BPEL standardizuje správu procesů

DEFINICE BPEL (Web Services Business Process Execution Language) je programovací jazyk napsaný v XML, navržený pro intera...


DEFINICE
BPEL (Web Services Business Process Execution Language) je programovací jazyk
napsaný v XML, navržený pro interaktivní proces tzv. sladění webových služeb.
Není určen k integrování se zdroji, které neposkytují rozhraní pro webové
služby.

V minulosti využívaly produkty BPM (Business Process Management) své vlastní
speciální jazyky a odvozovací mechanismy pro zpracování i nástroje pro design.
Dnes, kdy je BPM považován za klíčový rys všech architektur orientovaných na
služby, se stává významným problémem chybějící průmyslová normalizace v oboru.
Důležitý krok posouvající problematiku dále představueje nově vznikající
standard s názvem Web Services Business Process Execution Language (BPEL). Ten
spolu původně vytvořily společnosti BEA Systems, IBM a Microsoft a v současné
době prochází procesem kontroly a revize v Organizaci pro pokrok ve
standardizaci strukturovaných informací (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards). Standard BPEL by měl být dokončen koncem
letošního roku a měl by podnítit přijetí technologií BPM a SOA
(Service-Oriented Architecture) u společností, které dosud váhaly, protože měly
obavy o přenosnost a ochranu svých investic. Měl by také vést k rozšiřování
nových výrobků a řešení a poskytovat spotřebitelům novou míru flexibility a
svobody při výběru nástrojů a platforem.
BPEL je programovací jazyk napsaný v XML. Vývojáři budou schopni pomocí
nástrojů pro návrh vizuálních procesů, které jsou založeny na BPEL, používat
diagramy typu drag-and-drop k vytváření programů automatizujících interakce
mezi webovými službami. Této činnosti se často říká "sladění webových
služeb" (web services orchestration). Procesy mohou být jednoduché i složité a
s webovými službami se mohou domlouvat, ať už jsou provozovány na jakékoliv
platformě, například na Java 2 Platform Enterprise Edition nebo .Net.
Je důležité zdůraznit, že BPEL umí jen komunikovat s webovými službami (web
services). Sladění webových služeb je vše, co dokáže. Není určen k integrování
se zdroji, které neposkytují rozhraní pro webové služby (jako jsou například
výsluhové nebo uživatelské aplikace). Předpokládá se, že BPEL bude často
rozšiřován o další jazyky, například Javu, a spojován s jinými technologiemi,
aby mohl tyto potřeby uspokojit.
Jazyk BPEL má dobré předpoklady k využití významného moderního trendu v IT,
kterým je SOA normovaná metodologie organizace a designu. SOA umožňuje lépe a
opakovaně využít výhod IT díky standardním rozhraním a sdílení webových služeb,
které pomáhají zastřít technickou složitost IT prostředí na pozadí. To může
vést k rychlejšímu rozvoji a spolehlivějším dodávkám nových a zdokonalených
podnikových služeb. Jakmile společnost postaví knihovnu opakovaně použitelných
webových služeb, jazyk BPEL umožní naprosto přirozené spojení těchto služeb
spolu s novými aplikacemi. Ovšem tyto služby musejí být odněkud dostupné. IT
bude muset tyto služby vytvořit, dát je k dispozici a řídit je.
Protože BPEL předpokládá, že vše je k dispozici jako webová služba, nemusí být
zrovna při řešení těchto naposledy zmíněných problémů nápomocný. K tomuto účelu
a k doplnění zásobníku SOA bude sloužit spíše řada jiných technologií. Jako
příklad mohou posloužit produkty, které řeší integraci podnikových aplikací a
které si dokáží poradit s protivnými problémy týkajícími se dat i integrace, a
také produkty servisní sběrnice, které budou poskytovat centralizovanou správu
a monitoring webových služeb společnosti. BPEL je prvním krokem ke
standardizaci BPM a je také jednou z několika technologií, které by případně
mohly realizovat většinu nasazení SOA.
Zatímco v minulosti už proběhly pokusy o vytvoření standardizovaného jazyka pro
podnikové procesy, teprve BPEL přilákal nebývalý zájem a jako první si na svou

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.