Boj o Mooreoův zákon

Výzkumníci z IBM vyvinuli technologii umožňující masovou produkci tranzistorů, které jsou menší, rychlejší a spot


Výzkumníci z IBM vyvinuli technologii umožňující masovou produkci tranzistorů,
které jsou menší, rychlejší a spotřebují méně energie než současné křemíkové
čipy. Výsledky výzkumu byly pod názvem "Engineering Carbon Nanotubes and
Nanotube Circuits Using Electrical Breakdown" zveřejněny v americkém vědeckém
časopise Science.
Mooreův zákon, zformulovaný spoluzakladatelem Intelu Gordonem Moorem, říká, že
se počet tranzistorů, které mohou být umístěny na počítačový čip, zdvojnásobí
každých 18 měsíců. Obecně se předpokládalo, že v takovéto podobě může zákon
platit maximálně příštích 10-20 let. Pak by mělo být dosaženo fyzikálních
limitů křemíkových tranzistorů, kdy by se počet tranzistorů při využití
současných technologií již dále nezvyšoval.
Podle informací z IBM její vědci vytvořili pole tranzistorů z uhlíkových
nanotrubiček malých válců atomů uhlíku, jejichž šířka nepřevyšuje deset atomů.
Tranzistory na této technologii jsou pětsetkrát menší než křemíkové a zároveň
tisíckrát pevnější než ocel. Jejich velikost (resp. "malost") umožňuje umístit
na čip mnohonásobně více tranzistorů než dnes.
Výzkumníci nebyli schopni využít uhlíkových nanotrubiček k výrobě tranzistorů,
protože existující technologie produkovaly směs metalických a polovodičových
nanotrubiček, které se "slepily" dohromady do jednotlivých svazků či vláken. To
snižovalo užitečnost nanotrubiček, protože k produkci tranzistorů lze použít
pouze polovodičovou složku, zatímco metalická část rapidně zvyšuje napětí.
Vědci tedy museli řešit problém, jak od sebe polovodičovou i metalickou složku
oddělit při takové přesnosti, která by ještě byla použitelná pro masovou
produkci. Nakonec se podařilo metalickou část svazku zničit elektrickým
výbojem, který po sobě zanechal pouze polovodičové nanotrubičky nutné k
produkci čipů.

Na začátku procesu svazky obsahují metalické i polovodičové nanotrubičky. Ke
konstrukci elektrod na vršku svazků se použije litografie. Po zapnutí přívodu
vysokého napětí prochází elektrický proud metalickými nanotrubičkami. Ty jsou
zničeny, zatímco polovodičové nanotrubičky zůstávají a použijí se jako základ
tranzistoru.
1 0850 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.