Budoucnost návrhu a tvorby vidím ve 3D

Jak si vedeme v používání programů pro konstruování digitálního obsahu? Co je hitem současnosti v PC navrhování? N...


Jak si vedeme v používání programů pro konstruování digitálního obsahu?
Co je hitem současnosti v PC navrhování? Na to jsme se zeptali šéfa obchodníků
pro oblast strojírenství Jana Ferjenčíka z firmy Autodesk.

Díky nedávné akvizici firmy Alias se vám otevírá cesta do segmentu
automobilového průmyslu, kde Autodesk zatím nebyl příliš úspěšný. Jak chcete
začlenit technologie Aliasu do své struktury?
Technologie firmy Alias míří na naše nejdůležitější trhy a doplňuje synergii
našeho byznysu v oblasti navrhování, vizualizace a médií. V oblasti
automobilového průmyslu je Autodesk aktivní již delší dobu a vlastní návrh
automobilů je jen vrcholem pyramidy, která představuje automobilový průmysl
jako komplexní průmyslové odvětví. Produkty Autodesku jsou široce používány
dodavateli technologie pro automatizaci, výrobní linky a výrobu komponent pro
automobilový průmysl. Akvizice technologie Alias nám umožní nabídnout řešení i
uživatelům v oblasti koncepčního návrhu v automobilovém průmyslu, mimo to
rozšíří naši nabídku i v oblasti návrhu spotřebních výrobků a v oblasti médií,
animace a počítačových her.

Autodesk je vůbec velmi aktivní co do počtu akvizic. Nebojíte se, že neustálým
skupováním firem ztratíte tak trochu svou tvář?
Rozhodně ne. Softwarové produkty jsou dnes velmi komplexní a umožňují nezávislý
vývoj specializovaných rozšiřujících komponent. Všechny akvizice Autodesku
sledují jediný cíl - přidat do našich produktů ty špičkové komponenty, jejichž
integrace přímo do produktu umožní uživatelům lépe a produktivněji reali-
zovat své představy.

U nás je Autodesk známý především díky programu AutoCAD, který za dvě desítky
let prošel řadou inovací. Řadou uživatelů je však stále vnímán jako CAD
systém...
AutoCAD je nyní pouze jedním z našich dvaceti hlavních produktů. Autodesk se za
zmíněných dvacet let změnil z "firmy jednoho produktu" na dodavatele 3D a 2D
technologií v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství,
infrastruktury, médií a správy dat. Přesvědčivým důkazem této změny je rostoucí
počet uživatelů těchto profesních řešení, kteří se ve velké míře rekrutují
právě z řad uživatelů AutoCADu.

Velmi populárním, možná již výhradním rozměrem v navrhování je 3D. Jak si podle
vás tato metoda na českém trhu vede?
Jsme přesvědčeni o tom, že budoucnost návrhu a konstruování leží ve 3D. Stále
více uživatelů si uvědomuje výhody, které jim tato technologie přináší. 3D
programy již mají své pevné místo na českém trhu, ale ještě stále je třeba
vykonat hodně osvětové práce, aby se staly obecně přijímaným standardem.
Zároveň ale 2D produkty mají v procesu tvorby digitálních dat své
nezastupitelné místo a není realistické očekávat, že zcela vymizejí.

Jaké budou podle vás trendy počítačového navrhování, řekněme za pět deset let?
Je velmi těžké odhadovat, kam dospěje vývoj
tohoto dynamického odvětví za tak relativně dlouhou dobu. Lze očekávat, že bude
pokračovat trend od "dokumentace myšlenek" k navrhování, zachycení firemního
know-how nebo podpora souběžné práce více členů týmu na stejném projektu.
Zřejmě budou podporovány dnes "ručně" používané postupy jako koncepční návrh,
skicování, stejně jako návrh "shora dolů" nebo konstruování podle funkčnosti.
Specifickým problémem je vytváření inteligentních dat pro správu a údržbu, kde
se CAD stává nedílnou součástí podnikového systému. Například koncept
Informačního modelu budovy (BIM,Building Information Model) implementovaný v
produktu Autodesk Revit je významným krokem tímto směrem. A určitě bude
pokračovat integrace s jinými programy, například pro správu dokumentace, pro
analýzy a simulace nebo pro vizualizace a prezentace.

Velmi aktuální je v poslední době internetizace. Jak se k tomuto kroku staví
Autodesk?
Autodesk ve všech produktech podporuje obecnou strategii "Create - Manage -
Share", tedy "Vytvořit - Spravovat - Sdílet". Právě pro nástroje umožňující
sdílení vytvořených digitálních dat je využití internetu fundamentální.
Základ tvoří datový formát DWF, navržený pro efektivní sdílení dat se
zachováním "inteligence" obsahu bez nadměrného zatěžování přenosových linek.
Nástroje jako Autodesk Streamline jsou stále více používány pro sdílení dat v
rozšířených pracovních týmech u projektů realizovaných na různých místech světa.

A vaše plány do budoucna?
Naším hlavním současným úkolem je přesvědčit zákazníky, aby pro navrhování
používali 3D programy. Významná část našich zákazníků je totiž stále zvyklá
navrhovat ve 2D a našim úkolem je ukázat jim výhody, které pro jejich práci
technologie 3D nabízí.

Autodesk je dodavatelemsoftwaru a služeb pro navrhování a tvorbu digi-
tálního obsahu pro odvětví stavebnictví, výroby, infrastruktury, digitálních
médií a bezdrátových datových služeb.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.