Borland C#Builder 2006: Programujte v "sí šarp"

Borland přichází s novou verzí integrovaného prostředí pro vývoj aplikací v jazyce C#. Mřížkované "céčko", j...


Borland přichází s novou verzí integrovaného prostředí pro vývoj aplikací v
jazyce C#.

Mřížkované "céčko", jehož specifikace vyšla z dílny Microsoftu, je
nepřehlédnutelným fenoménem dnešních dnů. Po pravdě řečeno, jazyk C# má vše, co
se od průkopnického nástroje na vytváření počítačových programů očekává:
atraktivní a zároveň poněkud tajuplně vyhlížející název, bohatou nadílku
syntaktických konstrukcí, příkazů a identifikátorů, silnou podporu vývojově-
exekuční platformy .Net Framework a světlou budoucnost před sebou. Když se
řekne "sí šárp", velká většina programátorů si okamžitě vzpomene na Visual C#,
vývojářský produkt společnosti Microsoft. Avšak na softwarovém trhu se své
místo snaží zaujmout také software jiných firem. V této recenzi si představíme
C#Builder 2006 ve vyhotovení Architect, jehož výrobcem je americká společnost
Borland.

Dodávka produktu
Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že C#Builder 2006 je zasvěcen pouze
a výhradně vývoji aplikací v jazyce C#, není tomu docela tak. Když totiž
otevřete krabici se softwarem, záhy zjistíte, že produktoví manažeři Borlandu
jsou tak trošku kouzelníci: C#Builder si s sebou vede další kamarády, přesněji
C++Builder 2006 a Delphi 2006. Všechny nástroje jsou pak společně zasazeny do
jednoho vyspělého integrovaného vývojového prostředí (IDE), které odpovídá
nejnovějším nárokům na rychlou tvorbu softwarových aplikací (známý systém RAD).
V konečném důsledku tak vývojář získává nejenom nástroj pro budování programů v
C#, ale rovnou komplexní Borland Developer Studio, jež si rozumí také s jazyky
C++ a Delphi.

Jazyk C#
Alfou a omegou každého vývojáře je programovací jazyk, s nímž se setkává při
řešení každodenních problémů z oblasti informatiky. V tomto směru je snad
nejdůležitější informací skutečnost, že ačkoliv produkt C#Builder 2006
implementuje jazyk C#, nejedná se o nejnovější verzi 2.0. To znamená, že
inovace v podobě generik, parciálních a nulovatelných datových typů i
statických tříd nebude možné využít. Domníváme se, že právě nezařazení nové
jazykové specifikace jazyka C# je největším záporem, se kterým rival od
Borlandu přichází. Je to škoda o to víc, neboť pokud bychom se soustředili
výlučně na syntaxi a sémantiku jazyka, vracíme se o několik let zpátky. Uvítali
bychom proto, kdyby vývojáři přidali podporu jazyka C# 2.0 ve formě stažitelné
aktualizace, což by byl jistě krok ke spokojenosti programátorské komunity.
Bohudík, zastaralá jazyková specifikace je tou nejpodstatnější výtkou z naší
strany k jazyku C# začleněnému v produktu C#Builder 2006. Pokud tuto
nepříjemnost překousnete, zjistíte, že máte v rukou velice povedené dílo, které
vedle podpory kódování aplikací nezapomíná ani na další důležité oblasti jejich
životních cyklů. Potěší zejména rozsáhlé možnosti při modelování vztahů mezi
programovými entitami v jazyce UML (ve verzích 1.5 a 2.0), použití
předpřipravených návrhových vzorů či zařazení nástrojů pro realizaci
softwarových auditů a metrik, což jsou pomůcky pro testování softwaru a
zajišťování jeho kvality. Oko zkušeného vývojáře zazáří rovněž při pohledu na
refaktorizační dovednosti, jejichž implementací se C#Builder 2006 řadí k
naprosté špičce v oboru. Pro distribuci sestrojených aplikačních modulů lze
využít InstallShield Express Borland Free Edition, což je sice funkční, no
přesto okleštěná verze instalátoru InstallShield Express. Pro začátek je
dodávaný tvůrce distribučních balíčků dobrou volbou, přičemž jeho pracovní styl
si oblíbí zejména začátečníci, kteří budou vedeni procesem přípravy
instalačního projektu krok za krokem. Bohužel, instalátoru brzy dojde dech, a
proto se při požadavku na zařazení pokročilejší funkcionality nevyhnete upgradu
na plnou verzi. Ještě jsme si nepověděli, jaké typy aplikací můžeme pomocí
C#Builderu 2006 připravit. Kromě standardních aplikací pro systém Windows
můžete zhotovovat konzolové aplikace, knihovny tříd a webové aplikace,
respektive služby s využitím technologie ASP .Net. Ochuzeni nejste ani o tvorbu
knihoven ovládacích prvků pro Windows a web. Velký prostor dostává platforma
ECO (Enterprise Core Objects), která skýtá produktivní cestu pro vyvíjení
datově náročných aplikací modelujících obchodní procesy.

IDE prostředí
Prostředí pro vývoj aplikací .Net je v podání produktu C#Builder 2006 značně
vyspělé. Celý komplex je tvořen mnoha dílčími součástmi, mezi nimiž nechybí
vizuální návrhář pro stavbu grafického uživatelského rozhraní aplikací (pro
Windows i web), editor zdrojového kódu, souprava nástrojů se spoustou
ovládacích prvků a komponent a další pomůcky a nástrojová okna. Naše sympatie
si získal editor pro zápis programového kódu, jenž splňuje veškerá moderní
kritéria pro psaní kódu. Potíže mu nečiní barevné zvýrazňování příkazů,
klíčových slov a jiných identifikátorů, doplňování programových konstrukcí či
rozpoznávání zadávaných instrukcí dle jejich charakteru a typu. Editor sleduje
změny, které provedete v kódu od posledního uložení zdrojového souboru, a
modifikované partie opatřuje žlutým identifikačním pruhem podél levé strany.
Vedle toho můžete pracovat také s manažerem historie, a tak pečlivěji
kontrolovat uskutečněné úpravy v procesu psaní kódu. Vizuální návrhář vám
pomůže s tvorbou GUI aplikací práce s ním je rychlá a produktivní. Malinkou
chybičkou na kráse je absence inteligentních vodicích linek, díky nimž lze
přesně polohovat instance ovládacích prvků na ploše formuláře a přizpůsobovat
jejich rozměry. Abychom byli upřímní, celkem nerozumíme tomu, proč C#Builder
2006 vodicími linkami nedisponuje, když C++Builder 2006 s nimi standardně
pracuje.
Jako užitečnou novinku jsme shledali optimalizaci času naběhnutí IDE, které je
do velké míry pozitivně ovlivněno možností spouštět pouze ty partie Borland
Developer Studia, s nimiž chcete opravdu pracovat. Tak třeba, je-li vaším
favoritem C#Builder 2006, stačí klepnout na vybranou ikonku, a dojde ke
spuštění vývojového prostředí zmíněného produktu. Bohužel jsme se ale
přesvědčili, že na některých pomalejších strojích se IDE aktivizuje poměrně
dlouhou dobu, a to i při provádění optimalizačních akcí. Stěžejní je v tomto
směru hlavně velikost operační paměti počítače. Budete-li tedy cítit, že
rychlost práce IDE pokulhává, zvažte rozšíření RAM.
Vývojové prostředí je nepostradatelným asistentem při ladění kódu a testování
aplikací. Za pomoci lokálních bodů přerušení můžete běh vytvářené aplikace
pozastavit a ponořit se do zkoumání algoritmů. Zde velkou práci odvádí
vizualizér dat, který dovoluje prohlížet obsahy proměnných pouhým ukázáním
myší. Bohužel vestavěný vizualizér není natolik schopný jako jeho kolega z
Visual Studia 2005 (nelze kupříkladu přímo měnit hodnotu prohlížené proměnné).
Vedle lokálních proměnných lze analyzovat vlákna, zásobník volání procedur,
hlídky (watches) i disassemblerový kód.
Nakonec si ještě přistavíme elektronickou dokumentaci. Systém nápovědy je
rozsáhlý, přičemž je tvořen několika provázanými datovými svazky. Rejstřík i
vyhledávání témat na základě klíčových slov pracují spolehlivě, chybělo nám
však něco jako dynamická nápověda, která by hlídala naše kroky a dovedla nám
nabídnout doporučeníhodný seznam témat, o nichž bychom měli vědět.

Pokročilé funkčnosti
Tajným zaříkávadlem mládenců od Borlandu je Together návrhové prostředí pro
modelování aplikací a jejich funkčních prvků. Implementace modelovacích
prostředků a nástrojů je velice široká a pokrývá všechny podstatné aspekty:
návrh v UML 2.0, použití návrhových vzorů, zajišťování kvality softwaru,
refaktorování zdrojového kódu, automatické generování technické dokumentace
anebo import a export dat v XML. Srdce platformy Together představuje
technologie LiveSource, která zabezpečuje synchronizaci modelových diagramů a
instrukcí zdrojového kódu. Borland Together je jedním kolečkem v mašinérii
zvané Software Delivery Optimization neboli zkráceně SDO. Optimalizace dodávání
softwaru spadá do problematiky efektivního řízení životních cyklů aplikací a
musíme uznat, že na tomto poli je Borland opravdu "doma". Tyto pokročilé prvky
přitom mohou využívat i vývojáři v C#. Velkou pochvalu si C#Builder 2006
zaslouží za nástroje, jež zajišťují kvalitu softwaru. Vývojáři mohou skenovat
kód a uskutečňovat jeho audit anebo zjišťovat odpovídající metrické
charakteristiky. Zatímco pomocí auditů prozkoumáte, zda váš kód vyhovuje
obecným standardům, díky metrikám můžete bez potíží odhalit ty části kódu,
které nejedou na plný výkon. Pracujete-li v týmu, jistě oceníte StarTeam systém
kontroly verzí aplikací pracující ve vícevrstvém prostředí dle modelu
klient/server. Tak lze zaručit bezproblémovou paralelní práci na softwarovém
projektu, kdy jsou centrální data uložena na hlavním serveru a programátoři
pracují se svými verzemi na lokálních počítačích.
Borland C#Builder 2006 je dle našeho názoru zdařilým vývojářským softwarem, v
němž se snoubí síla jazyka C# s důmyslnými nástroji pro řízení životních cyklů
připravených aplikací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.