Budoucnost ve vyhledávání lidských zdrojů

Nutno přiznat, že většina personálních společností je ve svých způsobech velmi konzervativní. Sázejí na svou trad...


Nutno přiznat, že většina personálních společností je ve svých způsobech velmi
konzervativní. Sázejí na svou tradici, předešlé úspěchy, rozsáhlé kontakty a
zaručené metody vyhledávání kandidátů dle vyžádaných specifik. Toto byly nebo
stále ještě jsou velmi ceněné důvody, proč se společnosti hledající chybějící
personál obracejí právě tímto směrem a neváhají za každého nového zaměstnance
platit nemalé částky v intervalu 15-50 % jeho ročního
platu.
Situace se ale rapidně mění. Ve světě konce druhého tisíciletí, ve světě
propleteném telefonními linkami a sceleném sítí Internetu, se nabízejí mnohem
efektivnější nástroje pro vyhledávání vhodných kandidátů, než tomu bylo doposud.
Názory na budoucnost se pochopitelně různí. Existuje několik hypotéz. Některé
zcela vylučují další asistenci třetí strany (personální agentury) v tomto
procesu, jiné pouze přizpůsobují způsob jejich práce měnícímu se prostředí.
Nová média pro práci personálních agentur
Sami mi dáte za pravdu, že například tak banální záležitost, jako je
elektronická pošta, je dnes hluboce zakořeněná už nejen u společností IT a že
je velmi pohodlné, a hlavně velmi rychlé využívat tento druh korespondence. A
přece se stále najde řada personálních společností, které tímto druhem
korespondence nedisponují. O WWW ani nemluvě. A právě WWW po tomto využití
velmi hlasitě volá. Není rychlejší způsob dát vědět široké skupině
potenciálních kandidátů o vaší nabídce. Sám pochopitelně i nadále využívám
služeb klasických médií, jako je Mladá Fronta Dnes a Hospodářské noviny.
Nicméně, stále více důrazu kladu právě na webovou stránku, kterou agentura, kde
pracuji, využívá nejen ke zveřejnění většiny nabízených pozic, ale i k
publikaci dalších nezbytných informací spojených s personální problematikou. Na
její webové stránce proto můžete například nalézt i tento článek a to hned v
okamžiku jeho dopsání, zkorigování a převedení do příslušné grafické podoby. V
našem případě se jedná o práci v rozsahu několika minut. Klasická média mají
starostí poněkud více. Informace určená ke zveřejnění je rovněž zpracována v
elektronické podobě, ale navíc následuje výroba litografií, (tj. vysvícení na
filmové archy) a poté tisk na papír a distribuce.
Rychleji a efektivněji
Když opominu finanční nároky, které se přirozeně přenášejí na původce zprávy,
je zde velmi patrná časová prodleva. Tato časová prodleva může mít u
personálních společností běžného typu cenu přežití. Často se totiž stává, že
zakázku dostane několik takových agentur současně a pak následuje "hon" na
termíny zveřejnění inzerátu. Technologický proces se příliš zkrátit nedá, ale
pokud existují "lepší vztahy" s inzertním oddělením a nebo pokud jsme ochotni
připlatit za expresní vydání, nechá se zvládnout celá řada věcí i po uzávěrce.
Proč si ale přidělávat starosti tohoto druhu? Máme svou stránku čelní linii,
která se ujme první vlny naší inzertní kampaně a až poté následuje čestná legie
inzerátů v zaběhlých médiích.
Samotná stránka Webu na druhou stranu také ale nestačí. Při obrovském množství
dalších adres jste objeveni spíše náhodou. Zde, v těchto místech, už ale končí
téma budoucnosti vyhledávání lidských zdrojů a začíná odlišné téma specifického
marketingu na WWW, kterému se dnes nebudeme nijak podrobně věnovat. Spíše se
vraťme zpět k tématu.
Internet výhoda pro společnosti i zájemce o místo
Na Internetu už dnes existují rozsáhlé databáze, které podle jejich druhu,
zdarma nebo za určitý poplatek, dovolí nahlédnout do svého nitra a vybrat si
vhodné kandidáty. A protože disponujeme rozumným nástrojem, ušetříme si práci
například zadáním geografického omezení na určitou oblast, typem pozice nebo
dalšími klíčovými slovy.
Toto jsou výhody spíše pro společnosti, které hledají své zaměstnance a aby to
bylo spravedlivé, zmiňme i výhody pro uchazeče. V prvním bodě je to služba
zdarma. Zaslání materiálů do této databáze je bezplatné. Dále pak je to
naprosté zkrácení času spojeného s hledáním místa, obcházením agentur,
sledováním tisku a rozesíláním životopisů. A v neposlední řadě pak jde i o
možnost dostat se do kontaktu se společnostmi, o nichž ani netušíme, že
existují. Analýzou nového přístupu docházíme i k poznatku, že většina uchazečů
bude "pasivními hledači", předávajícími tuto administrativní záležitost
automatickým aplikacím. Skupina těchto lidí se navíc rozšíří i o relativně
spokojené zaměstnance, pro něž bude kdesi v pozadí probíhat 24hodinová
vyhledávací služba až do té doby, než nalezne a zašle nabídku zaměstnavatele s
lepšími podmínkami, než které má "pasivní hledač" doposud. Zatímco vy sedíte u
televize a pojídáte bramborové lupínky, probíhá neúnavný proces porovnávání
vašich požadavků s požadavky potenciálních zaměstnavatelů.
Pokud vás více zajímá způsob práce současných databází, podívejte se například
na jednu z největších: www.careerpath.com nebo jejího "mladšího příbuzného",
ale pro nás v Čechách užitečnějšího na: www.profese.cz.
Nejsem prognostik, ale dokážu si velmi dobře představit, že i první pracovní
interview bude probíhat skrze oko kamery nad vaším monitorem formou
videokonference. Tyto nové možnosti získávají na užitečnosti, pokud se budete
třeba ucházet o místo ve firmě, která je příliš vzdálená a dopravit se na
pohovor s nejistým výsledkem by byla ztráta času a peněz.
Uspěje jen ten, kdo se přizpůsobí
V úvodu jsem se zmínil, že jsou různé hypotézy pro budoucnost personálních
společností. Nejistá je budoucnost čistě zprostředkovatelských agentur, které
nedodávají do svých služeb další hodnotu, pouze spojí dva vzájemně neznámé body.
Konzultačně poradenské společnosti budou nuceny reagovat a implementovat tyto
nové nástroje, ale stále jim zůstane inteligence, s kterou hodnotí a doporučují
kandidáty. To doposud, a asi ještě dlouho žádný umělý nástroj nebude schopen
zvládnout.
8 0890 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.