Boj se steganografií trvá dál

Steganografie je metodou, která pro ukrytí citlivých dat využívá jejich "zakódování" do nevinně vyhlížejícího ob...


Steganografie je metodou, která pro ukrytí citlivých dat využívá jejich
"zakódování" do nevinně vyhlížejícího obrázku. Jaké jsou šance na boj s touto
šifrovací technologií a nakolik je vůbec využívána či zneužívána?
Neil Provos, student doktorandského studia na University of Michigan (obor
informatika) vyvinul metodu, která by snad mohla pomoci odpovědět na výše
položené otázky. Nový algoritmus by měl být totiž schopen rozpoznat analýzou
souboru bit po bitu dodatečně vložené sekvence, které mají jinou strukturu než
původní soubory.
Provos vyzkoušel svůj algoritmus na 2 milionech obrázků, které nalezl na
stránkách aukčního domu eBay. Podle jeho názoru neobsahoval žádný z obrázků
dodatečně vložené řetězce dat. Z toho Provos vyvodil závěr, že steganografie je
jako metoda používána poměrně málo.
Existuje ale i opačný příklad: Konzultační firma Electronic Evidence Discovery
získala např. v roce 2000 podezření, že někteří z jejích zaměstnanců vyzradili
konkurenci metodiky, které představovaly základní firemní know-how.
Vyšetřovatelé bez úspěchu prohlédli harddisky zaměstnanců; teprve podstatně
později objevili hledanou informaci ve dvou nevinně vyhlížejících obrázcích
zaslaných jako příloha e-mailu. Snaha dostat nějak pod kontrolu kryptografické
technologie existuje ze strany některých států již dlouho. Úsilí o kontrolu
samozřejmě ještě zesílilo v souvislosti s bojem proti terorismu po loňském 11.
září. Výše uvedený případ však ukazuje, že nejde však pouze o státní zájmy a
steganografie je předmětem i zcela soukromých sporů. Při boji se steganografií
se za podezřelé pokládají především objemné soubory, jejich analýza je však
současně časově náročná. A nelze samozřejmě analyzovat všechny obrázky či
zvukové soubory bloudící internetem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.