Blízká budoucnost patří virtualizaci

Společnost EMC díky mnoha akvizicím obohatila svou nabídku o oblast řízení životního cyklu informace a virtualizačn


Společnost EMC díky mnoha akvizicím obohatila svou nabídku o oblast řízení
životního cyklu informace a virtualizačních řešení. Právě virtualizaci pokládá
tato firma za klíčový prvek podnikového IT v době enormních nárůstů dat, jež
provázejí snahy o snižování nákladů na IT infrastrukturu.

Jak vidíte pozici EMC na českém trhu v konkurenci ostatních poskytovatelů
řešení pro ukládání a správu dat? Koho vnímáte jako hlavní konkurenty?
EMC má na českém trhu historicky velmi silnou pozici, zejména v oblasti prodeje
řešení do korporátního segmentu trhu. Roste ovšem i náš podíl na trhu malých a
středních firem, a to především díky nabídce vhodných řešení a úspěšné lokální
spolupráci s našimi celosvětovými OEM partnery - firmami Dell a Fujitsu
Siemens, jež se na tyto segmenty zaměřují.
Firma EMC byla podle IDC v roce 2004 v ČR jedničkou v prodeji externích systémů
pro ukládání dat s více než 30% podílem na trhu. Našimi hlavními konkurenty na
českém, ale i celosvětovém trhu jsou v oblasti hardwaru pro storage firmy HP a
IBM. V nabídce softwaru nám pak konkuruje především společnost Veritas.

EMC v poslední době představilo řadu nových programů pro malé a střední podniky
(SMB). Jak přistupuje český segment SMB k problematice datových úložišť?
EMC představila začátkem tohoto roku nový program pro SMB v ČR s názvem Making
Storage Simple, který pomáhá při řešení problémů těchto firem v oblasti
ukládání, správy, zálohování, archivace a v neposlední řadě též při ochraně
dat. Malé a střední firmy vznášejí v tomto ohledu podobné či stejné požadavky
jako firmy velké, ale většinou nemají pro implementaci velkých komplexních
řešení potřebné zdroje, a to jak infrastrukturní, tak finanční či lidské.
Menší firmy občas přeceňují efektivitu svých stávajících systémů a podceňují
riziko možné ztráty či nedostupnosti svých dat. EMC těmto společnostem nabízí
kompletní řešení problémů zákazníka - hardware, software a odpovídající
implementační služby. Zájem zákazníků o tento program narůstá a v současné době
již připravujeme rozšíření nabídky o další řešení.

Řada nedávných novinek EMC se soustředila spíše na softwarovou stránku práce s
daty. Znamená to, že se EMC bude v nadcházejících letech více orientovat na
softwarová řešení jako na jádro svého obchodu?
V uplynulých třech letech firma EMC investovala přibližně 4 miliardy dolarů do
významných akvizic softwarových firem, jako jsou Documentum, VMware, Smarts,
Legato či Dantz. Díky těmto akvizicím naše firma rozšířila nabídku o řešení z
oblasti správy a workflow dokumentů, virtualizace serverů, řízení rozsáhlých
sítí, řešení pro zajištění vysoké dostupnosti a aktivní archivace.
Akvizice též podnítily zásadní a dlouhodobé změny ve skladbě obratu firmy - v
prvním čtvrtletí tohoto roku dosáhly tržby v oblasti softwaru a služeb již 54%
podílu z celkových tržeb. EMC chce svým zákazníkům nabízet řešení sestávající z
hardwaru, softwaru a služeb s tím, že by v budoucnu každý z těchto tří
klíčových sektorů měl současně představovat jednu třetinu celkového obratu
firmy.

EMC uvedlo na trh produkt Invista pro virtualizaci v oblasti Storage Area
Network. Jak k virtualizaci přistupuje místní klientela společnosti?
Virtualizace pomáhá zákazníkům především zvýšit využití jejich stávajících
infrastrukturních zdrojů, což má pro řadu podniků v současné době drastického
snižování nákladů klíčový význam. V oblasti virtualizace serverů EMC nabízí
zákazníkům software firmy VMware. Pro virtualizaci ukládání dat, potom nabízíme
zmiňovaný produkt Invista. Zájem o podobná řešení významně narůstá.

Jakou roli v obchodním modelu firmy hrají akvizice softwarových firem
zabývajících se virtualizací?
EMC má v plánu doplňovat své nabídkové portfolio v rámci ILM (Information
Lifecycle Management) dalšími akvizicemi a v oblasti virtualizace tomu není
jinak. Provedli jsme v letošním roce akvizici kalifornské společnosti
Rainfinity, která vyvíjí virtualizační software pro oblast heterogenních NAS
prostředí (Networked Attached Storage). Její řešení je prvním, které pracuje se
standardy pro virtualizaci souborových systémů v prostředích Windows, Linuxu či
Unixu.

Na co se podle vás budou zákazníci EMC zaměřovat v nejbližší budoucnosti?
Zájem většiny našich zákazníků je soustředěn především na problém extrémního
nárůstu množství dat a informací. Jde o 60 až 100% navýšení ročně, jež
koresponduje se současnou snahou o snižování prostředků vynakládaných na IT
infrastrukturu.EMC se zabývá vývojem a prodejem produktů, služeb a řešení pro ukládání a
správu informací. České zastoupení EMC působí od roku 1999 a mezi jeho klienty
patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a bankovní domy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.