Budoucnost zpravodajství

V nedaleké budoucnosti by uživatelé neměli zpravodajství jen číst, ale skutečně zažívat. Ve filmu Minority Report ...


V nedaleké budoucnosti by uživatelé neměli zpravodajství jen číst, ale skutečně
zažívat.
Ve filmu Minority Report z roku 2002 dostává cestující v metru neustále
aktualizované zprávy na pružný, průhledný a přenosný plochý panel, který nosí s
sebou. Přestože se děj filmu odehrává v roce 2054, podobná vize budoucnosti
zpravodajství může být podle Riche Gordona, profesora žurnalistiky, blíže, než
si myslíme.
"Heslem budoucnosti, bez ohledu na platformu, jsou interaktivní multimédia, což
představuje jak možnost reakce ze strany uživatele, tak více druhů médií, která
jsou sdružena do jediného formátu," říká Gordon. "Domnívám se, že přenosná
zařízení budou mít nevyhnutelně velmi odlišný formát pro doručování zpráv, než
jakým je web," dodává.
Malá zařízení, jako jsou mobilní telefony a dnešní PDA, zobrazují povětšinou
text. Již nyní je ale k dispozici mnoho přenosných platforem, u nichž se
rozvíjí schopnosti přenosu videa nebo obsahu ve flashi a je tedy reálné, aby
někdo jel metrem a prohlížel si na svém PDA video nebo animovanou zprávu.
Gordon předvídá budoucnost mobilním zařízením, jež budou zobrazovat důvěrně
známou obdobu tištěného vydání novin nebo časopisu, ale současně budou
interaktivní a budou zahrnovat multimédia a video. "Představte si, jak čtete na
tablet PC sportovní týdeník, kliknete na fotku a uvidíte video, která se před
vámi rozvine," říká.

Totální ponoření
"Nové formy IT a systémů integrovaných médií budou revolucí v metodách, s
jejichž pomocí získáváme, balíme, uspořádáváme a dodáváme zprávy a není to
budoucnost příliš vzdálená," říká Dennis McLeod, profesor počítačových věd.
McLeod pracuje na projektu User-Directed News (UDN) ve středisku integrovaných
mediálních systémů na univerzitě Jižní Karolíny.
Projekt UDN se zabývá možnostmi přizpůsobitelného, interaktivního a
multimediálního zpravodajství, do něhož se uživatel zcela ponoří. Během 3-5 let
bychom tak měli zprávy nikoli pouze číst, ale doslova zažívat.
"Řekněme, že se před určitou vládní budovou včera odehrál velký protestní
pochod," vysvětluje McLeod, "a my nabídneme zpravodajský balík, která v zásadě
dovolí uživateli se tohoto pochodu zúčastnit, dívat se různými směry a vybrat
si, které aspekty zprávy by si chtěl prohlédnout. Pomocí displeje připevněného
na hlavě může tento přístup poskytnout uživateli stejný zážitek, jako by se
skutečně účastnil nějaké aktuální události, a dává mu kontrolu nad danou
zprávou," objasňuje McLeod.
Takové zpravodajství podle McLeoda integruje zvuk, obraz s vysokým rozlišení,
animace, text a hmatové technologie, které přenášejí pocit dotyku, povrchu a
teploty. "Dotykové datové technologie zapojují do světa digitální komunikace
hmat. Uživatelé například nosí rukavice, které používají k dotyku s virtuálními
objekty, a my se snažíme poskytnout jim stejný pocit, jako by se skutečně
předmětů dotýkali."
McLeod také tvrdí, že bude běžně možné dát uživateli textovou zprávu, která
odpovídá jeho čtenářskému profilu například jeho bydlišti nebo zájmům a to na
základě jeho požadavku.

Rozhoduje čtenář
"Jak bude vypadat novinařina za tři až pět let?" ptá se Paul Grabowicz, ředitel
New Media Center při Kalifornské univerzitě. "Bude to kombinace audia, videa,
obrázků, animací, grafiky a textu sestavená takovým způsobem, aby lidé mohli
zprávu prozkoumat, přičemž se budeme snažit sladit druh média s optimálním
způsobem, jak zprávu sdělit."
Grabowicz tvrdí, že uživatel bude do zprávy vstupovat v různých bodech podle
svého zájmu. Jednoho čtenáře může zajímat osoba toho, jehož se zpráva týká,
jiného zase její časový vývoj.
"Podání zprávy by zahrnovalo zcela jistě všechny prvky multimédií," souhlasí
Nora Paulová, ředitelka Institutu pro studium nových médií při Minnesotské
univerzitě. "Některé zprávy lépe pochopíte ve vizuální formě, a pokud se lidé o
zprávu zajímají blíže, mohou využít různých druhů doplňkových materiálů,"
dodává.
Paulová předpovídá, že řadu událostí jako například loňskou nehodu raketoplánu
bude popisovat animovaná infografika. "S pomocí animované infografiky lze
zobrazit, jak se raketoplán porouchal, jak měl let probíhat a jak vznikly
problémy," říká. "Celé byste to mohli prožívat tak, jak se rozhodnete,
tolikrát, kolikrát budete chtít."
Paulová tvrdí, že přestože jsou potřebné technologie již k dispozici,
zpravodajství jich v nijak velkém rozsahu nevyužívá. "On-line zprávy dosud
nepřekročily rámec běžného zpravodajství na monitoru uživatele. On-line
žurnalistika zatím směřuje spíše cestou tradičního mediálního modelu než směrem
k vytváření skutečně unikátního obsahu."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.