástí softwarového balíku jsou tři klientské aplikace, které analytici a
vývojáři používají ke konfigurování datových toků. Těmito aplikacemi jsou:
BizTalk Editor, BizTalk Mapper a BizTalk Orchestration Manager. S pomocí
nástroje BizTalk Editor lze vytvářet a upravovat schémata v jazyce XML. BizTalk
Mapper slouží pro práci se styly XSLT (Extensible Style sheet Language
Transformations), které se starají o konverzi dat mezi schématy XML. Díky
nástroji Orchestration Manager, který pro svou práci využívá softwaru Visio
2000, mohou analytici navrhovat datové toky a vývojáři převádět tyto návrhy do
konečné, akční podoby.
Při práci se softwarem BizTalk jsme zjistili, že jeho jednotlivé moduly lze
snadno konfigurovat a používat. Zvláště velký dojem na nás udělal BizTalk
Orchestration Manager. S aplikací Visio jsme pracovali již dříve, a znali jsme
tedy její silné návrhářské nástroje. Díky tomu jsme prakticky neměli problémy s
jejím využíváním jako uživatelského rozhraní pro Orchestration Manager.
Grafické uživatelské prostředí tohoto produktu používá základní plochu
vytvořenou ve Visiu, která je rozdělena na dvě poloviny: Na levé straně
obrazovky sestavují analytici vývojové diagramy, zatímco pravá strana je
vyhrazena pro vývojáře, kteří zde přiřazují jednotlivé funkce z vývojových
diagramů k objektům typu COM (Component Object Model) a k hláškám. K tomu podle
potřeby využívají rovněž modifikovaných schémat XML. BizTalk s mírnou pomocí
modulu Visual Basic for Applications aplikace Visio poté automaticky provádí
změny.
Podtrženo a sečteno, BizTalk Server 2000 představuje intuitivní a výkonnou sadu
nástrojů pro správu partnerských vztahů typu business-to-business. Jestliže se
ve své firmě hodláte vážně zabývat projekty typu EAI/
/EDI, rozhodně byste neměli BizTalk Server 2000 opomíjet. Na současném trhu
nenajdete žádný jiný software s podobnými možnostmi.
1 1818 / zaj

Shrnutí
BizTalk Server 2000 Enterprise Edition
Software
Plus: vynikající sada nástrojů pro manipulaci s daty mezi aplikacemi typu
EAI/EDI, jednoduchá cenová politika dvě ceny zahrnují všechny konfigurace,
výkonný, avšak snadno použitelný software
Minus: použití modulu Visual Basic for Applications představuje potenciální
bezpečnostní riziko
Platformy: Windows 2000 SP1; SQL Server 7.0 SP2 nebo SQL Server 2000; Visio
2000 SR-1
Výrobce: Microsoft, www.microsoft.cz
Cena (vč. DPH): Standard Edition: 4 999 dolarů na procesor; Enterprise
Edition: 24 999 dolarů na procesor

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.