Budoucnost e-businessu je v on-line obchodních trzích

Není tomu tak dávno, kdy byly podnikové aplikace označované jako ERP (Enterprise Resource Planning) systémy, považován...


Není tomu tak dávno, kdy byly podnikové aplikace označované jako ERP
(Enterprise Resource Planning) systémy, považovány za velmi zajímavou oblast
informačních technologií. "Pokud si koupíte náš skvělý systém pro řízení
financí a distribuce, získáte obrovskou konkurenční výhodu a váš byznys se
zlepší nepředstavitelným způsobem," hlásala marketingová hesla velkých
dodavatelů. Pravdou je, že zpočátku opravdu nasazení systému pro řízení
financí, distribuce či výroby znamenalo pro firmu významnou konkurenční výhodu
a často i úspory nákladů. Ovšem jen do té doby, než stejnou nebo podobnou
aplikaci nasadili další dva až tři konkurenti ze stejného odvětví.
ERP systémy v jejich užším pojetí zajišťují totiž pouze automatizaci činností
ve čtyřech základních oblastech finance, distribuce, výroba a lidské zdroje.
Protože však velcí světoví dodavatelé pochopili, že potenciál trhu se skrývá
někde jinde, začali rozšiřovat svá řešení o další oblasti podpora rozhodování,
řízení vztahů se zákazníky, řízení dodavatelských řetězců a samozřejmě podpora
Internetu a elektronického obchodování.
Společnost Oracle, která patří mezi lídry na trhu podnikových aplikací (podle
průzkumů nezávislých analytických firem se stabilně drží na 2. pozici) a
současně je i druhou největší nezávislou softwarovou firmou na světě, je jednou
z firem určujících trendy v této oblasti. Velmi jasnou vizi přitom má nejenom v
technologiích (databáze Oracle8i), ale i v aplikační oblasti, a speciálně potom
v nové generaci aplikací pro podporu elektronického podnikání.
Letos v březnu byla na trh uvedena další generace jejího podnikového řešení
Oracle Applications 11i, která je nově označována jako E-business Suite. Už z
názvu je vidět silná orientace tohoto řešení na oblast elektronického podnikání
verze 11i je kompletně postavena na internetových technologiích a nabízí
komplexní sadu produktů pro přechod firem na e-business. Kromě standardních
aplikací pro oblast financí, výroby, distribuce a lidských zdrojů obsahuje
navíc řešení pro podporu rozhodování (Business Intelligence), pro řízení vztahů
se zákazníky (CRM), pro řízení dodavatelských řetězců, pro vedení projektů a
samozřejmě speciální odvětvová řešení (letecký, automobilní, chemický průmysl,
spotřební zboží, komunikace, finanční služby, veřejný sektor, maloobchod atd.).
Velmi progresivní a zajímavou oblastí, která bude znamenat obrovskou změnu v
tradičních přístupech k obchodování ve většině odvětví, jsou tzv. internetové
burzy nebo tržiště. Jedná se o on-line obchodní místa, kde mohou zúčastněné
firmy navzájem obchodovat se svým zbožím a službami. Přínosy tohoto způsobu
obchodování jsou zřejmé snížení nákladů na nákup, narovnání trhu v oblasti cen
a kvality produktů, zrychlení nákupních činností a další. Společnost Oracle v
této oblasti nabízí řadu produktů zahrnutých pod řešení nazvané Oracle Exchange.
Dokonce už spustila společně s Fordem i první elektronickou burzu nazvanou
Auto-Xchange (www.auto-xchange. com), ke které se postupně připojily další
velké automobilky General Motors, Daimler-Chrysler a další mají zájem (Toyota,
Renault-Nissan). Díky tomu vznikne obrovské internetové tržiště, kde si budou
tito výrobci nakupovat potřebné díly od desítek tisíc svých dodavatelů. Podle
posledních odhadů, by se měly úspory ze zavedení elektronického obchodního
modelu pohybovat, a to jen v oblasti snížení rozpracované výroby, okolo tisíce
dolarů na jeden vyrobený automobil (asi 35 tisíc korun). General Motors např.
také předpokládá zrychlení dodávek automobilů objednávaných na zakázku přes
Internet ze současných 45 dnů na 10.
Jak je vidět na tomto příkladě, v nejbližší budoucnosti nebudou samotné ERP
aplikace tím, co bude pohánět vývoj v oblasti podnikových řešení. Budoucnost
informačních technologií v podnikové sféře zcela jasně směřuje k vytváření
elektronických obchodních komunit, které přinášejí všem zúčastněným obrovské
úspory. A pouze ti dodavatelé, kteří si to včas uvědomí a přizpůsobí tomu svá
řešení, mají šanci přežít další desetiletí.
Radek Maršík, vedoucí redaktor Business Worldu

Oracle E-business Suite vám umožní transformovat váš obchod na elektronický
Nový model pro současné obchodování dostává konkrétní tvar a podobu je to
e-business, postavený na nejrozsáhlejší komunikační síti na naší planetě, na
Internetu. Jakýkoliv druh obchodu, který chce do budoucna přežít, se musí
změnit na e-business. E-business využívá síly Internetu k vytváření a
zhodnocování nových obchodních příležitostí.
100% Internet
Internetové technologie postupně nahrazují klient/serverové, protože jsou
jednodušší, levnější a poskytují kvalitnější informace. Společnost Oracle jako
jediná nabízí řešení pro elektronické obchodování, které běží jak na firemních
intranetech, tak na Internetu. Se svou třetí generací internetových aplikací má
dnes už stovky zákazníků, kteří mají v produktivním provozu nasazeny tyto 100%
Internetové aplikace.
Obsáhlé a integrované řešení
Společnost Oracle nabízí plně integrovaný balík e-businessových aplikací
pokrývající oblasti automatizace a řízení financí, výroby, dodavatelských
řetězců, lidských zdrojů, projektového řízení, marketingu, prodeje i služeb.
Toto řešení poskytuje souhrnné informace o všech aspektech vašeho podnikání i
obchodních vztahů s vašimi zákazníky. S kompletními informacemi od prvního
kontaktu s klientem, přes plánování, výrobu a dodávku produktu až po poprodejní
služby a podporu můžete sladit vaše strategické i taktické cíle s činností celé
firmy. Jako poskytovatel aplikací pro podporu elektronického obchodování,
softwarových nástrojů a databázových technologií ve spojení s globálními
konzultačními, vzdělávacími, podpůrnými a partnerskými službami, je společnost
Oracle dodavatelem nejkompletnějšího e-businessového řešení na trhu.
Globální podpora
Řešení Oracle E-business Suite kombinuje celosvětovou dostupnost Internetu s
plně globalizovaným produktem umožňujícím provozovat vaše obchodní aktivity
shodně na celém světě. Těchto možností dosahuje E-business Suite konsolidací IT
a obchodních činností. Většina firem vlastní obvykle lokální systémy s několika
datovými centry, z čehož plynou vysoké náklady na provoz a správu dat. Protože
Oracle Aplikace jsou dostupné jednoduše přes Internet, stačí vám provozovat
jednoduchý systém s jedním datovým centrem, z čehož plyne snížení nákladů na IT
a zkvalitnění vašich informací.
Internetové zkušenosti
Současné nejlepší obchodní praktiky začínají být zastaralé, protože jsou
limitovány možnostmi klient-serverových technologií interní zaměření, prakticky
žádná spolupráce se zákazníky a dodavateli a nulové sdílení informací. Oracle
E-business Suite využívá síly Internetu, aby umožnil vznik nové generace
obchodních zkušeností. Elektronický obchod umožňuje přemístit celý poptávkový a
dodavatelský řetězec na Web. Na odběratelské straně nabízí spojení se zákazníky
prostřednictvím personalizovaných elektronických obchodů s cíleným marketingem
a službami. Na dodavatelské straně spojuje obchodní partnery prostřednictvím
otevřených elektronických tržišť či burz. Tak např. nákupčí zadá specifikaci
výrobku nebo komponenty na toto elektronické tržiště a umožní tak všem
dodavatelům, aby se zúčastnili elektronické aukce. Zaměstnanci, zákazníci a
dodavatelé provádějí veškeré transakce sami s využitím samoobslužných aplikací,
což zrychluje a zlevňuje transakce při současném zvýšení jejich přesnosti. Ve
světě elektronického obchodování je každý on-line. Všichni mají přístup ke
správným informacím a obchodují daleko efektivněji.
Oracle CRM
Řízení vztahů se zákazníky
Společnost Oracle nabízí kompletní řešení pro oblast řízení vztahů se zákazníky
(Customer Relationship Management), které umožňuje sledovat veškerou interakci
se zákazníkem po celou dobu jeho vztahu s firmou.
E-commerce
Zvyšte zákaznickou loajalitu sladěním Internetu a tradičních komunikačních
kanálů. Prezentujte se jednotnou tváří a přesnými informacemi pomocí sběru dat
přes Internet a jejich synchronizace s ostatními komunikačními kanály včetně
call centra a klasického prodeje produktů a služeb.
Zvyšte efektivnost vašeho vztahu se zákazníky získáním komplexních informací o
nich. Integrujte informace o zákaznické interakci přes Internet s ostatními
firemními informacemi, abyste lépe porozuměli zákaznickým potřebám a
preferencím.
Rozšiřte svou působnost na trhu a svůj ekonomický růst lepší znalostí vašich
klientů. Efektivně shromažďujte a využívejte zákaznické informace k vytvoření
unikátního a cíleného prodeje, marketingu a služeb poskytovaných
prostřednictvím Internetu.
Nabízené produkty
Oracle E-Commerce je rozsáhlý balík integrovaných aplikací pro internetový
prodej, marketing a služby. Tato řešení nabízejí internetové obchodní praktiky
pro získávání nových zákazníků a udržení stávajících od on-line marketingu přes
řízení nabídky a objednávek až po zpracování plateb a zákaznické služby.
viMarketing vytváří možnosti on-line marketingu s cílem zvýšit obrat firmy a
vybudovat zákaznickou loajalitu.
viStore je výkonné a bezpečné prostředí pro návrh, řízení a personalizaci
internetových obchodů určených k prodeji služeb a produktů.
viPayment je kompletní řešení pro elektronické platby, které mohou vývojáři
aplikací použít pro integraci platebních transakcí do svých internetových a
klient-serverových aplikací.
viSupport je rozsáhlý webový systém péče o zákazníky, který umožňuje
obchodníkům poskytovat zákaznické služby a podporu prostřednictvím
samoobslužných webových prostředí a nabízet služby jako on-line sledování stavu
objednávek, jejich historii, fakturace, platební údaje aj.
Interakční centrum
Proměňte své call centrum na středisko generující zisky. Udělejte z oddělení,
které dnes pouze vyřizuje telefonní hovory, středisko nabízející zpracování
řady obchodních transakcí. Interakční centrum od společnosti Oracle poskytuje
komplexní pohled na vaše zákazníky a obchodní vztahy s nimi, což umožňuje lépe
koordinovat činnost call centra a ostatních oddělení (marketing, prodej,
služby). V konečném důsledku to přispívá ke zvýšení zisku firmy a získávání
nových profitabilních zákazníků.
Zlepšete spokojenost vašich klientů pomocí center pro zákaznickou interakci.
Přeměňte tradiční čistě telefonické call centrum na komplexní multimediální a
multikanálové zákaznické centrum, které nabízí vašim klientům svobodnou volbu
při realizaci obchodu jim vyhovujícím způsobem a vám přináší optimalizaci péče
o zákazníky.
Snižte náklady a rizika implementací call centra. Využijte partnera
nabízejícího jednotné řešení pro integraci webových, e-mailových a obchodních
aplikací a získejte tímto způsobem řešení, které je lehce podporovatelné a
upgradovatelné, nabízí rychlou návratnost investic a snížení provozních nákladů.
Nabízené produkty
Oracle Interaction Center je sada aplikací podporujících provozování
multimediálních a vícekanálových call center. Řešení Call Center, které je plně
integrované s obchodními aplikacemi Oracle CRM a klíčovými aplikacemi Oracle
ERP, poskytuje flexibilní a komplexní přehled o kritických informacích
potřebných k naplnění zákaznických potřeb a požadavků. Součástí komplexní
nabídky jsou i vertikální řešení jako např. interakční centrum pro
bankovnictví, pro přijímání inkasních plateb, pro telefonický prodej a další.
vCall Center obsahuje základní funkce call centra, na kterých je postaveno
Interaction Center.
vAdvanced Inbound/Outbound jsou podpůrné aplikace nabízející možnosti
inteligentního směrování, prediktivního vytáčení, řízení aj.
veMail Center je výkonný nástroj integrovaným s Oracle CRM a ERP aplikacemi
tak, aby bylo možné využít e-mail jako nástroj pro přímý marketing nebo
komunikaci se zákazníky. eMail Center přijímá zákaznické e-maily, identifikuje
je jako služební požadavky a směřuje je do aplikací Oracle Service pro jejich
další zpracování.
vOracle Scripting je produkt, který přispívá ke zlepšení zákaznických služeb,
snížení nákladů na školení operátorů call center a zvýšení jejich produktivity.
Oracle Sripting generuje psané zprávy, které radí operátorovi v průběhu jeho
kontaktu se zákazníkem.
vInteraction Center Intelligence je integrální částí řešení Oracle Business
Intelligence System (BIS) a internetového systému pro podporu rozhodování.
Sloučením dat z call centra, internetových a obchodních dat poskytuje unikátní
pohled na aktivity call centra a další obchodní činnost.
vInteraction Blending je produkt umožňující přesměrovávat hlasové hovory a
e-maily mezi operátory příchozích a odchozích zpráv. Například v situaci, kdy
se snižuje množství příchozích telefonních hovorů, operátoři mohou dynamicky
převzít zpracovávání příchozích e-mailů nebo odchozích telefonních hovorů, čímž
se výrazně zvýší jejich produktivita.
vConnectors umožňují snadnou integraci balíku Interaction Center s
nejpoužívanějšími telefonními platformami (Dialog, Genesys, Aspect, GeoTel aj.).
Marketing
Zvyšte návratnost marketingových investic prostřednictvím všestraného
marketingu. Na rozdíl od jiných produktů, které jsou schopny zaměřit se pouze
na jeden aspekt marketingu současně, řešení Oracle Marketing podporuje veškeré
vaše propagační aktivity od vytváření kampaní přes jejich realizaci až po
analýzu efektivity kampaní s cílem vytvořit co nejúčinnější marketingový
program.
Rozšiřte marketingový dosah využitím různých kanálů. Realizujte vaše kampaně
prostřednictvím různých médií včetně telefonního marketingu a internetové
propagace, abyste maximalizovali penetraci v cílových segmentech trhu.
Efektivně oslovujte cílené zákazníky. Využijte zákaznické odezvy a informací o
trhu k nabídce správně načasovaných a cílených zpráv o vhodných produktech pro
nejlepší zákazníky, s využitím nejvhodnějšího komunikačního kanálu.
Nabízené produkty
Oracle Marketing je sada aplikací poskytující marketingovým pracovníkům
rozsáhlý soubor analytických nástrojů a aplikací pro řízení jednotlivých
kampaní. Využití nejnovějších technologií obsažených v tomto balíku pomáhá
firmám plánovat, řídit, vykonávat a analyzovat marketingové programy při
současném zvýšení návratnosti vložených investic, zlepšení poměru odezvy a
zlepšení prodeje jako přímého důsledku marketingového úsilí.
vMarketing řídí všechny klíčové marketingové aktivity od plánování a realizace
až po finální analýzy.
vMarketing Intelligence umožňuje marketingovým pracovníkům rychle reagovat na
změny trhu. K tomu jim poskytuje nástroje na monitorování marketingových
aktivit s využitím měření jejich výkonnosti.
viMarketing nabízí možnosti realizace on-line marketingu na Webu, navržené s
cílem výrazně zvýšit příjmy společnosti a vybudovat zákaznickou loajalitu.
viStore je výkonné a bezpečné prostředí pro tvorbu, řízení a personalizaci
elektronických obchodů určených pro prodej produktů a služeb koncovým
zákazníkům.
Prodej
Zvyšte obrat pomocí aktuálních zákaznických a prodejních informací. Přístup k
zákaznickým informacím, prodejním předpovědím a marketingovým materiálům vám
umožní strategicky plánovat prodej, zkrátit prodejní cyklus, využít vhodné
zdroje ve správný čas a přijímat kvalitnější rozhodnutí.
Zlepšete efektivitu prodeje s využitím vhodných prodejních nástrojů. Zvyšte
efektivitu vašich obchodních zástupců tím, že jim poskytnete přístup k
informacím, které potřebují, prostřednictvím nejvhodnějšího rozhraní přes
telefonní centrum, Internet nebo v terénu prostřednictvím přenosného počítače
nebo jiného mobilního zařízení.
Zvyšte prodej sjednocením prodejních kanálů. Koordinujte své prodejní aktivity
v jednotlivých prodejních kanálech, jako je prodej v terénu, telefonní prodej
či internetové obchody, abyste získali nejvhodnější zákazníky. Vytvářejte si
jediný globální pohled na váš prodej a jeho budoucí předpovědi, abyste mohli
řídit prodejní aktivity více strategicky.
Nabízené produkty
Oracle Sales je sada aplikací umožňující maximalizovat prodej, zvýšit jeho
efektivitu a sladit prodejní aktivity s firemními cíli prostřednictvím různých
prodejních kanálů. Manažeři v oblasti prodeje s jeho využitím rozpoznají
výkonnost jednotlivých kanálů. Produkty Oracle Sales pomáhají firmám
implementovat flexibilní, zákaznicky orientované procesy, sloužící nejenom pro
zvýšení efektivity prodeje a nárůst obratu, ale i pro vytváření a udržování
dlouhodobých vztahů se zákazníky.
vSales Online poskytuje obchodníkům i manažerům informace o zákaznících,
produktech a prodejních příležitostech.
vTeleSales je navržen k zajištění potřeb interních prodejních týmů
využívajících k prodeji telefonní centrum.
vField Sales for Mobile Devices umožňuje obchodníkům v terénu přistupovat k
informacím o klientech, produktech, cenách, aktuálních nabídkách atd.
prostřednictvím mobilních zařízení založených na různých platformách.
viStore je prostředí pro tvorbu, řízení a personalizaci elektronických obchodů
určených pro prodej produktů a služeb koncovým zákazníkům.
vSales Compensation je flexibilní systém pro řízení kompenzací.
vSales Intelligence poskytuje manažerům a analytikům reálný a aktuální přehled
o prodejních výsledcích, což jim pomáhá splnit stanovené cíle, měřit výkonnost
a iniciovat opatření vedoucí k jejímu zlepšení.
vOrder Capture zpracovává objednávky přijaté jinými aplikacemi, jako např.
Oracle TeleSales nebo Sales Online.
Služby
Zvyšte obrat poskytováním proaktivní cílené zákaznické péče. Využijte dokonalé
znalosti zákazníka k předvídání jeho potřeb a nabídky přesně cílených produktů
či služeb, čímž zvýšíte účinnost křížového prodeje a prodeje dalších produktů
stávajícím klientům.
Zvyšte spokojenost svých zákazníků využitím různých kanálů. Nabídněte jim, aby
si sami zvolili nejvhodnější kanál pro poskytování vašich služeb ať už je to
samoobslužný systém na Internetu, call centrum nebo služba realizovaná u
klienta. Různé způsoby zákaznické interakce vám umožní daleko lépe sladit vaši
nabídku s potřebami zákazníka.
Maximalizujte zisk efektivním rozdělením vašich zdrojů. Využijte obsáhlých
informací o zákaznících, produktech, službách a provozu pro efektivnější
identifikaci potřeb jednotlivých služeb a přiřazení potřebných zdrojů tak, aby
jste zvýšili svůj zisk.
Nabízené produkty
Oracle Service jsou aplikace navržené k tomu, aby pomáhaly firmám poskytovat
profitabilní služby a zákaznickou péči prostřednictvím oddělení podpory, služeb
v terénu nebo jiných servisních organizací. Funkcionalita v oblasti zákaznické
péče v kombinaci s aplikací Customer Intelligence nabízí kompletní zákaznické
informace získané ze všech oblastí vaší firmy.
vCustomer Care je modul poskytující pracovníkům z oddělení péče o zákazníky
nástroje, které jim umožní efektivně řešit zákaznické problémy.
vSupport je určen firmám poskytujícím podporu svým klientům. Nabízí aplikace
pro řízení životního cyklu servisních požadavků, oznámení o vadách produktů aj.
vContracts umožňuje firmám vytvářet nabídky služeb upravené podle potřeb
zákazníků.
vField Service efektivně řídí zákaznické požadavky od úvodního volání zákazníka
do centra podpory a rychlého vyřízení požadavku přes uzavření servisní zakázky
až po výsledné vyúčtování.
vMobile Field Service je samostatné bezdrátové řešení poskytující personálu v
terénu potřebné informace o podrobnostech zakázky.
vScheduler umožňuje efektivně řídit plánování a rozvrhování technického
personálu k optimálnímu provedení servisních požadavků.
vSpares Management je inventární systém s jednoduše použitelnými plánovacími
možnostmi určený pro řízení seznamů chybějících součástí v geograficky
rozptýlených lokalitách.
vCustomer Intelligence slouží k analýze souhrnných informací o zákaznících. S
jejím využitím mohou firmy lépe řídit své vztahy se zákazníky a zvýšit jejich
loajalitu.
viSupport je rozsáhlý webový systém péče o zákazníky, který umožňuje
obchodníkům poskytovat zákaznické služby a podporu prostřednictvím
samoobslužných webových prostředí a nabízet služby jako on-line sledování stavu
a historie objednávek, kontroly seznamu, fakturace, platební údaje nebo
interaktivní fórum.
Oracle ERP
a Internet Procurement
Součástí internetového řešení E-business Suite jsou i standardní aplikace pro
řízení podnikových zdrojů (ERP) pokrývající všechny základní oblasti finanční
řízení, výrobu, distribuci a lidské zdroje. Samozřejmostí je také podpora
přechodu na společnou měnu Evropské unie euro. Tyto aplikace poskytují firmám
nástroje na jejich úspěšný chod v internetové ekonomii a pomocí automatizace
základních firemních procesů jim umožňují vydělávat na globálních
příležitostech a současně zvyšovat jejich profitabilitu.
Internet Procurement
Řešení Oracle Internet Procurement šetří firmám peníze a zvyšuje jejich
efektivitu. Kombinací produktů Internet Procurement, Supplier Network a
Exchange mohou nakupovat zboží a služby za nejlepší ceny a přijímat kvalitnější
strategická rozhodnutí. Tato řešení automatizují a centralizují nákupní funkce
a decentralizují přijímací procesy. To uvolňuje nákupní a finanční oddělení,
které se může zabývat např. analýzami celkových útrat či řízením vztahů s
dodavateli. S podporou všech typů nákupů výrobní, nevýrobní, kapitálové, služby
a administrativa umožní Internet Procurement vaší organizaci ušetřit více než
20 % vašich nákupních nákladů.
Ušetřete peníze s řešením Oracle Internet Procurement
Oracle Internet Procurement zlepšuje interní procesy a získáním přístupu do
globálního dodavatelského řetězce umožňuje zefektivnit vaše obchodování sjednat
nižší ceny, vyšší kvalitu a včasné doručení zboží. Snížením nákladů na nákup
zboží zlepší firmy své zisky. Aby však mohli snížit celkové útraty, potřebují
nákupčí identifikovat příležitosti pro úspory a nejlepší partnery pro jejich
realizaci. S využitím produktu Purchasing Intelligence mohou analyzovat nákupy
v celé firmě a nasazením samoobslužných řešení sjednotit firemní politiku v
této oblasti.
Zjednodušte a optimalizujte své nákupy eliminací neefektivních nákupních
procesů. S využitím technologií pro řízení pracovních toků a samoobslužných
aplikací nabízí Internet Procurement automatické zpracování transakcí přímo na
počítačích zaměstnanců. Díky tomu je možné, aby přistupovali prostřednictvím
webového prohlížeče k samoobslužným katalogům a nakupovali zboží rychle a
efektivně. S nárůstem efektivity se mohou vaši nákupčí začít věnovat dalším
činnostem či analýzám prodeje. Internet Procurement vám umožní narovnat nákupní
procesy, dosáhnout efektivního zpracování transakcí, najít vhodné produkty a
dodavatele a celkově optimalizovat vaše nákupy.
Samoobslužná nákupní aplikace Supply Management Portal podporuje účinnost
dodavatele tím, že mu umožní přístup k řadě informací od detailů o obchodních
transakcích až po statistiky výkonnosti. Navíc naše řešení vytváří účinné
obchodní modely, které optimalizují nákupní a prodejní procesy ve všech
odvětvích.
Internet Procurement Connector
Řešení Internet Procurement je možné využívat i v případě, že firma provozuje
podnikové aplikace od jiného dodavatele, než je Oracle. Za tímto účelem byl
vyvinut tzv. Connector, který s využitím otevřené architektury synchronizuje
datové soubory, nákupní transakce a související účetní operace mezi řešením
Oracle Internet Procurement a ponikovým systémem jiného dodavatele.
InterConnect for SAP R/3
Produkt Oracle Internet Procurement for SAP R/3 je specializovanou aplikací,
která umožňuje propojit řešení Oracle Internet Procurement s podnikovým řešením
SAP R/3. Zaměstnanci mohou díky němu nakupovat zboží a služby s využitím
samoobslužného internetového katalogu od společnosti Oracle a informace o
nákupech využívat ve svém back-endovém řešení SAP R/3.

Oracle Business
Intelligence
základ inteligentního e-businessu
Internet změnil od základu konkurenční strategie a podnikové procesy a přeměnil
tradiční obchodní modely na efektivnější a flexibilnější e-businessové modely.
S postupnou deregulací a privatizací jednotlivých odvětví a pronikáním
společností na globální trhy roste výrazně konkurence. Proto se dnes firmy
musejí, místo setrvávání na tradičních přístupech, neustále přizpůsobovat
tomuto rychle se měnícímu a vysoce konkurenčnímu prostředí.
E-business umožní firmám propojit jejich dodavatelské řetězce, pracovní
činnosti a zákaznické procesy do nového podniku, podporovaného balíkem
integrovaných internetových aplikací. Dalším problémem však je využití
informací generovaných těmito systémy k efektivnějšímu řízení firmy, k
získávání nových zákazníků a udržení stávajících. Řešení Oracle Business
Intelligence umožňuje vybudovat inteligentnější e-business dokonalým spojením
všech informačních zdrojů do jednoho inteligentního zdroje podnikových
informací. To umožňuje získat přehled o celé firmě, odhalit příležitosti a
možná rizika, a sladit běžnou činnost s firemními cíli.
Získejte komplexní přehled o celém podniku
Aby mohli manažeři na všech úrovních řízení přijímat kvalitní rozhodnutí, musí
mít neustálý přehled o provozních datech z jejich oblasti působení. Řešení
Business Intelligence nabízí komplexní pohled na denní operace a činnost firmy.
Manažeři tak mohou neustále monitorovat výkonnost firmy, měřit postupné plnění
cílů, okamžitě reagovat na problémy na všech úrovních obchodního procesu, aby
zjistili skutečné příčiny provozních problémů.
Odhalte nové příležitosti a možná rizika
Díky překotnému vývoji v oblasti e-businessu mají firmy velmi málo času na
zvážení možností při reakci na konkurenční hrozby a nové příležitosti. Obchodní
analytici musejí položit větší důraz na pokročilé plánování a řízení. Oracle
Business Intelligence nabízí moderní analytické nástroje a aplikace potřebné k
podpoře rozhodování, které ovlivní výkonnost firmy.
Slaďte vaši činnost s firemními cíli
Neustálý vývoj a revize firemních strategií spojený se změnami trhu je základem
e-businessového světa. Rozvíjení proaktivních strategických plánů je
nejdůležitější podmínkou k zajištění silné pozice na trhu. Oracle Business
Intelligence pomáhá organizacím vyvíjet, realizovat a neustále dolaďovat
firemní cíle a strategie s cílem zvýšit celkovou hodnotu firmy.
Stavějte na špičkových technologiích
Přístup společnosti Oracle k oblasti Business Intelligence je založen na sadě
špičkových nástrojů, data warehousových expertiz a serverových technologií. S
pomocí tohoto obsáhlého řešení mohou firmy uzavřít smyčku mezi taktickým,
analytickým a strategickým plánováním, a řídit tok informací v celém podniku.
Oracle Warehouse, který je základem pro analýzu firemních informací, se skládá
z řady pokročilých nástrojů a technologií:
vWarehouse Builder
vdatabázová platforma Oracle 8i
vExpress Server
vDarwin Data Mining
vCommon Warehouse Model
vDiscoverer
vReports
vWebDB
Strategic Enterprise Management
V tradičně řízených organizacích jsou manažeři často zmateni protichůdnými
signály pocházejícími z plánovaných cílů, finančních předpokladů, měsíčních a
čtvrtletních ekonomických výsledků a podnětných plánů zaměstnanců. Konflikty
mohou vzniknout proto, že řídicí procesy nejsou často v souladu s činností
jednotlivých obchodních divizí či oddělení, zvláště pak u velkých firem.
Nalezení cesty pro tyto tradiční podniky začíná u slova e-business.
E-business přináší do praxe nové obchodní modely a tržní pravidla, což vyžaduje
od firem rychlejší a inteligentnější reakce. Společnosti potřebují znát svoje
trhy, zákazníky a dynamiku jejich byznysu lépe než konkurence, jinak prohrají.
Tradiční přístupy vycházející z pravidelného ročního strategického plánování
jsou nejen nepřiměřené, ale často i osudné.
Řízení založené na softwaru Oracle Strategic Enterprise Management (SEM) řeší
tyto konflikty přijímáním rozhodnutí v kontextu veškerých firemních cílů, v
zaměření firmy na vytváření hodnoty a zvýšení majetku akcionářů. SEM je
celopodnikové řešení, které je dodáváno jako bezplatný doplněk k ERP a CRM
systémům společnosti Oracle.
Oracle Exchange Internet mění také ekonomiku podnikání od tradičních modelů
dodavatelských řetězců založených na jednoduché integraci systémů dvou
spolupracujících firem k novému modelu, kde společnosti z celého světa mohou
sdílet informace a realizovat obchody prostřednictvím veřejné on-line obchodní
burzy (Exchange). A výsledek je pozoruhodný rozšíření tržního dosahu, přístup
ke globální dodavatelské bázi, okamžité sdílení informací a efektivní
spolupráce celého dodavatelského řetězce vedou k nárůstu obratu, snížení
nákladů a zrychlení všech obchodů.
Společnost Oracle je vedoucím dodavatelem technologií a služeb pro vytváření
takovýchto internetových burz. Kromě vlastního vývoje technologií přispívá také
k jejich zaplnění širokou nabídkou podnikových aplikací a k zajištění podpory
všech typů obchodních transakcí. V současné nabídce společnosti Oracle jsou jak
horizontální internetové burzy otevřené všem firmám nezávisle na odvětví, tak i
vertikální odvětvové burzy.
Špičkové technologie
Pro společnosti, které se snaží transformovat své obchodování na e-business a
spojit se se svými obchodními partnery, bývá velkým problémem vzájemné
propojení dvou ERP systémů. Mají ale jinou možnost? Ano. Mohou vstoupit do
veřejné on-line obchodní komunity a realizovat svůj obchod přes Internet.
Nejedná se však jen o změnu obchodního modelu, vzniká zde i řada dalších
otázek. Když se připojím k on-line komunitě, bude obchodování bezpečné a
spolehlivé? Jsou tyto projekty životaschopné a přežijí příští měsíce?
Internetové burzy Oracle Exchange jsou založeny na špičkových nástrojích této
firmy s internetovou databází Oracle8i jako klíčovou technologickou platformou.
Databáze Oracle8i byla navržena k řízení stovek milionů transakcí, které budou
procházet přes Exchange. Navíc jsou tato "tržiště" provozována na hostovací
službě Business OnLine, kde jsou schopna podporovat transakční požadavky
velkých globálních firem.
Horizontální a vertikální burzy
Oracle Exchange je nejrozsáhlejší on-line tržiště pro komunikaci mezi firmami
(business-to-business). Tato internetová komunita umožňuje firmám nakupovat a
prodávat zboží a služby prostřednictvím Webu s využitím nejrůznějších metod
jednotlivé nákupy, obrácené aukce, nákup z katalogu aj. Oracle Exchange je
otevřena všem firmám a nevyžaduje žádný speciální software s výjimkou webového
prohlížeče.
Existuje spousta důvodů, proč se k nám připojit. Jako dodavatel můžete zlomit
tradiční bariéry vstupu na trh a stát se přes noc globální firmou. Jako
odběratel budete mít okamžitý přístup k celosvětové bázi dodavatelů. S využitím
výhod nákupů přes Internet jste schopni dosáhnout nízkých cen, vysoké kvality a
včasného doručení zboží či služeb, a přitom navíc ušetřit 20 % a více z vašich
ročních nákladů na nákupy. Oracle Exchange nabízí řadu přidaných služeb, jako
napojení kupujících na finanční instituce, dopravce atd.
Odvětvové burzy
Oracle spolupracuje s vedoucími firmami v různých odvětvích na vytvoření
internetových tržišť specificky upravených pro tato odvětví. Členové těchto
obchodních komunit mají možnost mezi sebou sdílet informace a zkušenosti z
daného odvětví, hledat nové obchodní partnery, nakupovat a prodávat zboží a
služby všem zúčastněným firmám, vytvářet konsorcia mezi společnostmi aj.
Kromě klasického prodeje a nákupu přes Web se tyto burzy také stávají
platformou pro realizaci celého byznysu daného odvětví. Hlavním hráčům na trhu
umožňují konsolidovat požadavky, vytvářet strategické a taktické plány pro
dodavatelské řetězce, řídit požadavky na zdroje a plánovat činnost celého
řetězce. Možnost sdílení informací mezi výrobci, jejich dodavateli a zákazníky
také usnadňuje uvádění nových produktů na trh.
Příkladem takovéto vertikální burzy je společná firma založená společnostmi
Oracle a Ford Motor na podzim roku 1999. Auto-Xchange je prvním a současně
největším on-line dodavatelským řetězcem na světě s plánovaným počátečním
obratem 80 mld. dolarů, které bude Ford realizovat při nákupech od svých 30
tisíc dodavatelů. Obrat celého rozšířeného dodavatelského řetězce se odhaduje
na 300 mld. dolarů ročně.
Jaké jsou výhody vstupu na Exchange?
vzvýšení vašeho obratu
vsnížení nákladů
vprodej a nákup zboží za nejlepší ceny
vschopnost rychle reagovat na požadavky zákazníků a dodavatelů
vglobální přítomnost na trhu
vsdílení informací z celého odvětví
vzkrácení času potřebného k uvedení nových produktů na trh
Staňte se e-podnikem
s Oracle E-Business Suite
za 90 až 120 dnů
Pomůžeme vám transformovat váš tradiční podnik na e-podnik. A jsme schopni to
udělat Internetovou rychlostí. Oracle Consulting nabízí řešení s fixní cenou a
fixní dobou implementace FastForward které je navrženo tak, aby přeměnilo různé
aspekty vašeho podnikání na elektronické podnikání za pouhých 90 až 120 dnů.
Naši konzultanti vyškolení v oblasti elektronického podnikání vám poskytnou
odbornou pomoc při formulování vaší nové e-businessové strategie,
identifikování nových e-businessových příležitostí, kvantifikování vašich
obchodních výhod a při implementaci řešení, které nejlépe splňuje vaše
požadavky. Společnost Oracle nastartuje vaše elektronické podnikání a udrží je
v chodu pomocí:
vzkušených a profesionálních konzultantů
vvíce jak 20letého know-how získaného při řešení problémů po celém světě
vzefektivnění vašich IT potřeb pomocí inovačních služeb
Jak firmy používají řešení Oracle E-Business Suite?
Oracle E-business Suite je software, který pohání Internet. Společnost Oracle
je největším světovým dodavatelem softwaru pro správu informací, a jak ukazují
poslední nezávislé průzkumy, její současný podíl na trhu je dvojnásobný, než
podíl nejbližšího konkurenta. Společnost Oracle je druhým největším a
nejrychleji se rozvíjejícím světovým dodavatelem aplikačního softwaru, a její
technologie jsou 100% Internetové.
Díky Internetu dnes existuje klíčová infrastruktura ke spojení všech kousků
hodnotového řetězce do celistvé stavby. Oracle je jedinou firmou, která
poskytuje komplexní integrované řešení pro transformaci podniku na podnik
elektronický nabízí aplikace, platformu i potřebné služby, a to vše už dnes.

Mezi zákazníky společnosti Oracle patří:
64 % firem žebříčku Fortune 100
70 % firem žebříčku Fortune 500
93 % světově úspěšných ".com" firem

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.