Budoucnost je na Internetu

Tato informace zazněla na Konferenci S. M. E. (Small Medium Enterprises), kterou uspořádala internetová divize Českého T...


Tato informace zazněla na Konferenci S. M. E. (Small Medium Enterprises),
kterou uspořádala internetová divize Českého Telecomu, Internet OnLine, s cílem
nabídnout zákazníkům z řad malých a středních podniků řešení na míru a
upozornit je na možnosti, které se nabízejí na současném telekomunikačním trhu.
Největší riziko vidí tito podnikatelé v bezpečnosti Internetu. Podle agentury
AISA lze český trh hodnotit jako trh s velkým potenciálem právě v oblasti
středních a malých firem, které teprve pro internetovou komunikaci dozrávají.
Je třeba si uvědomit, že v blízké budoucnosti se Internet stane komoditou,
stejnou jako třeba voda nebo plyn stejně samozřejmou a stejně nezbytnou. A
právě pro malé a střední podniky představuje Internet možnost, jak obstát i v
konkurenci největších gigantů. V odpolední části konference věnované workshopům
zaujaly zřejmě nejvíce služby ADSL a pilotní projekt Českého Telecomu
nabízející široké spektrum aplikací této nové technologie od rychlého přístupu
k Internetu přes VPN, teleworking, telelearning až po video a interaktivní
síťové hry.
1 1576 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.