Budoucnost stolních počítačů je zpečetěna

V posledních letech výrobci notebooků používali v souvislosti se svými plně vybavenými produkty s velkými obrazovkami...


V posledních letech výrobci notebooků používali v souvislosti se svými plně
vybavenými produkty s velkými obrazovkami termín náhrada stolního počítače. Je
snadné akceptovat, přinejmenším s ohledem na technické požadavky, že přenosný
počítač se může stát pro mnohé uživatele jediným PC. Ve skutečnosti se však
tato myšlenka začala v praxi prosazovat teprve v posledním roce, kdy četné
instituce a firmy začaly v širším měřítku vybavovat své zaměstnance notebooky a
mnoho prodejců přišlo s novými programy služeb pro takové zákazníky.
Sami produktoví manažeři předních výrobců notebooků prohlašují, že dochází ke
znatelnému růstu počtu zákazníků, kteří koupí přenosného počítače přímo
nahrazují stolní PC. Většina z nich je schopna též přímo uvést typické
společnosti, které se k takovému kroku rozhodnou. Jedná se například o
konzultanty, prodejní reprezentanty farmaceutických firem apod.
Podle slov Katriny Dahlquistové, analytičky společnosti IDC, poptávka na trhu
notebooků v letošním roce daleko předčila očekávání. Porovnáme-li předpokládané
míry růstu pro letošní rok, zjistíme, že tato hodnota se u notebooků (20,9 %)
stále nachází pod hodnotou pro stolní počítače (29,1 %). Podíl notebooků na
celkovém prodeji PC pak činí 17 % (tj. 46,4 milion kusů) a blíží se
historickému průměru.
Vyšší výkon, nižší ceny
K dlouho očekávanému nástupu přenosných počítačů přispívá hned několik faktorů.
Jako první a nejzásadnější se jeví technická úroveň. Ta se obrazovkami s
ostrými barvami, 500MHz procesory, pevnými disky s kapacitami přesahujícími 10
GB a velikostí RAM stále více přibližuje parametrům stolních počítačů nejvyšší
úrovně. Takřka všechny společné databáze nebo softwarové vývojové projekty
mohou bez omezení běžet na notebooku.
Přeneseme-li se do praktičtější roviny, můžeme konstatovat, že teprve v
poslední době dosáhly notebooky kapacitou paměti úrovně stolních počítačů.
Právě ta byla hlavním důvodem, proč byly dosud stolní sestavy upřednostňovány.
Neustálé zmenšování rozměrů notebooků zapříčinilo zejména u těch nejmenších a
nejlehčích výrobků odklon od standardní konfigurace stolních sestav, neobsahují
tedy harddisk, disketovou mechaniku a CD-ROM nebo DVD-ROM současně. Nicméně
mnohé high-end multimediální notebooky touto konfigurací disponují. Ty ostatní
pak dávají možnost použít externí jednotky, ať už se jedná o magnetická či
optická paměťová média, nebo náhradní napájecí zdroje.
All-in-one notebooky postupem času dokonce způsobily zastaralost takzvaných
docking station. Několik prodejců již zaznamenalo znatelný pokles v jejich
odbytu, zatímco poptávka po replikátorech portů, o mnoho menších přídavných
zařízení určených pro zjednodušení síťového připojení a propojení s desktopy,
je jednoznačně na vzestupu.
Další příčinu, která se k dané problematice zdánlivě nevztahuje, ale trend
rostoucího podílu notebooků také podporuje, je možné spatřit v otázce
nadcházejícího přechodu do nového tisíciletí a s ním spojeného vrcholícího
shonu a příprav na něj. Dan Lowden, produktový manažer divize ThinkPad
společnosti IBM, potvrdil, že mnozí zákazníci postavení před problém
upgradování 4-5 let starých sestav se rozhodli vše nahrazovat přenosnými
počítači.
A konečně, jedním z nejpodstatnějších faktorů je zvyšující se cenová dostupnost
notebooků. Produkty řadící se mezi high-end, jejichž ceny před 2-3 lety běžně
přesahovaly hranici 5 000 dolarů, se v současnosti pohybují v intervalu 3-4 000
dolarů, ceny levnějších modelů klesly hluboko pod 2 000. Stále je však zákazník
nucen platit cenovou prémii odrážející vyšší nároky na výrobu a citlivost cen
notebooků na pohyby cen komponent.
Náklady plynoucí z vybavení notebooky
Vzhledem k tomu, že cena notebooků je ve srovnání se stolními sestavami stále
dosti nevýhodná, je nutné hledat důvody pro jejich rozšíření jinde, a to v
takových faktorech jako zvýšení produktivity práce, komfort, zlepšení
pracovního stylu a úspory v dalších oblastech. Stále populárnějším měřítkem pro
srovnání přínosu obou uváděných řešení se stávají celkové náklady plynoucí z
vlastnictví (total cost of ownership) notebooku nebo stolního počítače.
Podle údajů GartnerGroup ze září loňského roku vyšší roční TCO notebooků (11
746 dolarů) oproti stolním počítačům (7 449 dolarů) je možno snadno kompenzovat
zvýšením počtu hodin v pracovním týdnu "mobilních" zaměstnanců, a to o pouhé
1,5-3 hodiny v závislosti na výši mzdy.
Uvažujme kupříkladu zaměstnance s podílem práce v kanceláři 80 % a mimo ni 20
%. Jestliže jeho plat (plus další výhody) činí 140 000 dolarů (ročně), vyrovná
společnost veškeré náklady spojené s vybavením tohoto zaměstnance notebookem
prodloužením jeho průměrného pracovního týdne o 1,5 hodiny. Na druhé straně
stupnice GartnerGroup je pak zaměstnanec s 80procentním podílem práce mimo
kancelář a mzdou 56 000 dolarů. Ten bude muset pro vyrovnání nákladů své
mobility pracovat navíc 3 hodiny týdně.
Ve snaze vyjít vstříc speciálním požadavkům uživatelů intenzivně využívajících
notebooky přicházejí někteří dodavatelé s novými programy a službami. V říjnu
například zprovoznila společnost Gateway svoji službu Mobile Access. Za 199-259
dolarů (podle úrovně služby) ročně na systém mají uživatelé 24hodinovou
podporu. Toolkit obsahuje ochranu telefonní linky a software pro on--line
servis. Celá myšlenka vznikla z toho, že uživatelé se jednoznačně shodují v
tvrzení, podle kterého se nemohou obejít bez přenosného počítače na celých 24
hodin.
Několik příkladů z praxe
Univerzita Wake Forest ve Winston-Salemu se rozhodla vybavit všech 4 200
studentů a pracovníků fakult notebooky již před čtyřmi lety. Její volbou se
díky poskytnutí množstevních slev staly produkty IBM ThinkPad (385XD a 390E).
Také IT oddělení samotného Intelu již od počátku 90. let zaznamenalo rostoucí
potřebu mobility svých zaměstnanců. Teprve cca před 19 měsíci na základě
ukazatelů GartnerGroup se věci daly do pohybu a v současné době 26 000
zaměstnanců z celosvětového počtu 65 000 notebook používá.
Mezi dalšími významnými společnostmi bychom mohli nalézt jména jako
Deloitte&Touche, Boeing nebo New York Life Insurance. Stejně tak PeopleSoft
vybavuje (s výjimkou softwarových vývojářů) své pracovníky notebooky. Volba v
tomto případě padla na produkty společnosti Toshiba.
Trend poptávky pro příští rok
Vše nasvědčuje tomu, že trend poptávky po noteboocích v příštím roce a jejich
význam v podnicích bude i nadále jednoznačně rostoucí. Příslib zdokonaleného
power managementu v mobilních CPU společnosti Intel, nadcházející éra
operačního systému Windows 2000, vzrůstající význam bezdrátového přístupu k
sítím nebo neustálé zvyšování výkonu mobilních technologií a současný pohyb cen
opačným směrem, to jsou některé z faktorů, jejichž vliv na poptávku po
přenosných počítačích nelze podcenit.
9 3371 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.