Budoucnost DVD záznamu

Kdo si chce pořídit DVD vypalovačku, může si vybrat mezi čtyřmi různými formáty zápisu DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW a DVD+...


Kdo si chce pořídit DVD vypalovačku, může si vybrat mezi čtyřmi různými formáty
zápisu DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW a DVD+RW. Nikdo však dnes nemůže zaručit, že za
velké peníze (cca 20 000 Kč bez DPH) pořízená vypalovačka bude mít ještě za rok
dostatečnou podporu v podobě záznamových médií, aktualizací firmwaru a dalších
služeb.
Pro koncové spotřebitele by bylo nejlepší, kdyby z různých technologií DVD
vykrystalizoval jednotný standard pro všechna záznamová zařízení. Dnes je však
opak pravdou. Letos ohlásil Philips příchod nové technologie s označením DVD+R,
která má umožnit jeden zápis dat. O tom, jaký standard se v oblasti jednou i
vícekrát přepisovatelných DVD nosičů prosadí, rozhodnou v nadcházejících letech
zákazníci. Do té doby není vyloučeno, že se na trhu objeví nová řešení
optického záznamu dat.
Výzkumné laboratoře společností Philips a Sony pracují v současnosti na
technologii označované DVR-blue. Na jeden disk DVR v provedení s jednou
záznamovou vrstvou se má vejít až 22,5 GB dat, na dvojvrstvý DVR nosič dokonce
až 45 GB. Experimentuje se s modrým laserem o vlnové délce 405 nm a s osazenou
čočkou, která dokáže zaostřit laserový paprsek na 0,1 mm silnou datovou vrstvu.
Společnost Matsushita je ve vývoji optických datových nosičů ještě o krok dále.
Již v říjnu 2001 představila tato firma optický disk o kapacitě 50 GB (25 GB na
každou vrstvu). Běžného nasazení se má dočkat v roce 2003, a to v oblasti
záznamu digitálních televizních programů s vysokým rozlišením (HDTV).

Dnešní technologie
Technologie DVD-RW, DVD++RW a DVD-RAM ukládají data na disk za pomoci metody
fázových změn ("phase change").
Záznamová média fungující na základě této metody jsou obvykle složena z
transparentní základní vrstvy, do které je vložena vrstva záznamová. Ta je
poskládána ze čtyř dalších podvrstev, jimiž jsou: spodní dielektrická vrstva,
záznamová vrstva, svrchní dielektrická vrstva a vrstva z reflexního materiálu.
Záznamová vrstva (kovová slitina) může mít jedno z následujících složení:
germanium, antimon a telur (Ge-Sb--Te) nebo indium, stříbro, antimon a telur
(In-Ag-Sb-Te). Obě dielektrické vrstvy jsou tvořeny kombinací sulfidu zinku a
oxidu křemičitého (ZnS-SiO2).
Jestliže laserový paprsek nízkého výkonu rozehřeje záznamovou vrstvu na teplotu
přibližně 200 stupňů Celsia, uspořádají se atomy kovové slitiny do krystalické
struktury. V tomto stavu vykazuje ohřátá oblast vysoký stupeň odrazivosti. Za
předpokladu, že dojde k pomalému ochlazení ohřátého místa, zůstane nastalý stav
zachován.
Druhý výkonový stupeň laserového svazku ohřeje kovovou slitinu na 500 až 700
stupňů Celsia. Atomy kovů tvořících slitinu se dostanou do energeticky
vybuzeného, a tudíž neuspořádaného, amorfního stavu. Obě dielektrické vrstvy
odvedou z kovové slitiny mezi nimi během krátkého časového okamžiku většinu
tepelné energie neboli rychle ji ochladí. Díky tomu zůstane stav atomů slitiny
zachován. V amorfním stavu vykazuje kovová slitina nízkou odrazivost.
Sled oblastí s nízkou a vysokou odrazivostí odpovídá sledu důlků (pitů) a
plošek (lands).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.