Borland mění svou strategii

Pro společnost Borland skončil minulý rok úspěšně, čemuž nasvědčují i jeho ekonomické výsledky. Za poslední 4 p...


Pro společnost Borland skončil minulý rok úspěšně, čemuž nasvědčují i jeho
ekonomické výsledky. Za poslední 4 po sobě jdoucí čtvrtletí vykazoval trvalý
růst obratu a v posledních třech čtvrtletích i růst zisku. Celkový obrat za
fiskální rok (duben až prosinec 1997) činí 127,5 mil. dolarů a celkový čistý
zisk činí 4,4 mil. dolarů. Jedná se už v pořadí o třetí ziskový rok Borlandu,
přičemž nárust zisku za rok 1997 je o více než 50 % (před zdaněním).
Velkou měrou se na těchto výsledcích podílela změna celkové strategie firmy v
průběhu let 1996 a 1997. Borland změnil své vedení a upravil svou produktovou
řadu. Skončil s vývojem produktů Quattro Pro, SideKick & Dashboard, Pradox a
ReportSmith, které prodal jiným firmám, a zaměřil se na programovací jazyky a
nástroje pro tvorbu rozsáhlých průmyslových a databázových aplikací v prostředí
Internetu a Intranetu. České zastoupení firmy zaznamenává neustále se zvyšující
podíl prodaných produktů typu klient/server a InterBase na celkovém prodeji
všech produktů firmy Borland (z 5 % v roce 1995 na 51,6 % v loňském roce). Díky
akvizici společnosti Open Environment získal produkt Entera middleware
umožňující provozovat aplikaci v prostředí heterogenních sítí. V současné době
se uskutečňuje akvizice firmy Visigenic Software, nejvýznamnějšího dodavatele
technologie ORB (Object Request Broker) a architektury CORBA, která přinese
Borlandu produkt VisiBroker.
Pro první čtvrtletí letošního roku je ohlášeno uvedení několika nových
produktů. Jedná se o C++ Builder 3.0, Delphi Connect for SAP, Jbuilder/400,
Entera 4.0 a VisiBroker 3.2.
Borland C++ Builder 3.0 je v podstatě Delphi 3 pro jazyk C++ s rozšířenými
možnostmi. JBuilder/400 je výkonný vývojový nástroj pro jazyk Java v prostředí
IBM AS/400, který v sobě slučuje sadu nástrojů IBM AS/400 Java Toolbox s
produktem JBuilder Klient/Server. Pomocí produktu Delphi Connect for SAP je
možné vytvářet aplikace pracující s daty podnikového systému SAP R/3 v
prostředí Delphi. Tyto produkty budou na českém trhu dostupné v březnu.
(ram)
8 0269 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.