Bude elektronický podpis bezpečnější?

Nové metody výpočtů digitálních otisků (binární řetězec obvykle o délce sto až dvě stě znaků, který reprezent...


Nové metody výpočtů digitálních otisků (binární řetězec obvykle o délce sto až
dvě stě znaků, který reprezentuje přiložený digitální soubor) přitom už několik
let intenzivně hledají univerzity, výzkumné týmy i stovky kryptologů a
vědeckých pracovníků na celém světě, neboť se jedná o poměrně složitý
matematický a kryptologický problém. K jeho řešení již byly dokonce uspořádány
dvě mezinárodní kryptologické konference.
Klíma ve své práci poukazuje na to, že současné závažné problémy digitálních
otisků pro elektronické podpisy nelze řešit starými metodami. Proto navrhuje
nový princip jejich tvorby a předkládá i důkazy jejich bezpečnosti, které dosud
digitálním otiskům chyběly. Odborníci k novému konceptu přitom uvádějí, že
pokud bude přijat i ostatními stranami, může velmi brzy vrátit důvěru v
elektronický podpis.
Koncept Klímy byl předložen mezinárodní kryptologické obci a je i dostupný na
webové adrese cryptography.hyperlink.cz/SNMAC/
/SNMAC_EN.pdf.
(pal) 6 1551

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.