Bude nový hráč?

Databázový trh je velký. Podle různých odhadů se jeho roční hodnota pohybuje od šesti až po necelé dvě desítky mi...


Databázový trh je velký. Podle různých odhadů se jeho roční hodnota pohybuje od
šesti až po necelé dvě desítky miliard dolarů v závislosti na tom, co vše je
započítáváno. Drtivou většinu příjmů z prodeje databázových platforem a
souvisejících služeb si ovšem dělí pouze pár nejvýznamnějších dodavatelů. Běžně
se však hovoří o tom, že trh je v této oblasti fakticky uzavřen.
Je vůbec za této situace množné, aby se na trhu objevila nová platforma, která
by dokázala úspěšně konkurovat největším hráčům? Nemyslím okamžitě, ale
například v horizontu pěti, deseti let. A dokonce bez ohledu na to, zda by se
jednalo o klasické komerční produkty či produkty zaštítěné některou z volných
licencí. Osobně se domnívám, že nikoli.
Lze si hrát na vizionáře v oblasti, kde morální stárnutí je rychlejší než
účetní? Vývoj databázové platformy je nákladnou záležitostí, přímo na vývoji se
obvykle podílí několik desítek až stovek počítačových odborníků od analytiků
přes programátory až po testery. Každý ze členů týmu musí mít k dispozici
odpovídající počítačové vybavení, a to zejména v případě hardwaru je poměrně
nákladná záležitost.
Mnohdy jsou v databázových programech využity kódy či myšlenky třetí strany,
není tedy možné zapomenout ani na licenční poplatky související například s
patentovým právem. A samozřejmě je nutné zohlednit i obchodní stránku věci,
prodejci také musejí živit své rodiny. Tak bych mohl pokračovat ještě dlouho v
každém případě dojdu v úvaze o ročních nákladech na vývoj k mnohamilionovým
částkám. Dolarovým či v eurech, to je v tomto okamžiku vcelku jedno.
Investice tak velkého rozsahu do nové databázové platformy s velmi nejistým
výsledkem připomínám, že trh je de facto obsazen je značně nepravděpodobná.
Navíc by vývoj novinky musel být několikanásobně rychlejší, než je tomu u
stávající konkurence, technologicky vzdálené o roky až desetiletí.
Nejde přitom jen o problémy s časem a penězi, ale také o "vynalezení" nových
vlastností aby měl zákazník vůbec důvod ke vznikající platformě přejít.
Databázové platformy samy o sobě jsou přitom k ničemu, důležité je, aby pro ně
existovaly aplikace. A všichni víme, že většina vývojářů je až neuvěřitelně
konzervativních. Problémem by mohl být také nedostatek kvalitních lidských
zdrojů špičkoví databázoví odborníci jsou v dnešní době jaksi zadáni.
Jistá šance by mohla být v převzetí a rozsáhlé komerční podpoře některé z
existujících databázových platforem, především pak z oblasti open source.
Myslím si ale, že technologické zaostání za nejlepšími komerčními produkty je
již příliš velké a opět by se nenašel nikdo, kdo by do nejistého výsledku
investoval.
Jedinou alternativou ke komerčnímu prosazení tak dle mého názoru zůstávají úzce
zaměřené databázové platformy, například nativní XML databáze. Ale v těchto
případech půjde o prosazení se v úzké části databázového trhu, nikoli
komplexně. Na druhou stranu, historie je plná omylů a jen budoucnost ukáže, jak
to vlastně bude.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.