Bluefin slibuje snadnější správu SAN

DEFINICE Bluefin je název projektu, v jehož rámci vzniká specifikace nového, otevřeného a na výrobcích nezávislého...


DEFINICE
Bluefin je název projektu, v jehož rámci vzniká specifikace nového, otevřeného
a na výrobcích nezávislého API (Application Programming Interface), sloužícího
k monitorování a správě sítí SAN. Nové objektově orientované rozhraní je
založeno na zprávách a má se uplatnit při propojení distribuovaných aplikací
pro správu SAN s vlastními zařízeními.
Pokud neexistuje způsob, jak dát dohromady komponenty pro ukládání dat od
různých výrobců a efektivně je společně spravovat, ztrácí se velká část hodnoty
sítí SAN (Storage Area Networks). Uživatelé jsou buď odkázáni na technologii
jednoho výrobce, nebo musejí čelit drahému a pracnému procesu neefektivní
správy všech zařízení v rozsáhlé síti. Naštěstí se zdá, že se začíná blýskat na
lepší časy. Temnými vodami standardizačních procesů pomalu proplouvá Bluefin,
protokol pro správu ukládacích zařízení, vytvořený skupinou 16 výrobců a
navržený ke schválení loni v květnu SNIA (Storage Networking Industry
Association). SNIA v reakci na tento krok spustila loni v říjnu svou iniciativu
SMI (Storage Management Initiative), zaměřenou na podporu dalšího vývoje a
přijetí Bluefinu i souvisejících specifikací za standard. Bluefin bude podle
představitelů SNIA klíčem k tomu, aby nesourodý hardware a software sítí SAN
vzájemně spolupracoval. Má tak šanci stát se ve světě SAN skutečnou revolucí. I
když se toto tvrzení může zdát poněkud nadnesené, Bluefin má podle všech
zúčastněných skutečně potenciál stát se řešením konsolidujícím současné
technologie. Odborníci očekávají, že právě on se stane důležitým krokem
přesahujícím v současnosti používané standardy: CIM (Common Information Model)
a webové rozhraní pro správu infrastruktury SAN.

Složky a služby
Model CIM je také centrálním bodem Bluefinu právě on totiž poskytuje objektový
model, který představuje standardní způsob popisu fyzických a logických
komponent sítě pro ukládání dat. Každá komponenta má svůj vlastní profil CIM ať
už se jedná o diskové pole, zařízení zajišťující komunikaci prostřednictvím
Fibre Channelu nebo jakoukoli další součást sítě SAN. Jestliže CIM poskytuje
základní slovník pro správu SAN, Bluefin dává tomuto slovníku gramatickou
strukturu. Bluefin prostě standardizuje způsob, kterým spolu jednotlivé
komponenty komunikují.
Nová technologie zahrnuje pravidla pro tři základní služby: zjištění zařízení
(když je zařízení odpovídající standardu Bluefin připojeno do sítě SAN, oznámí
svou přítomnost a své schopnosti ostatním komponentám v síti), zajištění
bezpečnosti (zákaz neautorizovaných rekonfigurací SAN) a zamykání (zabraňuje
interferenci jednotlivých aplikacích pro správu sítě). Klíčovou vlastností
Bluefinu jsou dva možné způsoby jeho nasazení. Při prvním je agent Bluefinu
vestavěn v zařízení kompatibilním s touto technologií. Ve druhém takový agent
sedí na proxy serveru, který zajišťuje komunikaci mezi aplikací pro správu SAN
a ukládacím zařízením, které Bluefin nepodporuje. Existence druhého modelu je
naprosto klíčová pro úspěch technologie u zákazníků, protože umožňuje zajistit
podporu v současnosti nainstalovaným SAN, jejichž prvky zatím novou technologii
nepodporují. Dochází tak k ochraně dosud učiněných investic.

Méně chaosu
Zastánci Bluefinu tvrdí, že nový protokol vnese pořádek do v současnosti
chaotického procesu správy sítí SAN, kde každý ukládací protokol a transportní
technologie (jako Fibre Channel nebo IP) exportuje svůj vlastní unikátní
objektový model. Množství rozhraní pro správu v každé jednotlivé síti SAN může
vést k nekonzistenci. Ta se může projevovat jak při procesu rozpoznávání
zařízení v síti, tak i při nastavení zabezpečení jednotlivých zařízení.
Problémy se mohou projevit i ve spolehlivosti softwaru a síťových zařízení.
Pokud bude standard Bluefin přijat a bude fungovat tak, jak se dnes tvrdí,
uživatelé se dočkají mnoha výhod. Výrobci ukládacích zařízení, kteří vývoj nové
technologie zaštiťují, pak mohou patrně získat ještě více. Bluefin by měl
zkrátit dobu potřebnou k uvedení nových aplikací pro správu SAN na trh a
umožnit výrobcům vytvořit takové univerzální a centralizované produkty pro
správu SAN, po kterých uživatelé již dlouho volají. Výrobci i SNIA sázejí na
to, že Bluefin dramaticky posílí trh s technologií pro SAN. Veteráni v oblasti
IT, kteří již zažili mnohé války standardů, mohou pozorovat zrození Bluefinu a
sliby interoperability mezi všemi výrobci s podezřením v očích. Nová
specifikace však má za sebou skutečně ty nejdůležitější firmy podnikající v
oblasti SAN. Skupina výrobců, kteří podporují Bluefin, zahrnuje firmy (v
abecedním pořadí) BMC Software, Brocade Communications Systems, Computer
Associates International, Dell Computer, EMC, Emulex, Gadzoox Networks,
Hewlett-Packard, Hitachi Data Systems, IBM, JNI, Prisa Networks, QLogic,
Storage Technology, Sun Microsystems a Veritas Software.
Spolupráce uvedených výrobců na tomto tak konkurenčním trhu signalizuje, že
jejich představitelé vědí, jak moc jsou uživatelé frustrováni současným stavem,
kdy často musejí čelit nemalým obtížím při správě svých ne zrovna laciných sítí
SAN. Potřeba existence standardního rozhraní je zřejmá a Bluefin by měl tuto
potřebu uspokojit. Otázkou ale stále zůstává načasování procesu jeho přijetí.
Když SNIA spustila na konci minulého roku svou iniciativu SMI, její
představitelé tvrdili, že cílem je dosáhnout do roku 2005 stavu, kdy budou
všechna úložná zařízení spravována prostřednictvím rozhraní SMI (Bluefin).
Protože však v současnosti není na trhu ještě žádný produkt podporující novou
technologii, je otázkou, zda se tento ambiciózní scénář podaří naplnit.

Prostředí pro správu SAN
Bluefin umožňuje zrealizovat konzistentní prostředí pro ukládání dat v síti
SAN. Všechny logické a fyzické ukládací entity totiž zpřístupní aplikacím pro
správu SAN prostřednictvím svých jasně definovaných standardizovaných rozhraní.

SAN síť pro ukládání dat
SAN (Storage Area Network) je vysokorychlostní síť sloužící k propojení různých
druhů ukládacích zařízení, jako například páskových knihoven nebo diskových
polí, se servery v síti. Uvedená zařízení mohou být sdílena všemi uživateli
(bez ohledu na jejich fyzické umístění nebo na operační systém) prostřednictvím
síťových serverů. SAN je speciálně vybudována právě pro ukládání dat její
infrastruktura je tedy nezávislá na běžné počítačové síti ve firmě. Sítě SAN
zpravidla využívají přenosovou technologii Fibre Channel, nabízejí vysoký výkon
a lepší správu než ukládání prostřednictvím běžné sítě LAN a zařízení NAS
(Network Attached Storage). Protože sítě SAN fungují nezávisle na LAN,
nezpůsobují zde ukládaná data zácpy, a síť tak může dosahovat lepších výkonů.
Co chtějí podnikoví uživatelé od SAN
zdroj: snia

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.