BSA mění formu svého zastoupení

Z rozhodnutí BSA Europe došlo ke změně organizace poboček BSA ve východní Evropě v souladu se standardem platným v z


Z rozhodnutí BSA Europe došlo ke změně organizace poboček BSA ve východní
Evropě v souladu se standardem platným v západoevropských zemích. BSA nyní v
České republice, a také na Slovensku, zastupuje advokátní kancelář Burns
Schwartz. Jejím úkolem je sledovat situaci na trhu softwaru, předávat poznatky
o softwarovém pirátství policii a v soudních procesech s piráty hájit zájmy
členů BSA.
Jelikož s přechodem na novou formu zastoupení BSA došlo k ukončení podpory
lokálního sdružení BSA CS ze strany BSA Europe, dohodli se členové tohoto
sdružení na jeho zrušení. Závazky BSA CS v osvětové a preventivní činnosti,
zejména v oblasti tzv. softwarového auditu, přebírá podle představitele
zanikající BSA CS, JUDr. Zdeňka Weiga, Agentura na ochranu software, která
doposud vykonávala pro BSA CS právní a další služby. Současně Agentura na
ochranu software založila tzv. Klub ochrany software, jehož členy jsou firmy,
které hodlají s Agenturou pro ochranu software spolupracovat.
Softwarové pirátsví ve světě roste
O tom, že softwarové pirátství není problémem jen u nás, ale v celosvětovém
měřítku jde o nebezpečný fenomén, svědčí nejnovější zpráva vydaná společně
organizacemi BSA (Business Software Aliance) a SPA (Software Publishers
Association). Praví se v ní, že z 574 milionů nově instalovaných obchodních
aplikací v loňském roce bylo až 228 milionů instalováno nelegálně zhruba 4 z
každých 10 loni nainstalovaných obchodních aplikací jsou tedy pirátského
původu. Ve finančním vyjádření způsobili piráti softwarovým firmám odhadované
ztráty v úhrnné výši 11,4 miliardy dolarů.
Softwarové pirátství neustále roste. Podle Marka Traphagena, vicepezidenta SPA,
se pirátství stává velmi závažným problémem. Protože ceny softwaru klesají,
softwarové firmy nedosahují vyšších příjmů, a přitom přicházejí o značné částky
na úkor softwarových pirátů.
K 84 % ztrát, způsobených v celosvětovém měřítku softwarovými piráty, dochází
na trzích Severní Ameriky, Asie a západní Evropy. Celkem 7,8 miliard dolarů
(68% celosvětových ztrát) představují ztráty deseti nejpostiženějších zemí,
kterými jsou USA, Čína, Japonsko, Korea, Německo, Francie, Brazílie, Itálie,
Kanada a Velká Británie.
Ačkoli východní Evropa zaznamenala v uplynulém roce zhruba 3 % pokles pirátsví,
je se svými 77 % pirátských aplikací (8 z každých 10) stále na čele žebříčku.
Nejhorší situace je v Bulharsku (93 %), následuje Společenství nezávislých
států (bez Ruska, 92 %) a Rusko (89 %). Mezi východoevropské země s největšími
ztrátami vyjádřenými v dolarech patří Rusko (251 milionů dolarů), Polsko (107
milionů dolarů) a na třetím místě je Česká republika (51 milionů dolarů).
Co dělat
Podle SPA existují tři kroky, které mohou napomoci v boji se softwarovými
piráty. V první řadě by měly vlády zpřísnit zákony a dohlížet na jejich
dodržování. K tomu došlo v loňském roce v Hong Kongu a podobný krok se očekává
také v Singapuru. Právě tyto dva státy totiž patří z hlediska softwarového
pirátství v Asii k nejsledovanějším.
Za druhé by se vlády měly podílet na široké osvětě v oblasti autorských práv.
Třetím krokem je důsledné hlídání softwarové čistoty ve státních institucích a
organizacích.
8 1560 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.