BPEL se rychle dostává do popředí BPI

Společnosti IBM a Oracle pozvedly postavení standardu BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) použí...


Společnosti IBM a Oracle pozvedly postavení standardu BPEL4WS (Business Process
Execution Language for Web Services) používanému k automatizování komplexních
podnikových procesů a zajistily mu místo v samém srdci svých nových procesních
serverů: Oracle BPEL Process Manager (dále jen BPEL-PM) 2.0 a WebSphere
Business Integration Server Foundation (dále jen WBISF) 5.1.
Tyto servery jsou určeny pro koordinaci interakcí procesů a řízení událostí
pomocí BPEL, přičemž oba produkty se integrují do příslušných produktových řad
jednotlivých výrobců.
Pro IBM je integrace o něco jasnější záležitostí. Firma zapracovala WBISF do
svého produktu WebSphere Application Server Enterprise. I když výkon byl při
našich testech poněkud slabší, WBISF nabízí slušné schopnosti a také bohatou
řadu zdrojových adaptérů pro back-endové systémy a transakční technologie,
které jsou nepřekonatelné.
Oracle se snaží v oblasti BPEL prosadit pomocí nedávných akvizic a rebrandingu
firmy Collaxa, která byla průkopníkem v oblasti procesního managementu
založeného na SOA (Service-Oriented Architectures). BPEL-PM běží na řadě
aplikačních serverů firmy Oracle, ale není na ně vázán; nabízí podporu
libovolného J2EE aplikačního serveru včetně JBoss a WebSphere. Výkon produktu
od Oraclu byl dobrý, ale na druhé straně je zde jen malá podpora adaptérů a
také dosud omezená integrace s vlastní řadou produktů.
Oba výrobci nabízejí vlastní sadu nástrojů pro vizuální modelování BPEL
procesních toků na bázi Eclipse. BPEL Designer firmy Oracle je součástí
produktu, IBM vyžaduje zakoupení WSAD-IE 5.1 (WebSphere Studio Application
Developer, Integrator Edition). Tento doplněk přináší mnoho pokročilých funkcí
a průvodců, což dle našeho názoru vyváží dodatečné náklady.
U obou produktů existuje prostor ke zlepšení v oblasti použitelnosti a
zjednodušení. Koneckonců jedná se o odvětví, které je ve vývoji. A navíc mnohé
z těchto nedostatků mají svůj původ spíše ve složité povaze XML a postupném
dospívání BPEL, než aby byly projevem nedostatků ve vývoji testovaných produktů.
Lze tudíž říci, že oba výrobci mají k dispozici inteligentní a propracovaný
způsob, jak urychlit integraci podnikových procesů cestou založenou převážně na
webových službách.

Vyladění
Seznámení s BPEL-PM firmy Oracle je téměř bezpracné. Pouze s minimální nutnou
konfigurací zvládne instalační program zavedení kompletního systému včetně
procesních enginů, vizuálního návrháře, vestavěné Oracle Light Database a
konzole pro monitorování a správu.
Nastavení IBM WBISF bylo o něco obtížnější a zabralo více času. K nastavení
všech komponent, jako je procesní choreograf, kontejnery a správce fronty, bylo
nutné provést řadu úprav a spustit mnoho sekundárních skriptů. Po nastavení
byla ale práce s WBISF jednoduchá. Procesní engine má k dispozici plné verze
WAS, DB2 Enterprise Edition a WebSphere MQ.
Procesní enginy obou výrobců podporují pokročilé BPEL funkce, jako je
asynchronní předávání zpráv a kompenzace transakcí (vrácení transakce do
dřívějšího stavu např. v důsledku chyby při zpracování). Každý z enginů se také
dobře vypořádal s dehydratací (dehydration) s pomocí perzistentního úložiště
pro řízení stavů dlouhotrvajících transakcí. Agenti pro obnovu se postarají o
probuzení (rehydrataci) spících transakcí po uplynutím stanovené doby nebo
poté, co obdrží dokončenou transakci, a proces přechází do dalšího stadia.
Díky JCA (Java Connector Architecture) adaptérům odvádějí oba produkty dobrou
práci při rozšiřování svého záběru nad rámec samotného sladění webových služeb.
IBM WBISF zahrnuje kvalitní podporu pro J2C a WBI aplikace, technologie a
mainframové adaptéry, jako je CICS.
Administrační konzole BPEL-PM je snadno použitelná a umožňuje nasazování
vlastních BPEL procesů, testů a ladění, sběr dat o transakcích a sledování jak
dokončených, tak probíhajících historií transakcí. Líbila se nám zde především
možnost vizuálního zobrazení podnikového toku a podrobnějšího prohlížení XML,
na němž transakce spočívá.

Kvalitní hudba
Jazyk BPEL je rozvláčný a jeho správa při velkém objemu dat obtížná. Nástroje
pro mapování procesů obou výrobců tento nedostatek řeší a nabízejí dobrá
grafická vodítka a inspekční utility, které zjednodušují sestavování procesů,
partnerských odkazů a proměnných. Povedlo se nám rychle sestavit složitou,
paralelně větvenou logiku toku na základě podmínek a proměnných v době
zpracování. Zvládli jsme také správu partnerských služeb, rolí a typů portů,
které byly součástí naší interakce mezi službami, aniž bychom se museli přímo
dotknout XML.
Obecně lze říci, že oba nástroje dobře pracují s XML: Oracle toho dosáhl pomocí
vizuálního XPath editoru, zatímco IBM využila grafický WDSL editor a XSLT
mapovač.
WSAD-IE (nástroj pro vizuální modelování od IBM) má k dispozici uživatelské
úlohy, které lze využít k integraci lidského prvku transakcí i když pracovní
postup dosud není součástí BPEL specifikace a dokonce i slušnou podporu pro
adresářové služby, která může zjednodušit kupříkladu předávání formulářů a
jejich schvalování.

Praskání a šum
Určité problémy jsme zaznamenali při používání WSAD-IE návrháře; například
zvětšenou procesní mapu nešlo posouvat. Navíc nebylo možné z WSAD-IE rozhraní
vytisknout diagramy toku, což je absolutní nezbytností vzhledem k tomu, že
práce v grafickém rozhraní se může rychle stát těžkopádnou v důsledku
složitosti těchto toků.
Druhému testovanému produktu BPEL-PM by zase slušelo vylepšení editoru
zdrojového XML kódu.
Zapracovat je nutné také na analytických nástrojích. I když jsme s pomocí
BPEL-PM dokázali extrapolovat základní údaje, jako je čas zbývající k dokončení
procesu, ocenili bychom pokročilejší analýzu, která by případně byla
zapracována do podoby nástrojů sloužících k prozkoumání hodnot a zlepšení
rozhodovacích schopností.
Shrnuto a podtrženo, testované produkty jsou zatíženy složitostí, kvůli níž
nejsou dostatečně zralé na to, aby do procesu bylo možno zapojit podnikové
analytiky. Integrační proces tak zůstává doménou systémových integrátorů.
Ale na druhé straně je nutno říci, že na řešení BPEL-PM odvedl Oracle velký kus
práce ve srovnání s produktem Collaxa Scenario Bean, který byl na trhu v roce
2002. Co se týče IBM, přidání komponenty Process Choreographer k architektuře
aplikačního serveru je známkou pokračujícího zájmu o BPEL. Oba produkty ale
představují současnou špičku v oblasti integrace transakčních procesů
založených na SOA.

Oracle BPEL Process Manager 2.0
+dobrý BPEL engine, nástroj BPEL Designer je v základní výbavě
-chudá nabídka podnikových adaptérů, malá integrace s vlastními produkty
Prodejce: Oracle, www.oracle.cz
Cena: včetně licence na Oracle AS Enterprise Edition 30 000 dolarů za procesor;
jako doplněk 10 000 dolarů
Platformy: HP-UX, Linux, Solaris, Windows

IBM WebSphere Business Integration Server Foundation 5.1
+těsná integrace BPEL s architekturou svého aplikačního serveru, celá řada
adaptérů
-vývojový nástroj obsahuje menší chyby
Prodejce: IBM ČR, www.ibm.cz
Cena: 49 000 dolarů za procesor, WebSphere Studio Application Developer
Integration Edition 5.1 7 279 dolarů,; v ceně je v obou případech údržba po
dobu jednoho roku
Platformy: AIX, HP-UX, iSeries, Linux, Solaris, Windows, Z/OS

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.