Buď tvořivý!

Říkává se, že bratři Wrightové, Karl Benz, George Eastman, Thomas Edison nebo Galileo či Alexander Fleming tedy průko...


Říkává se, že bratři Wrightové, Karl Benz, George Eastman, Thomas Edison nebo
Galileo či Alexander Fleming tedy průkopníci vědy a techniky, kteří vynalezli
letadlo, automobil, žárovku nebo dalekohled či objevili penicilin měli proto
tvořivého ducha, protože byli geniální. Ale ani my bychom neměli ztrácet chuť
do tvořivé práce.
Ivan Brož
Není třeba být zrovna Einsteinem, abychom se do takové činnosti pustili.
Všichni máme v sobě vlastně jistý tvořivý potenciál. Není sice nutné přicházet
hned s něčím revolučně převratným, ale každý z nás může tvořivě pozměnit to, co
podniká ve svém "mikroměřítku". Jestliže je přece možné uvařit nějaké jídlo na
jiný způsob, proč by stejně tak nešlo změnit způsob, jak se vyrovnat se svým
pracovním úkolem. Zamysleme se proto nad některými zkušenostmi, které v tomto
ohledu získali světoví personalisté. Desatero otázek, které obvykle kladou,
když jde o podchycení stupně kreativity u zaměstnanců, má obvykle tuto podobu:
Ę1.Máš důvěru ve vlastní myšlenky?
Ę2.Vítáš jejich konstruktivní kritiku ze strany kolegů?
Ę3.Učíš se z pozorování věcí kolem sebe a z naslouchání druhým lidem?
Ę4.Jsi motivován nějakým smysluplným cílem?
Ę5.Umíš relaxovat?
Ę6.Jsou v tvé tváři trvale vepsány stopy problémů, které tě trápí?
Ę7.Považuješ se za "svobodného ducha" s tím, že máš pod kontrolou svůj život?
Ę8.Kladeš trvale otázky o věcech, které tě znepokojují?
Ę9.Strádáš, když se snažíš zlepšit své vzdělání?
10.Hledáš alternativy pohledu na řešení problému?
Odpovědi na všechny tyto a další podobné otázky pak mohou představovat principy
kreativního myšlení. Patří k nim schopnost komunikace, pevné předsevzetí,
myšlenková svoboda, trvalé vznášení otázek, systematické sebevzdělávání a
vyhledávání odlišných úhlů pozorování problémů. Je samozřejmé, že každý z
těchto principů může obsahovat celou řadu dalších velmi zajímavých a hlavně
podnětných postřehů, které mají všeobecnou platnost všude na světě. Vezměme si
kupříkladu již zmíněný princip pevného předsevzetí. K jeho naplnění a uvedení v
život je nutné, aby tvořivá aktivita měla jistý hodnotný účel. Musí inspirovat
a být v těsném kontaktu s duší toho, kdo se chce těmito principy řídit.
Následující typy aktivit mohou k prosazování tohoto principu velice přispět:
Jdi svou cestou. Měj odvahu při prosazování osobního přesvědčení a buď
připraven, že je budeš muset hájit i mimo tým.
Nenech se zlomit ani osobní tragédií. Připomeň si příběh Paula McCartneyho ze
skupiny Beatles, kterému zemřela maminka, když mu bylo 14 let, a že on sám
prorazil, když právě na její počest složil píseň "Let It Be".
Využij svého štěstí. Nepodceňuj žádnou náhodu. Vzpomeň si na výrok Marka
Twaina: "Největší ze všech vynálezců je náhoda".
Zaměřuj se na výsledky, nikoliv na činnost. Nejdůležitější ze všeho je kvalita
a nikoliv kvantita času vynaloženého na to či ono. Přemýšlej, odrážej okolní
realitu a uvolňuj se, abys mohl dobíjet své psychické baterie.
Nikdy neztrácej cit pro naléhavost. Snaž se o to, abys to byl ty, kdo přijde
jako první s novou idejí.
Mysli na vítězství. I když ti jistě jde o peníze, úctu a sebedůvěru, přesto
nezapomínej, že úspěch často plodí další úspěch a že dělat cokoliv dobře ti
vždy otevře další dveře.
Buď fyzicky fit. Existují hodnověrné důkazy, že dobrá fyzická kondice a
pravidelná cvičení pomáhají i tvé představivosti a čistí tvoji mysl.
Neboj se salvy smíchu. Výzkumy vědců dokazují, že celé skupiny jsou tvořivější,
jestliže se jejich jednotliví členové více smějí a žertují.
Měj rád to, co děláš. Důkazy svědčí o tom, že v takovém případě se ti bude
práce dařit a že určitě najdeš cesty, jak ji dále tvořivě rozvíjet. Přistupuj
poctivě i k věcem, které se ti třeba momentálně nelíbí nebo máš o nich jinou
představu než šéf. Ale uvidíš, že když budeš tvrdě pracovat, že se úspěch
dostaví.
Nenechávej žádnou překážku nepřekonanou. Vysoce kreativní lidé intenzivně
pečují o každou aktivitu, nechť se jedná o profesionální práci, nebo o koníčka.
Když ti zabouchnou dveře před nosem, zaklepej znovu. Vzpomeň si na velikány,
kolik asi museli překonat bariér, než uspěli, jako například Mozart, který
složil na 600 skladeb, nebo Edison, když vytvořil 1 093 patentů, či Napoleon,
který vyhrál 68 bitev.
Buď své práci naprosto oddaný. Připomeňme si i v této souvislosti ještě jednou
Edisona. Slavný vynálzce zastával názor, že "génius je jedno procento inspirace
a devadesát devět procent potu". Byl přesvědčen, že právě naprostá oddanost
práci je jednou z podmínek samotné tvořivosti. Říkával, že každého pracovitého
člověka vždy napadají různé zajímavé myšlenky třeba při jídle nebo během
odpočinku a jde jen o to je podchytit. On sám si každý postřeh, který ho
napadl, ihned zapsal do notýsku. Celkem jich za svůj plodný život nasbíral a
zapsal kolem 3 400.
0 2771 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.