BSA: Pirátství roste

V Česku naopak stagnuje Podle výsledků sedmé výroční studie BSA o stavu softwarového pirátství za rok 2001 došlo v...


V Česku naopak stagnuje
Podle výsledků sedmé výroční studie BSA o stavu softwarového pirátství za rok
2001 došlo v celosvětovém měřítku k výraznému nárůstu míry pirátství. Ta se
vyšplhala ze 37 % v roce 2000 až na 40 % v roce loňském. V České republice
zůstala podle této studie i loni míra pirátství na předloňské hodnotě 43 %.
I přes rostoucí míru softwarového pirátství, která je v rámci výše uvedené
studie posuzována jako množství obchodního aplikačního softwaru nainstalovaného
bez licence, došlo v roce 2001 k poklesu finančních ztrát způsobených touto
nekalou činností o 6,7 % na hodnotu 10,97 miliardy dolarů. Tento pokles lze
přičíst na vrub zejména pokračujícímu zlevňování softwaru, silnému dolaru a
celosvětovému ekonomickému útlumu. Z regionálního pohledu dosahuje největší
míry softwarového pirátství 67 % východní Evropa (včetně Ruska a dalších
postsovětských zemí). Je potěšitelné, že Česká republika je v této
problematické oblasti se svými 43 % jednoznačně nejlepší před Slovenskem (46 %)
a Maďarskem (48 %). Finanční ztráty vzniklé v důsledku softwarového pirátství v
loňském roce firmám v České republice vyčíslila BSA na 34,43 milionu dolarů. Ze
statistiky lze dále vyčíst, že nelichotivé celosvětové prvenství z hlediska
objemu finančních ztrát patří regionu Asie a Tichomoří (4,73 miliardy dolarů).
Zemí s největší mírou softwarového pirátství vůbec je Vietnam, kde je nelegálně
používáno 94 % softwaru.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.