Bolero by mělo být standardem

Na konci února představili zástupci společnosti Software AG v německém Darmstadtu svůj nový produkt, který je podle n...


Na konci února představili zástupci společnosti Software AG v německém
Darmstadtu svůj nový produkt, který je podle nich jejím největším počinem v 90.
letech. Druhá největší evropská softwarová firma, mezi jejíž zákazníky patří
řada nadnárodních společností, např. Henkel, Sony, Philips, v ČR potom mj. PVT,
Otis nebo ČSA a jejímiž stěžejními produkty byly dosud velké databáze včetně
příslušných vývojových nástrojů a middleware, přichází tentokrát s produktem
určeným k vývoji výkonných internetových obchodních aplikací.
Novinka dostala jméno Bolero (viz CW 10/98). Nejprve se jednalo pouze o kódové
označení, které vyvíjenému softwaru přiřkli jeho vývojáři, nedávno však bylo
rozhodnuto o proměně kódového názvu v název komerční. Původně prý toto jméno
vzniklo jako zkratka z Business Oriented Language Environment, o jeho volbě za
obchodní značku však rozhodla především jeho dynamika, jak nám prozradil
předseda představenstva a výkonný ředitel Software AG Dr. Erwin Koenigs,
kterého jsme při příležitosti představení Bolera požádali o rozhovor.
Pane Koenigsi, proč je pro vás váš nový produkt, nazvaný Bolero, tak důležitý?
To souvisí s vývojem Internetu. Když se na něj podíváte, zjistíte, že všude na
světě postupně procházel třemi fázemi. První z nich představuje využití
Intranetů ke komunikaci uvnitř podnikové sí-tě, druhá potom jeho využití jako
reklamního prostředku směrem k uživatelům Webu. Obě tyto fáze stojí podniky
peníze a přitom nemají žádný viditelný přínos pro jejich obchod. Třetí fází je
elektronický byznys nabízení všech druhů služeb a produktů zákazníkům
prostřednictvím Internetu. Mnoho analytiků zabývajících se IT (Informační
Technologie), vidí právě v této oblasti velkou příležitost. Firmy, které se
chtějí zapojit do této fáze podnikání pomocí Internetu, však potřebují nějaký
nástroj, jehož prostřednictvím by vyvinuly potřebné aplikace a ten my jim
chceme nabídnout. Nástroj na vývoj aplikací v Javě.
Ale takových nástrojů již existuje několik. V čem se od nich Bolero liší?
Elektronický byznys na Internetu lze rozdělit do dvou větví na obchod ve směru
firma-firma a firma-uživatelé. A především v první zmíněné oblasti se očekává
ohromný nárůst proto se soustřeďujeme především na ni. Zde navrhované aplikace
nejsou nijak jednoduché a je proto třeba, aby na nich mohlo pracovat několik
vývojářů současně. Mezi další požadavky patří funkčnost vyvinutých aplikací na
řadě různých platforem, možnost jejich distribuce po síti, podpora protokolů
jako TCP/IP, HTML a také schopnost integrace s takovými systémy, jakými jsou
SAP nebo BAAN. Bolero je určeno pro návrh mission-critical aplikací, je schopno
za-jistit přímý přístup k SQL databázím... To je rozdíl oproti ostatním
vývojovým prostředkům. A my předpokládáme, že právě proto by se mohlo stát
průmyslovým standardem v této oblasti. Bolero lze ovšem použít i při návrhu
aplikací pro obchody typu firma-uživatel.
Když hovoříte o možnosti, že by se Bolero mohlo stát průmyslovým standardem jak
toho chcete dosáhnout? Máte v úmyslu na některé jeho části poskytovat licence?
Ano, přesně tak. Máme v úmyslu nabízet licence už na CeBITu a to je jeden z
důvodů, proč představujeme Bolero již nyní, poměrně dlouhou dobu před jeho
uvedením na trh. Na Cebitu budeme již předvádět schopnosti tohoto produktu
potenciálním zákazníkům a zástupcům firem, které by mohly mít zájem o licenci.
Tak si ho budou moci vyzkoušet ještě před tím, než se na podzim začne prodávat.
A jaké jsou vaše plány s Bolerem, ale také s ostatními produkty, u nás, v České
republice?
Nedávno jsme založili organizaci s názvem Software AG East, která má centrálu v
Mnichově a pobočku např. i v Praze a bude pokrývat celou východní Evropu včetně
České republiky, Polska, Ruska, Slovinska... Naší ideou je nechat v tomto
regionu vyrůst naše partnery. Snažíme se navazovat partnerství s lokálními
organizacemi IT, prodejci technologií a především se systémovými integrátory,
kteří mohou nabízet naše systémy jako součást svých integrovaných řešení. Naším
cílem je dosáhnout zde během následujících dvou let zdvojnásobení příjmů.
Když už mluvíte o budoucnosti... Teď uvádíte vývojový prostředek pro Javu, vaše
předcházející produkty jsou výkonné databáze a midleware... Kam chcete jít dál?
Ano, Software AG má v současnosti tři řady produktů: DBMS (Database Management
System), inženýrské nástroje pro tvorbu aplikací a middleware. A všechny tyto
tři technologie právě dovádíme a nebo jsme už dovedli do další generace. V
minulém roce to byl náš middleware Entire, který je nyní schopen integrovat
desktopové platformy Windows a Windows NT s Unixy, Windows NT nebo mainframy a
jenž je nyní nabízen pod názvem EntireX. Nyní představujeme vývojový prostředek
Bolero a koncem tohoto roku přijdeme s výkonnou multimediální databází. Naše
ambice jsou tedy stát se klíčovým dodavatelem širokého spektra nástrojů pro
podporu elektronické komerce vč. podpory komponentové architektury, která mj.
umožňuje snadné propojení novějších aplikací se staršími.
Děkuji vám za rozhovor.
8 0498 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.