Budoucnost business intelligence

Naši američtí kolegové požádali několik odborníků a analytiků z IT průmyslu, aby čtenářům Computerworldu předl...


Naši američtí kolegové požádali několik odborníků a analytiků z IT průmyslu,
aby čtenářům Computerworldu předložili svá očekávání a předpoklady týkající se
budoucnosti technologií business intelligence (dále BI). Zde vám tedy nabízíme
výběr z úvah osobností, jež reprezentují významné firmy v oboru.

Henry Morris
BI se čím dál více propojuje s podnikovými procesy. Stále častěji se využívá k
analýze podnikových procesů a rovněž se do nich mnohem intenzivněji začleňuje.
V případě datových analýz předpokládáme, že panely řízení podnikových procesů
(dashboardy) budou vlastně dalším stupněm podnikového řízení, v němž se sejdou
data o procesech z mnoha aplikací. V případě integrace očekáváme, že BI se z
pozice dodavatele informací pro subjekty rozhodování přesune do role
automatizovaného opakovatelného operativního rozhodování pro některé činnosti.
Těmi mohou být stanovování cen, určování stavu zásob a mnoha dalších oblastí,
které byly dříve doménou "instinktu". Henry Morris, analytik, IDC

Jonathan Wu
Během příštích pěti let budou aplikace BI ve všech středních nebo větších
organizacích tak běžné jako tabulkové procesory. Organizace, které zapojí
technologie BI nejefektivněji, se ve svých oborech stanou lídry, a odliší se
tak od svých konkurentů. Do roku 2015 projdou aplikace BI mohutným rozvojem, na
jehož konci budou moci zpracovávat strukturovaná i nestrukturovaná data a
stanou se součástí širší kategorie nazývané znalostní řízení. Jonathan Wu, CEO,
Knightsbridge Solutions

Bob Potter
Budoucnost BI spočívá na tom nejméně pravděpodobném místě v rukou finančních
ředitelů (CFO, Chief Financial Officer). Firmy budou i nadále pracovat se
záplavou dat, potýkat se se slučováním trhů a snažit se vyhovět vládním
předpisům. Díky tomu přijde CFO o luxus stát stranou IT. Naopak se bude muset
začít spoléhat na technologie BI a data warehousing, aby získal lepší přehled o
fungování společnosti, porozuměl datům a vysledoval, odkud pocházejí. Ve velmi
blízké budoucnosti se CFO z pozice diváka IT přesune na post týmového kapitána.
Bob Potter, CEO, Kalido

Howard shao
Oblast BI budou formovat tři trendy. Za prvé, současný software BI je ponejvíce
reaktivní, zaměřený na transakce statických dat. V příštích třech letech projde
BI vývojem, jenž jí umožní využívat veškerých dostupných informací a nasměruje
ji k větší dynamičnosti, aby mohla reagovat na měnící se požadavky trhu v
reálném čase. Za druhé, přibližně během pěti let se BI dostane za hranice
organizace a bude expandovat do zásobovacího řetězce. Stane se inteligentnější
co se týče porozumění zákazníkovu chování a zabuduje tuto informaci do každého
rozhodovacího procesu od dodavatele po výrobce, od prodejce po zákazníka. A
konečně, jakmile společnosti akceptují jako hlavní prioritu podnikovou
bezpečnost, přijmou v příštích pěti letech i model informační infrastruktury,
který bude podporovat globální, distribuovanou BI a automaticky chránit
bezpečnost a soukromí informací. Howard Shao, zakladatel firmy Documentum a
senior viceprezident, EMC

Jason Weathersby
Open source BI postupně najde na trhu své místo. Výhody spojené s vlastnictvím
platformy BI se stanou skutečností. Organizace budou s pomocí řady prodejců
vytvářet ty nejlepší platformy BI, jež budou spolupracovat a jednoduše sdílet
informace. Interoperabilita (schopnost využívat jiné systémy) mezi prodejci
vytvoří na trhu BI prostředí intenzivní konkurence a spolupráce, hlavní
prodejci se budou opět zaměřovat spíše na specializované oblasti BI než na
produkty, které by byly pro všechny. Jason Weathersby, člen řídícího výboru
Eclipse BIRT, Actuate

Christopher Ahlberg
Model IT infrastruktury je postaven na třech vrstvách: aplikační, datové a
síťové. Protože jsou iniciativy BI pro organizace stále důležitější, objevuje
se nyní nová vrstva analytická která pracuje nad aplikační vrstvou a bude
společnostem pomáhat využívat data. Podnikové informace, ukazatele
dodavatelského řetězce, data z výroby, ERP data a další, přiváděná do
analytické vrstvy, umožní firmám získat klíčové konkurenční výhody. Konkrétně
půjde o schopnost jako první odhalit příležitost a jako první zareagovat. Tato
nová analytická vrstva se vyvine do rozhraní fungujícího mezi rozhodujícími
subjekty a informačními systémy. Christopher Ahlberg, CEO, Spotfire

Karen Parrishová
Pro budoucnost BI bude typický odklon od specializovaných aplikací, úzce
zaměřených analytiků a pevně daných reportů směrem k všudypřítomné analytice
kdekoliv po celém světě. Vysoce kvalitní informace, korelované, bezchybné a
zabezpečené pro klíčové dodavatele a zákazníky, budou proudit tam, kde jsou
zapotřebí, a budou prezentovány na snadno dostupném webovém rozhraní. Každý
pracovník počínaje zaměstnanci expedičních oddělení a konče výkonnými řediteli
bude mít přiměřené informace, které mu umožní takový přehled, jaký potřebuje.
Vývojáři budou mít zároveň přístup k nástrojům pro rychlou úpravu podle potřeb
uživatelů, pro automatické generování klíčových komponent a vizualizaci a pro
sestup na úroveň koncového uživatele.
Karen Parrishová, viceprezidentka řešení BI, IBM

Jack Noonan
Zatímco tradiční řešení BI už zlepšují inteligenci organizací díky zušlechtěným
datům, bude prediktivní analýza znamenat ohromný skok kupředu díky tomu, že
činí inteligentnějšími přímo samotná data. Software pro prediktivní analýzu
změní způsob, kterým podnikání funguje a jeho využívání bude nejen možností,
nýbrž nutností. Už dnes je rozhodování ad hoc jako reakce na situaci
neslučitelné s konkurenceschopností v mezinárodním měřítku. Organizace,
vyzbrojené prediktivní analýzou, budou schopny lépe extrapolovat budoucí
chování i události a posilovat se jejími výsledky pro proaktivní rozhodování v
rámci celého podniku. Protože možnosti nasazení prediktivní analýzy jsou
prakticky bez hranic, nelze její budoucnost rovněž nijak omezovat. Jack Noonan,
prezident a CEO, SPSS

BI
Termín business intelligence reprezentuje nástroje a systémy, jež hrají
klíčovou roli v plánování strategických procesů v podniku. Příslušný software
umožňuje společnostem sběr, ukládání, zpřístupnění a analýzu dat za účelem
přijímání rozhodnutí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.