Borland mění model distribuce

Společnost Borland, s. r. o., která dosud distribuovala produkty firmy Borland Software Corporation na území ČR a SR (jed...


Společnost Borland, s. r. o., která dosud distribuovala produkty firmy Borland
Software Corporation na území ČR a SR (jednak prostřednictvím distribuční sítě
společností SWS a Apro, jednak přímo skrze svůj vlastní internetový obchod a
obchodní oddělení), oznámila okamžité ukončení spolupráce s oběma distributory.
Hlavním impulzem k tomuto kroku bylo podle vyjádření Olgy Látové, obchodní
ředitelky společnosti Borland, s. r. o., opakované závažné porušení
distributorské smlouvy ze strany SWS. V posledních měsících se na Borland, s.
r. o., jako na autorizovaného dodavatele produktů Borland Software Corporation
obrátilo několik koncových uživatelů, kteří obdrželi z prodejní sítě SWS
produkt bez české registrační karty. Podle Látové se vyskytly i případy, kdy
zákazníci dostali nelegální kopie softwaru nebo neúplnou dodávku, se kterou
bylo manipulováno v příkrém rozporu s distribuční smlouvou mezi společnostmi
Borland, s. r. o., a SWS. Uživatelé, kteří neobdrželi spolu s produktem českou
registrační kartu opatřenou originálním identifikačním kódem, by v budoucnu
neměli nárok ani na technickou podporu ze strany společnosti Borland, s. r. o.,
ani na výhody při pozdějším nákupu upgradu od této firmy. Společnost Borland,
s. r. o., proto vyzývá všechny poškozené uživatele, kteří mohou doložit nákup
produktů účetním dokladem, aby tuto firmu ve vlastním zájmu kontaktovali a ona
mohla uvést vše do pořádku. Společnost SWS ve své reakci obvinění ze strany
Borlandu, s. r. o., popírá a s plnou odpovědností prohlašuje, že nikdy žádnou
nelegální kopii jakéhokoliv softwaru včetně produktů firmy Borland Software
Corporation neprodala. Toto obvinění považuje za natolik závažná a poškozující
dobré obchodní jméno SWS, že musí požadovat od společnosti Borland, s. r. o.,
veřejnou omluvu v tomto duchu.
Se společností Apro, která podle firmy Borland, s. r. o., distribuční smlouvu
nijak neporušila, byla tato smlouva zrušena po vzájemné dohodě. Realizované
objemy obchodu v ČR a SR je nyní Borland bez problémů schopen zvládnout
vlastními silami a hodlá proto prodávat přímo.(Maf)
1 0409 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.