Bluetooth pro port RS232

Sériový adaptér Bluetooth Socket Cordless Serial Adapter uvedla na náš trh společnost Kobe. Produkt umožňuje osobnímu...


Sériový adaptér Bluetooth Socket Cordless Serial Adapter uvedla na náš trh
společnost Kobe. Produkt umožňuje osobnímu počítači nebo jinému zařízení, které
je vybaveno RS232, bezdrátovou komunikaci pomocí sériového portu.
Mezi typické příklady použití nového produktu patří především sériové propojení
mezi notebookem nebo PDA a průmyslovým zařízením vybaveným portem RS232
(například tiskárna, měřicí přístroj nebo aktivní síťový prvek). Stejně tak lze
Socket Cordless Serial Adapter použít i pro vytvoření dočasného síťového
spojení mezi osobními počítači, notebooky nebo PDA.
Nový adaptér standardně podporuje přenosovou rychlost 19 200 b/s. Pomocí
dodávané systémové utility lze přenosovou rychlost nastavovat v rozmezí 9 600
b/s až 230 000 b/s a definovat další parametry sériového spoje (počet stop
bitů, datových bitů, paritu a řízení přenosu).
Programové vybavení, které je se Socket Cordless Serial Adapterem dodáváno, lze
provozovat pod operačními systémy Windows 95/96/Me/2000/XP. Socket Cordless
Adapter podporuje 3 nejrozšířenější Bluetooth profily (General Access Profile,
Service Discovery Profile a Serial Port Profile) a může být napájen buď z
externího napájecího zdroje, nebo přímo z připojeného zařízení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.