Bojovníci proti regulaci

Nejrůznější zásahy do podnikání ze strany státu i nadnárodních úřadů mají své příznivce i odpůrce. Regulace j...


Nejrůznější zásahy do podnikání ze strany státu i nadnárodních úřadů mají své
příznivce i odpůrce. Regulace je totiž, jak jinak, vždy v zájmu jen některé ze
zúčastněných stran. Jinak by totiž mohla být ponechána volná ruka působení trhu.
V minulém týdnu se uskutečnilo slyšení zástupců několika technologických firem a
organizací v americkém Kongresu, které se týkalo zásahů USA a EU do podnikání v
IT. Stručně by bylo možno prezentované názory shrnout takto: Různé způsoby
regulace ze strany Evropské unie a USA zvyšují cenu informačních technologií a
ohrožují vedoucí postavení USA a Evropy v oblasti IT. Pravdou ovšem je, že
označení Evropa jaksi v tomto případě neznamenalo celou Evropu. "EU a USA se
musejí přestat hádat o to, jak vybudovat lepší hrad z písku; musejí vzít na
vědomí ekonomickou tsunami, která se k nám valí z Číny, z Indie, z Brazílie a z
východní Evropy," uvedl totiž mimo jiné Harris Miller, prezident ITAA
(Information Technology Association of America).
Došlo ovšem i na konkrétnější výtky. Například představitelé společností Philips
a Hewlett-Packard ostře odsoudili evropskou praxi zavádění daní ze zařízení,
která mohou sloužit k výrobě kopií hudby, videa nebo textů. Uvedené opatření
totiž zvyšuje náklady kupujících nebo snižuje příjmy prodejců, případně obojí.
Vybrané "copyrightové" daně (ať už jim kdokoli říká jakkoli) míří k (vybraným)
vlastníkům autorských práv a ti ovšem pochopitelně nacházejí dostatek argumentů
na podporu jejich existence. Logicky argumentují i odpůrci. Otázkou ovšem je,
zda logika hraje v konečném rozhodování nějakou významnější roli.
V uvedeném slyšení však nešlo jen o daně. Představitelé společností IBM a SAP
také přesvědčovali Kongres, aby spolupracoval s evropskými regulátory na
globálním standardu takzvaných přístupných technologií vhodných pro tělesně
postižené. V roce 1998 prošel v USA zákon, který vládní úřady zavazuje nakupovat
takové produkty, které zajišťují nejvyšší míru přístupnosti hendikepovaným, ale
některé evropské vlády chtějí podle představitelů zmíněných firem zavádět ještě
přísnější regulaci.
"Jestliže se dostaneme do situace, že bude pro nějakou technologii existovat
řada různých standardů, potom si IT výrobci budou muset vybrat, které z nich
podporovat, a některé trhy budou muset opominout. Anebo se budou muset pokusit
implementovat množství standardů a doufat, že se nedostanou do vzájemného
konfliktu," uvedl Joseph Duffy, viceprezident SAP Public Services.
Většina účastníků slyšení přesvědčovala senátory, aby se u představitelů EU
zasazovali o napodobení amerického přístupu a tedy o menší regulaci. Otázkou
ovšem je, zda mohou mít v Evropě, která regulaci, zdá se, miluje, úspěch. I na
starém kontinentě totiž působí spousta zkušených lobbistů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.