Blady v prostředí PC

Tencí klienti stále žijí Systémy tenkých klientů postavené na bázi PC bladů uvedla na trh firma Hewlett-Packard. Po...


Tencí klienti stále žijí
Systémy tenkých klientů postavené na bázi PC bladů uvedla na trh firma
Hewlett-Packard. Podle jejích představitelů by mohly tyto systémy potenciálně
nahradit polovinu existujících desktopů ve středně velkých a velkých
společnostech.
Princip uvedených PC systémů, který byl představen již v březnu roku 2003 a jež
Hewlett-Packard nazývá Consolidated Client Infrastructure, spočívá v tom, že
jednotliví tencí PC klienti jsou připojeni k takzvaným bladům v rozvaděči
umístěném v serverovně. To eliminuje potřebu místa, podpůrného hardwaru i
správy. Podle HP snížení nákladů na PC může být až 50%, což v krajním případě
činí až 8 000 dolarů za čtyři roky. Typickými uživateli, jež mohou přejít na
systém bladů, jsou ti, kteří ke své práci využívají především aplikace od
Microsoftu a nepotřebují provozovat programy třetích stran. Podle HP může být
ve firmě s více než tisícem desktopů až polovina PC převedena na systém bladů.
I když HP očekává velký nárůst prodeje bladů, faktem je, že prodej desktopů pro
architekturu tenkých klientů činí asi jen 1 % z celkově dodaných počítačů.
Podle IDC bude letos prodáno jen přibližně 1,45 milionu jednotek tenkých
klientů, ale trh v následujících 4 letech poroste každoročně zhruba o 20 % a v
roce 2007 dosáhne hodnoty 3,3 milionu prodaných kusů.
Konkurečními technologiemi pro HP Consolidated Client Infrastructure jsou
především ClearCube PC Blade, který je založen na bázi čipů Intel Pentium 4, a
SunRay od společnosti Sun Microsystems.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.