Bohatí a mocní

Česká republika obsadila šesté místo na světě v rychlosti růstu počtu velmi bohatých osob i to je jeden z výsledků...


Česká republika obsadila šesté místo na světě v rychlosti růstu počtu velmi
bohatých osob i to je jeden z výsledků studie společností Capgemini a Merrill
Lynch, která byla zveřejněna před několika dny.
Dvanáctiprocentní nárůst počtu osob s majetkem přesahujícím 1 milion dolarů
znamená, že ČR vykazuje mimořádně dynamický trend pokud jde o zvyšování
množství bohatých. Z evropských zemí nás předčilo jen "bronzové" Španělsko. Na
prvním místě je Hongkong, druhá pak Indie. Pokud vás zajímá, kolik z našich
krajanů dosáhlo magické hranice "dolarového milionáře" podle zmíněné studie se
jedná o 11 000 osob.
Nejvíce bohatých v loňském roce přibylo v zemích Severní Ameriky a Asie, naopak
Evropa poněkud stagnovala. Celkem bylo ke konci loňského roku ve světě asi 7,7
milionu lidí s finančním majetkem přesahujícím milion dolarů je to zhruba o 500
000 (o 7,5 %) osob víc než v roce 2002.
Evropa ve srovnání s tím vykazovala mnohem nižší celkový nárůst počet bohatých
se tu zvýšil jen o 2,4 %, na celkový počet 2,6 milionu osob. Navíc evropští
boháči disponují v průměru nižším majetkem než jejich "kolegové" ze Severní
Ameriky je to důsledek evropské daňové politiky, která akumulaci osobního
bohatství poměrně úspěšně brání. Evropskými výjimkami jsou Španělsko, Rusko a
právě Česká republika, kde počet růstu bohatých dosahuje dvouciferných hodnot.
Výrazným trendem poslední doby je fakt, že pro mnohé bohaté investory se správa
majetku stala multigenerační záležitostí vzniká velká poptávka po poradenských
službách zaměřených na generační transfer majetku. Jak uvedl generální ředitel
společnosti Capgemini pro Českou republiku Patrik Horný: "Nejbohatší rodiny
světa často vytvářejí až stoleté plány, v nichž se nahlíží na členy rodiny
podobně jako na obchodní divize velkých korporací. Důraz je kladen na formulaci
hlavního cíle rodiny, na řídicí strukturu, na směrnice pro komunikaci a
podobně."
Sedmiprocentní růst počtu bohatých je očekáván až do roku 2008 v tomto roce by
měl celkový majetek těchto osob překročit hranici 40 bilionů dolarů.
Pokud zatím nepatříte mezi vyvolené a nezbývá vám nic jiného než uchýlit se k
práci jako k poslednímu zoufalému pokusu jak přijít k penězům, nechte se
alespoň inspirovat životním stylem švýcarské manažerské elity. Výsledky studie
společnosti KPMG "Business Leaders in Switzerland" jsou také v mnohém zajímavé
na managementu Švýcary nejvíc přitahuje příležitost vykonat něco velkého (34
%), za druhé volnost v rozhodování (33 %) a za třetí odpovědnost (32 %).
Odpovědnost ovšem velmi málo přitahuje ty z manažerů, kteří mají vysokoškolské
vzdělání. Naopak největším problémem švýcarských manažerů jsou podřízení získat
dobré a zároveň loajální spolupracovníky je těžké pro 74 % business lídrů.
Švýcarský manažer preferuje Audi (19 %), BMW (27 %) a Mercedes (12 %). Sní
ovšem o Jaguaru (10 %) a o Porschi (8 %). Svůj volný čas tráví nejraději v
rodinném kruhu (86 %), ovšem pouze pro 9 % z nich je rodina zdrojem inspirace.
Alkohol k obědu pije 62 %. A pak odjedou svým BMW ke své neinspirující
rodině...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.