Brána k firemním informacím

Na prvních místech žebříčku priorit velkých společností dnes najdeme Web, datové sklady, sálové počítače a klie...


Na prvních místech žebříčku priorit velkých společností dnes najdeme Web,
datové sklady, sálové počítače a klient/serverové systémy, které společně
zpřístupňují bohatství představované znalostmi uloženými v podnikových
informačních systémech (Enterprise Resource Planning ERP).
Mnoho společností usiluje o propojení těchto nesourodých nástrojů do jednotného
celku pomocí technologií, jako je webový prohlížeč a formát XML, aby vytvořily
informační portály podniků (Enterprise Information Portals EIP), které
zpřístupňují data uložená ve všech uvedených aplikacích.
Tento trend pravděpodobně vyvolá vlnu slučování a akvizic v oblasti firem
dodávajících nástroje pro podporu rozhodování, protože velké společnosti
hledají cesty, jak integrovat datové sklady, datová tržiště, nástroje pro
dolování dat a pro správu znalostí do jednoho aplikačního balíku.
"Velcí dodavatelé se stanou partnery malých úzce specializovaných firem, které
nemají finanční prostředky na to, aby mohly svůj produkt či produkty umístit do
hlavního segmentu trhu. Budou od nich kupovat licence nebo takové firmy
jednoduše pohltí," říká Gerry Murray, ředitel úseku znalostních technologií ve
společnosti IDC.
EIP je strategií správy dat, která vytváří vstupní bránu k podnikovým znalostem
a tím oživuje dříve nevyužitá data pro jejich porovnávání, analýzu a sdílení
jakýmkoliv uživatelem v organizaci.
Informační portály podniků se stanou pro organizace tak lákavými, že investice
do nich brzy překonají rychle rostoucí trh ERP. Tento názor prezentuje zpráva
společnosti Merrill Lynch z listopadu 1998. Merrill Lynch odhaduje, že celkový
trh EIP vzroste z objemu 4,4 miliardy dolarů v roce 1998 na více než 14 mld.
dolarů v roce 2002. Přitom jsou zvažovány možné důsledky problému roku 2000,
přechod na euro i všeobecné krácení kapitálových výdajů.
Jednou z prvních firem provozujících EIP je Mercury Energy. "Jsme schopni
snadno lokalizovat právě ten druh informací, které chceme, takže zbytečně
neztrácíme čas," říká Jim Lind, prezident společnosti. Lindova společnost
využívá řešení od firmy Sagemaker pro dotazování nad velkými objemy dat v
externích databázích.
"Pracujeme na řešení podobném jako EIP," říká Brad Reisner, ředitel
technologických operací ve společnosti Time Warner. "Ještě jsme se nedostali
tak daleko, abychom tomu říkali portál, ale postupejeme tímto směrem."
Konsolidace trhu EIP
K určité konsolidaci již došlo. Společnost Hyperion Solutions koupila
poskytovatele OLAP řešení Arbor Software, a Ardent Software pohltil jak
společnost Prism zabývající se skladováním dat, tak i softwarovou společnost
Dovetail působící v oblasti middlewaru.
Kromě toho hlavní hráči v oboru řadí na vyšší rychlost, aby se svezli na vlně
trendu EIP. Společnosti IBM, Microsoft, Cognos a Platinum Technology (dnes už
po vlajkou Computer Asociatess) vymezily své strategie pro oblast Business
Intelligence (BI) a SAS Institute rozšířil své nástroje pro podporu rozhodování
o správu znalostí.
Společnost IBM zahájila společný vývojový projekt s firmou Viador, s cílem
přenést javové řešení pro oblast BI, vyvinuté touto firmou, na mainframovou
platformu IBM. Kromě toho Lotus a IBM založily Ústav pro správu znalostí
(Insitute for Knowledge Management IKM), jako komerční konsorcium pro
aplikovaný výzkum správy znalostí.
IKM bude čerpat poznatky z mnoha zařízení patřících firmám IBM a Lotus, včetně
Laboratoří Thomase J. Watsona (IBM), Lotus Institute, divize celosvětových
služeb IBM (IBM Global Services) a softwarových služeb (IBM Software Services).
Lotus údajně také připravuje konkurenční aplikaci patřící do oboru správy
znalostí.
Budoucnost EIP
Trh EIP se bude rozvíjet velmi podobným způsobem, jakým se zpočátku vyvíjel trh
ERP. "Nacházíme se v době budování zákaznických aplikací. Dalším krokem bude
jejich zahrnutí do aplikací, jako jsou např. HR (lidské zdroje) nebo call
centra. Poté bude vše integrováno do velkých ERP systémů," říká Larry Warnock,
viceprezident společnosti Documentum.
Podle Warnocka je nevyhnutelné, že se Microsoft zapojí do všech těchto
podnikových aplikačních linií. Documentum plánuje během příštích měsíců dodávku
řady podnikových portálových aplikací, které budou pracovat s nestrukturovanými
dokumenty a daty určenými pro EIP. Správně implementované podnikové portály by
měly pomoci snížit náklady a vygenerovat dodatečné příjmy, což je jistě lákavé.
V budoucnu mohou společnosti prostřednictvím vytvoření EIP promítnout znalosti,
nashromážděné uvnitř společnosti, směrem ven. Mohou upevnit vztahy se zákazníky
a dodavateli, zkoordinovat pracovní toky a spolupráci s jinými progresivními
společnostmi. Podle odborníků propojení takových firem skrze jejich portály EIP
vytváří základy pro široce pojatý internetový obchod.
Správa znalostí
"Pro využití všech přínosů Internetu je potřeba vytvořit novou třídu softwaru,
která bude sloužit interním i externím zákazníkům prostřednictvím společné
brány nabízející personalizaci, publikační činnost i analýzu nikoliv pouhé
browsování a vyhledávání," říká Mansoor Zakaira, výkonný ředitel společnosti
2Bridge.
Oblast správy znalostí se pokouší nalézt a udržet v podniku hodnotné informace,
které často mají formu nestrukturovaných dat. Takové informace obvykle neskončí
v databázi, v níž by mohly být uskladněny a analyzovány. Koordinace úsilí v
oblasti správy znalostí a EIP je tedy velmi žádoucí.
Strukturované a nestrukturované informace je třeba dát dohromady, což není
triviální záležitost. "Klíčovým problémem je jednotné označování
strukturovaných i nestrukturovaných dat," říká Murray.
Odlišná realita
Navzdory výhodám EIP je jejich skutečné využívání v podnicích malé, a v mnoha
případech je jejich rozsah jen o málo větší než firemní telefonní seznam.
Systémovým administrátorům se myšlenka EIP líbí, obávají se však o bezpečnost a
mají těžkou hlavu z toho, že koncoví uživatelé opustí zažitá rozhraní
současných aplikací. "Myslím si, že EIP jsou přirozeným vývojem, avšak existuje
mnoho aplikací, které mají z dobrých důvodů odlišná uživatelská rozhraní," říká
John Bercik, systémový manažer pracující na Lékařské univerzitě Jižní Karolíny.
Bercik souhlasí s tím, že je třeba, aby EIP dospěly, než budou naplněny
informacemi běžnějšího charakteru. Jako člen lékařské komunity se zajímá o
zajištění odpovědného zacházení s informacemi o pacientech.
Společenství výrobců reaguje tak, jako kdyby trend EIP byl nevyhnutelný a
rychle se přibližoval. Zdá se, že investiční komunita na Wall Street s tím též
souhlasí a vysoce si cení webového portálu a akcií prodávaných elektronickou
cestou.
Významná investiční společnost Charles Schwab využívá řešení EIP od firmy
Viador, konkrétně systém Viador E-Portal Suite. Na působivém seznamu jejích
zákazníků najdete společnosti IBM, Sun Microsystems, 3Com, Sprint nebo Citybank.
Podle Sida Bhatia, ředitele technologických skupin otevřených investičních
fondů společnosti Charles Schwab, je portál Viador velmi podobný pojetí My
Yahoo. "Pomocí nové aplikace uvolňujeme obchodní informace, které po celé
uplynulé roky byly k dispozici pouze interně, a zpřístupňujeme je našim
otevřeným podílovým společnostem a investorům."
Několik milionů dolarů rizikového kapitálu bylo rovněž investováno s cílem
financovat rozjezdy projektů (např. 2Bridge), které mohou přispět ke vzniku
nových ziskových podniků využívajících slabosti nebo liknavosti výrobců starého
typu.
Ačkoliv se mnoho velkých společností již přesvědčilo o přínosech EIP, většina
uživatelů a analytiků souhlasí s názorem, že masový nástup EIP nemusí nastat
tak brzy, jak někteří výrobci softwaru předpokládají přinejmenším dokud nebudou
vyřešeny hlavní problémy, například bezpečnostního charakteru. "Když jsme psali
naši zprávu, věděli jsme, že to bude vyžadovat 5letou práci. Ale mnoho lidí by
patrně chtělo začít ihned," tvrdí představitelé Merrill Lynch.
9 0640 / ramn

Trh EIP začíná stoupat
Očekávaná hodnota trhu v milionech dolarů
19995 805
200110 732
200214 865

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.