Bolero přichází na český trh

Malá hádanka: je to vývojové prostředí produkující javový bytekód, ale vlastní vývoj přitom neprobíhá v Javě. ...


Malá hádanka: je to vývojové prostředí produkující javový bytekód, ale vlastní
vývoj přitom neprobíhá v Javě. Odpověď má jméno Bolero. O produktu se mluvilo
již delší dobu, nyní je k dispozici i u nás.
Software AG nabízí Bolero zejména jako nástroj sloužící pro tvorbu aplikací v
oblasti elektronické komerce. Díky tomu, že kompilací zdrojového textu vznikne
javový bytekód, běží vyvinuté programy (např. ve formě appletů či servletů)
výsledně na všech operačních systémech, pro které je k dispozici javový
virtuální stroj. Samotné vývojové prostředí běží na Windows NT, v budoucnu by
měla být k dispozici i verze pro Linux.
Bolero je z Javou provázáno (objekty Bolera a Javy mohou vzájemně využívat
metody a atributy, lze také dědit třídy "napříč", komponenty Bolera se mohou
chovat jako JavaBeans), nicméně existuje i řada odlišností. Např. pro
databázové dotazy nabízí Bolero speciální jazyk OQL (Object Query Language).
Při kompilaci je pak prováděna kontrola syntaxe dotazů, zatímco v případě SQL
dotazů přes rozhraní JDBC nic takového k dispozici není.
Podle představitelů Softwaru AG je také faktem, že řada programátorů
podnikových aplikací, zvyklých na Natural či COBOL, projevuje nechuť při
představě, že by měli přecházet na Javu. Bolero je v tomto případě přijatelným
kompromisem.
Bolero je zajímavé také současnou podporou obou hlavních konkurenčních
komponentových architektur, DCOMu a CORBy. Aplikace vyvinuté v Boleru lze
integrovat do stávajícího řešení např. prostřednictvím EntireX (další produkt
od Softwaru AG, který zpřístupňuje technologii DCOM na mainframech a na
Unixech).
9 1221 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.