Budoucnost jménem Longhorn

Uvedení nové verze operačního systému Windows na trh v roce 2006 bude podle Billa Gatese největší událostí na poli o...


Uvedení nové verze operačního systému Windows na trh v roce 2006 bude podle
Billa Gatese největší událostí na poli operačních systémů Microsoftu od doby,
kdy světlo světa spatřily Windows 95. Do tohoto okamžiku sice zbývá ještě
relativně dlouhá doba a nová Windows jsou zatím známa jen pod kódovým jménem
Longhorn, už nyní na vývojářské konferenci PDC 2003 v Los Angeles však
Microsoft poskytl vývojářům první pohled na tuto doposud tajemstvím obestřenou
platformu.
Celý systém spočívá na trojici nových technologických pilířů na prezentačním a
grafickém objektovém modelu Avalon, na technologii pro správu dat WinFS a na
komunikační platformě Indigo. Současně byl představen i nový programovací model
WinFX pro vývoj aplikací.

Nový zvenku i uvnitř
Při prezentaci Longhornu publikum na PDC na první pohled zaujala 3D podoba
vektorového grafického uživatelského rozhraní s interním názvem Aero, které
nahradilo současnou bitmapu na pracovní ploše. Napsáno bylo pomocí technologie
Avalon, za níž stojí snaha Microsoftu o vytvoření jednotného prezentačního
modelu pro windowsovské aplikace, webové stránky i multimédia. Přechod na
jednotný vektorový grafický systém slibuje zvýšení obrazové kvality, posílení
výkonu a zjednodušení vývojářské práce.
Plné využití grafických možností Avalonu, například působivých transparentních
oken, je ovšem limitováno hardwarovými předpoklady, které jsou za hranicí toho,
co nabízejí dnešní průměrná PC. Pro rok 2006 očekává Microsoft stroje se 4GHz
až 6GHz procesorem se dvěma jádry, více než 2 GB operační paměti, více než 1 TB
diskového prostoru a grafickou kartou trojnásobného výkonu, než je dnešní
standard.
Další významnou novinkou v Avalonu usnadňující práci vývojářů je značkovací
jazyk XAML (XML Application Markup Language). Tento jazyk definuje jednotlivé
vizuální elementy formulářů, zatímco o příslušnou aplikační logiku těchto
elementů se starají kódové komponenty typu CodeBehind. Výhodou výše popsaného
konceptu převzatého z ASP.Net je nejen přehlednost, ale i vícenásobná
použitelnost komponent CodeBehind. Tvůrce vzhledu aplikace má navíc nyní
možnost pracovat na grafickém návrhu nezávisle na programátorovi.
Nový systém pro ukládání dat WinFX, který by měl pracovat nad souborovým
systémem NTFS, bude založen na technologii SQL Serveru Yukon (viz dále) a
umožní přejít od standardní adresářové struktury k nezávislým pohledům na data.
Samotný Longhorn se pak bude zvenčí chovat podobně, jak to známe například ze
současných aplikací pro správu digitálních fotografií, které umožňují
přistupovat k jednomu obrázku několika cestami přes různá fotoalba. Aplikace
běžící na Longhornu budou sdílet společná data na základě metadat popisujících
jednotlivé dokumenty na platformě XML.
Komunikační systém Indigo fungující na principu peer-to-peer přinese do
Longhornu silné nástroje pro synchronizaci práce klientů, sdílení obrazovek a
posílání zpráv (instant messaging).
"Hlavní myšlenkou, s níž jsme přistupovali k vývoji Indiga, je, že osamocený
program není zdaleka tak zajímavý a přínosný, jako několik programů pracujících
dohromady," říká jeden z architektů Longhornu Don Box. "Naším cílem proto je,
aby Indigo poskytlo jednoduchou, unifikovanou a bezpečnou platformu pro takovou
spolupráci."
Microsoft dal na konferenci vývojářům oficiálně k dispozici ranou verzi
klíčových technologií Longhornu neobvykle brzy minimálně dva roky před
očekávaným uvedením této nové platformy na trh. Okamžitě se ozvaly spekulace o
tom, že jde o marketingovou kampaň, která má zmrazit trh a vzít vítr z plachet
Linuxu. Možná na tom něco je, avšak podstatnější se zdají být pozitiva tohoto
kroku v podobě úzké spolupráce tvůrců operačního systému se širokou vývojářskou
komunitou.

Zlatonosný Yukon
Kromě Longhornu se pozornost vývojářů na konferenci PDC upírala také k dalším,
v časovém horizontu bližším novinkám, které však s novým operačním systémem
úzce souvisejí. Databázový SQL Server Yukon a vývojářská platforma Visual
Studio Whidbey by měly být ve finální verzi dostupné již v příštím roce.
Uvedením nové verze SQL Serveru Yukon hodlá Microsoft vystupňovat svůj útok na
atraktivní trh s databázemi. Významnou inovací v tomto produktu bude integrace
.Net CLR do samotného databázového serveru. Vývojáři tak budou moci používat
kromě nativního jazyka Transact-SQL také další jazyky platformy .Net a jejich
prostřednictvím bude možné psát databázové aplikace v řízeném kódu.
Kromě relačních dat a dotazovacího jazyka SQL bude Yukon nativně podporovat
rovněž data ve formátu XML a jazyk XQuery. Podpora otevřených standardů, jako
je HTTP, XML, SOAP, XQuery a XSD, usnadní vytváření webových služeb a
komunikaci uvnitř rozlehlých podnikových systémů.
Podle viceprezidenta Microsoftu pro SQL Server Gordona Mangioneho je Yukon
robustní relační databází vynikající rozvinutými funkcemi v oblasti business
intelligence. Přepracovány byly nástroje OLAP, o čtveřici nových algoritmů se
rozrostl data mining, k redesignu architektury a nástrojů došlo v případě Data
Transformation Services, kde vylepšený nástroj ETL umožní snadnější integraci a
analýzu dat z většího počtu heterogenních informačních zdrojů. Novinkou je i
sada nástrojů Reporting Services.
"Zákazníky chceme oslovit příznivou cenou a výkonem, jednodušší správou a také
hlubší integrací s operačním systémem, vývojovými nástroji a produkčními
aplikacemi, které dnes používají," říká Mangione.

Whidbey vás připraví
Nová verze Visual Studia a .Net Frameworku s kódovým jménem Whidbey obsahuje
nejen podporu technologických novinek, jako je Office 2003 nebo SQL Server
Yukon, ale je i dobrou přípravou pro nový styl aplikací, který s sebou v
budoucnu přinese operační systém Windows Longhorn. Aplikace vytvořené ve
Whidbey pro současné operační systémy by v Longhormu měly po jeho uvedení bez
problémů běžet.
Whidbey přináší inovace prakticky ve všech oblastech vývoje softwarových
aplikací. V první řadě jsou to nové možnosti v rámci jednotlivých jazyků
dodávaných jako součást Visual Studia (Visual Basic, Visual C++, C# a J#) i v
rámci integrovaného vývojového prostředí (IDE). Ty se projevují výraznou
redukcí množství kódu, který je potřeba vygenerovat v případě běžných
programátorských postupů. Nové objekty a metody zajišťují efektivnější přístup
k často používaným zdrojům, jako jsou tiskárny, registry nebo souborový systém.
Četných vylepšení se dočkaly i samotné knihovy tříd .Net Frameworku. Vývoj
klientských aplikací usnadní nové komponenty pro tvorbu uživatelského rozhraní
(controls) a také technologie ClickOnce ta umožní vytvářet kompaktní aplikační
balíčky, k jejichž instalaci postačí uživateli jediné kliknutí. Doplňky Windows
Forms a tříd ASP.Net slibují redukci potřebného množství kódu při programování
běžných úloh až o 70 %, podpory se dočkají také 64bitové procesory od Intelu a
AMD.
Vývojáři vytvářející kancelářská řešení na základě balíku Microsoft Office
naleznou ve Whidbey posílenou integraci mezi oběma prostředími. Visual Studio
Tools pro Microsoft Office jim umožní psát řízený kód reagující na události
uvnitř modulů Wordu a Excelu 2003. Díky úzké integraci s SQL Serverem Yukon
bude ve Whidbey rovněž možné používat stejné nástroje, jaké slouží pro
vytváření aplikací, také pro vývoj a ladění databázových objektů.
Širokou paletu novinek ve Whidbey doplní sofistikované nástroje pro softwarovou
analýzu a správu aplikací. Významnou roli mezi nimi hraje sada nástrojů pro
tvorbu systémů postavených na webových službách s názvem Whitehorse. Ta má
umožnit vizualizaci vztahů mezi jednotlivými službami, a usnadnit tak život
vývojářům i správcům systémů.
Právě budování provázaných softwarových systémů na platformě webových služeb,
které budou respektovat dynamiku reálného světa, označil Bill Gates jako
klíčový trend budoucího vývoje v oblasti informačních technologií. Longhorn a
další nové technologie Microsoftu přitom podle něj mají zjednodušit a
zprůhlednit přístup k informacím a vytvořit prostředí pro efektivní interakci
mezi jednotlivými lidmi, pracovními skupinami a organizacemi.

Malý slovníček kódových jmen
Longhorn Následující přelomová verze operačního systému Windows, která nahradí
současná Windows XP v roli klienta a Windows 2003 Server v roli serveru. První
vzorky poskytl Microsoft vývojářům na říjnové konferenci PDC 2003 v Los
Angeles. Betaverze by měla být k dispozici v příštím roce, s uvedením finální
verze na trh Microsoft počítá v roce 2006.

Avalon
Grafický a prezentační objektový model operačního systému Windows Longhorn,
který zahrnuje prostředky pro zobrazování uživatelského rozhraní, dokumentů a
multimédií. Poskytne vývojářům nativní podporu pro deklarativní programování na
úrovní značkovacího jazyka XAML, a usnadní tak tvorbu aplikací pro Windows.

WinFS (Windows Future Storage)
Nová generace systému pro ukládání dat a přístup k informacím v operačním
systému Windows Longhorn.

Indigo
Komunikační vrstva operačního systému Windows Longhorn, jejímž úkolem je
vzájemně propojovat lidi, informace, systémy a zařízení. Důraz je přitom kladen
na bezpečnou transakční komunikaci v rámci webových služeb. Tato technologie má
podpořit masivní rozvoj distribuovaných aplikací. WinFX
Programovací model a API operačního systému Windows Longhorn, který nabídne
vývojářům softwaru prostředky pro produktivní tvorbu aplikací na této platformě.

WinFX
je postaven na technologii .Net Framework a rozšiřuje její možnosti.
Produktivitu programátorské práce zvyšuje sada tříd řízeného kódu, kterou WinFX
poskytuje.

Yukon
Další generace databázového softwaru Microsoft SQL Server. Kromě relačních dat
bude nativně podporovat i data ve formátu XML. K významným vylepšením došlo
rovněž v oblasti business intelligence. Betaverze by měla být k dispozici v
průběhu roku 2004.

Whidbey
Další generace vývojářské platformy Microsoft Visual Studio. Tato verze Visual
Studia a .Net Frameworku přinese inovace a rozšíření knihoven tříd, CLR (Common
Language Runtime), programovacích jazyků a IDE (Integrated Development
Environment). Integrace s SQL Serverem Yukon umožní vytvářet databázové
procedury v řízeném kódu. Betaverze by měla být k dispozici v průběhu roku 2004.

Orcas
Nástupce vývojářské platformy Whidbey, který poskytne nástroje pro vývoj
aplikací využívající pokročilých vlastností operačního systému Windows
Longhorn. Světlo světa by měl spatřit v roce 2005.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.