Budoucností Wi-Fi je MIMO

Absence vysokorychlostního standardu v oblasti Wi-Fi (doposud jsou k dispozici IEEE 802.11a/b/g) dává společnostem velkou ...


Absence vysokorychlostního standardu v oblasti Wi-Fi (doposud jsou k dispozici
IEEE 802.11a/b/g) dává společnostem velkou volnost v experimentování. To
ostatně plně dosvědčují i produkty, které jsme zařadili do našeho testu. Více
jak polovina z nich dosáhla díky vlastnímu rozšíření standardu 802.11g v rámci
své bezdrátové části výrazného zvýšení propustnosti.

Na nový standard si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, a to i přesto, že
na jednacím stole již zůstaly pouze dva návrhy. Jisté zatím však je, že ponese
označení IEEE 802.11n a bude založen na technologii MIMO (Multiple Input
Multiple Output). Autorem prvního návrhu je skupina TGn Sync (Agere, Atheros,
Intel, Sony, nedávno také Qualcomm), jež prosazuje rozšíření šířky kanálu
(počítá s 20 i 40 MHz), čímž by produkty v rámci bezdrátové části dosahovaly
propustnosti až 315 Mb/s. Tato změna by ale v 5GHz frekvenčních pásmu snížila
počet kanálů z 22 na 11.
Druhá skupina WWiSE by ráda zůstala u existující 20MHz kanálových struktur a v
rámci MIMO technologie implementovala dvě antény na obou koncích bezdrátového
spojení (toto je označováno jako 2 x 2, k dispozici budou jiné varianty,
například 4 x 4 umožňující ještě vyšší přenos). K posílení propustnosti
jednotlivého kanálu až ke hranici 135 Mb/s by dále měly přispět i změny samotné
MAC vrstvy. Pro úplnost uvedu, že mezi členy této skupiny patří společnosti
Airgo, Broadcom, Conexant Systems, STMicroelectronics, Texas Instruments atd.
První čipset s MIMO technologií uvedla loni na trh společnost Airgo (označuje
se za pionýra této technologie), paradoxně však skupina WWiSE, jejímž je
členem, byla při posledním jednání významně přehlasována. V tajné volbě získal
TGn Sync 50 % hlasů, WWiSE pak pouze asi 35 % (k vítězství je třeba 75 % hlasů
od všech zúčastněných firem).
Odborníci se vcelku shodují, že vyjednávání v rámci technických rozdílů obou
návrhů bude zřejmě méně obtížné a méně důležité, než dohoda o licencování
duševního vlastnictví vlastností, které budou nebo nebudou v rámci
finalizovaného standardu povinné.

Co je uvnitř
V našem testu jsme se měli možnost seznámit s opravdu pestrou směsicí zařízení,
kterou lze z pohledu rádiové části (což byl hlavní předmět našeho zájmu)
rozdělit na dvě základní skupiny (pomineme-li, že šlo jak o přístupové body,
tak o jejich kombinaci s ADSL modemy a přepínači). Produkty společností
SignaMax, Well, WNC, ZionCom a Zyxel poskytovaly standardní implementaci IEEE
802.11g (a samozřejmě b), což se v testech propustnosti projevovalo očekávanými
výsledky okolo 1 Mb/s dosaženými ve vzdálenosti 20 metrů (přes 4 překážky).
Ostatní produkty 3Com, Asus, Belkin, Buffalo, D-Link a také druhý SignaMax si
při stejném testu vedly výrazně lépe, když se jejich hodnoty vyšplhaly na 7,9
(SignaMax) a v případě D-Linku až na 10 Mb/s.
Za těmito skvělými čísly stojí proprietární implementace tzv.
vysokorychlostních módů. 3Com a SignaMax jsou založeny na starším čipsetu
Atherosu a výrobci u nich uvádějí až 108Mb propustnost realizovanou
prostřednictvím Super G módu. Bezdrátové prvky od Asusu, Belkinu a Buffala byly
vybaveny technologií AfterBurner od Broadcomu a pojmenovány názvem 125 High
Speed Mode. Vyšších rychlostí je zde dosahováno kombinací výkonnější zesilovací
části a zvýšením citlivosti na příjmu (osazené čipy s technologií BroadRange
údajně zvýší citlivost až o 4 dB).
Nutno dodat, že k využití nabízených vysokorychlostních funkcí je nutné, aby i
uživatel připojující se k takovému přístupovému bodu byl vybaven stejnou
technologií.
Nejvýkonnější rádiovou částí se v testu ale blýskl D-Link, který jako jediný
byl vybaven MIMO technologií, tedy konceptem využívající tzv. chytrých antén.
Velmi jednoduše řečeno je vyšších propustností dosahováno rozdělením signálu do
více kanálů. V součastné chvíli je k dispozic několik verzí MIMO. D-Link je
vybaven variantou z dílny Atherosu a v rámci zpětné kompatibility ještě
disponuje zmíněným proprietárním "zrychlením" Super G.

3Com OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point
V případě tohoto OfficeConnectu se jedná čistě o přístupový bod s podporou
Wi-Fi standardů 802.11b a g. Z celého startovního pole je nejmenší a jako
jediný se může pochlubit odolnějším plechovým pouzdrem.
Již název produktu naznačuje jeho určení při nasazení v podnikovém prostředí.
Možnost napájení po Ethernetu (přes kategorii 5 nebo 6 datových kabelů) s
využitím funkce PoE zjednodušuje jeho instalaci v rámci podnikové sítě. K
dispozici je dále funkce Multiple SSID, schopnost paralelně obsluhovat dvě či
více sítí 802.11. Každá ze sítí pak pracuje se svým virtuálním přístupovým
bodem, čímž je snižována zátěž ze strany klientů a zajišťována řízená izolace
jednotlivých segmentů, typicky pomocí technologie Virtual LAN. Jde také o jednu
z možností, jak dosáhnout prioritizace určitých typů přenosu. OfficeConnect
postrádá integrovaný firewall v rámci korporátního nasazení by byl pouze na
obtíž.
Přístupový bod lze konfigurovat jak pomocí webového rozhraní, tak
prostřednictvím příkazové řádky (při připojení přes konzolový port). Zkušenější
uživatel ale může využít i protokolu SNMP, určeného pro vzdálenou správu.
Hlavní předností tohoto produktu jsou široké možnosti zabezpečení. V rámci
specifikace WPA je dostupné například AES a TKIP šifrování nebo ověřování přes
RADIUS server a 802.1x (v kombinaci s mechanismy EAP-TLS, EAP-TTLS a PEAP); k
dispozici je také 152bitové WEP šifrování.
Přenosové rychlosti dosahované tímto zařízením patřily k vyšším (až 8,8 Mb/s ve
vzdálenosti 20 metrů), což lze přisuzovat i využití "turbo módu" pojmenovaného
Super G (až 108 Mb/s), jenž umožňuje čipová sada od Atherosu.

AirCA8
Tento čistokrevný přístupový bod patří mezi produkty, které umožňují provoz i
ve frekvenčním pásmu 5 GHz. To znamená, že v sobě kromě 802.11 b/g integruje i
standard 802.11 a/h. Pro fungování na frekvencích v okolí 5 GHz je velice
důležitá právě integrace "háčka", které je úpravou původní verze a zahrnuje
hlavně změny v přístupu k dostupným frekvencím tak, jak si to vyžádali
regulátoři v evropských zemích. Již tato kombinace ukazuje na produkt, který je
zaměřen hlavně na zákazníky s vysokými nároky. To se dále potvrzuje i v
možnostech nastavení. Pro zabezpečení bezdrátové části jsou zde k dispozici
všechny běžně používané funkce. Šifrování WEP zde asi nebude patřit mezi
nejvyužívanější. O to větší význam pak získá přítomnost bezpečnostních
standardů, jako je WPA či 802.1x, které umožní i ověřování proti RADIUS
serveru. Potěšily nás rovněž možnosti přepínání režimu provozu tohoto zařízení.
Kromě přístupového bodu totiž umožňuje přepnutí do režimu repeater nebo bridge.
Velká síla tohoto zařízení je tedy hlavně v možnosti pracovat v obou
frekvenčních pásmech.

Asus WL-520G Deluxe
Rovněž společnost Asus nezůstala pozadu za konkurencí a na trh uvedla produkt,
jenž dosahuje prostřednictvím technologie AfterBurner (rozšiřující standard
802.11g) vyšších přenosových rychlostí. Na rozdíl od produktů s MIMO
technologií se ale nejedná o řešení založené na použití chytrých antén a
několika kanálů; WL-520G Deluxe využívá čipsetu firmy Broadcom. Propagační
materiály a název samotného produktu jsou tak doprovázeny líbivým číslem 125
Mb/s. Ovšem ani při testování Asusu nedošlo k žádnému překvapení a těchto
rychlostí jsme zdaleka nedosahovali. I tak jsou ovšem výsledky WL-520 velmi
nadprůměrné a propustnost 9,7 Mb/s dosažená ve vzdálenosti 20 metrů produktu
vynesla druhou příčku.
Asus WL-520G Deluxe je kombinací přístupového bodu, 4portového přepínače a
internetové brány, což ocení především zájemci o vlastní výběr prostředků pro
přístup k internetu. Integrován je i firewall, který nabídne alespoň základní
bezpečnost. K ochraně dat před průnikem přes bezdrátovou část zařízení
poskytuje 128bitové WEP šifrování, novější WPA2 u něhož je k dispozici jak
varianta s TKIP tak AES šifrováním. Patříte-li mezi méně zkušené uživatele,
jistě uvítáte i možnost nastavení bezdrátové sítě pomocí funkce EZSetup, která
zautomatizuje nastavení bezdrátové sítě mezi WL-520G Deluxe a Wi-Fi klientem ve
dvou krocích.

Belkin F5D7633-4
Bezdrátový router od Belkinu patřil k té skupině produktů, která kromě
standardu 802.11g přináší další zvýšení přenosových rychlostí. Belkin Wireless
G je postaven na čipové sadě společnosti Broadcom a nabízí tzv. 125 High Speed
Mode. K využití maximální rychlosti přenosu je ještě nutné použít stejně
vybavenou klientskou kartu. My jsme pro testy měli k dispozici model F5D7011ee.
Ač produkt v našich testech zdaleka nedosahoval výrobcem deklarované rychlosti
(125 Mb/s), svými výsledky 9,4 Mb/s Mb/s dosaženými na vzdálenost 20 metrů si
vydobyl místo mezi nejlepší trojicí.
Z pohledu zabezpečení bezdrátové části se jedná o nadstandardně vybavený
produkt, který nabízí běžně využívané mechanismy jako WPA-PSK, méně běžný je
pak WPA s autentizací proti RADIUS serveru. K dispozici je také WEP šifrování,
bohužel pouze s podporou 128bitového klíče. Vzhledem k tomu, že je produkt
kombinovaný s ADSL modemem, může jít o vhodnou volbu hlavně v případě, kdy
chcete mít vše potřebné pro vytvoření síťového prostředí pěkně pohromadě.

Buffalo WBR2-G54S
Společnost AT Computers do testu dodala bezdrátový router kombinovaný s ADSL
modemem prodávaný pod označením Buffalo WBR2-G54S. Produkt je vybaven
technologií Afterburner (čipová sada od Broadcomu), která mu umožňuje
(teoreticky) dosažení bezdrátového přenosu rychlostí až 125 Mb/s.
Produkt je po designové stránce navlas stejný jako WBR-G54S, jež jsme loni
testovali. Není tedy vybaven externí anténou (obsahuje integrovanou), ale k
dispozici je MP konektor, s jehož pomocí je možné zlepšit parametry bezdrátové
části. Velkých změn doznalo webové rozhraní, které je pestřejší a přehlednější.
Většinu nastavení je opět třeba provést v sekci Advanced. Zde najdete například
i nově integrovanou funkci pro vytvoření demilitarizované zóny, kterou můžete s
výhodou použít, pokud do sítě hodláte připojit veřejně přístupný počítač.
Podporu dnes stále častěji získávají i funkce pro připojení k VPN. Buffalo tedy
umožňuje průchod nejběžnějších protokolů zajišťujících šifrování na linkách.
Bezdrátovou část lze zabezpečit prostřednictvím šifrování WEP či pokročilejšího
WPA. Podporována je také autentizace 802.11x přes RADIUS server. Novinkou této
verze je funkce AOSS (AirStation OneTouch Secure Systém), která umožňuje rychlé
a snadné nastavení zabezpečení. Tato funkce je však využitelná, pouze jsou-li
klientské stanice vybaveny kartami s podporou AOSS.

D-Link DI-634M
Produkt s označením DI-634M je prvním (a jediným) zástupcem v našem přehledu
využívajícím pro bezdrátový přenos technologii MIMO, tedy systému chytrých
antén (použita je nová čipová sada společnosti Atheros). Tomu odpovídá i
výrobcem proklamovaná rychlost 108 Mb/s, ale také cena zařízení pohybující se
těsně pod hranicí 4 500 Kč bez DPH. V testech jsem sice 108Mb přenosu
nedosahovali, ale výsledek 10 Mb/s na vzdálenost 20 metrů byl rekordní.
Přesuneme-li se od bezdrátové části k ostatní funkčnosti zařízení, zjistíme, že
se jedná o produkt kombinující bezdrátový přístupový bod s přepínačem a
internetovou branou. To, že je integrováno "pouze" WAN rozhraní a ne ADSL
modem, může představovat výhodu v případě, že máme na výběr mezi různými
způsoby připojení k internetu. Na druhou stranu se již nejedná o produkt, který
zabezpečí všechny funkce, nutné pro vytvoření lokální sítě a její připojení k
internetu. Samozřejmě ani zde nechybí množství dalších funkcí, počínaje pestrým
zabezpečením bezdrátové části k dispozici je šifrování WEP (128bitové), WPA se
sdíleným klíčem nebo WPA-AES a konče například funkcí VPN pass-through, která
umožní i připojení pobočky firmy k rozsáhlé privátní síti.

SignaMax Wireless 11G+ 4port AP Router (1786)
Již při prvním pohledu na tento produkt se nám zdál tak trochu povědomý. Naše
"podezření" se potvrdilo v okamžiku, kdy jsme vstoupili do webového rozhraní
stejný produkt je na našem trhu k dispozici i od firmy Trust. Na to, že
SignaMax vypadá tak trochu lacině, jsou jeho možnosti relativně široké. Jedná
se o kombinaci přístupového bodu s přepínačem a směrovačem, což z něj činí
vhodného kandidáta na řešení menší domácí či kancelářské sítě. Obzvlášť se nám
líbila možnost využití tzv. Super G módu, pomocí kterého je (teoreticky) možné
dosáhnout přenosových rychlostí až 108 Mb/s. V testech sice bezdrátová brána
SignaMaxu dosáhla z produktů s vyšší propustností nejnižšího skóre, výsledek
7,9 Mb/s na vzdálenost 20 metrů lze považovat za velmi uspokojivý.
Konfigurace pomocí webového rozhraní byla bezproblémová a přítomnost Wizardu
prvotní konfiguraci dále usnadňuje. Zabezpečení bezdrátové části je na vysoké
úrovni, k dispozici je 152bitové WEP nebo AES šifrování v rámci WPA. Podobně
jako některé produkty určené pro korporátní nasazení nabízí zabezpečení proti
RADIUS serveru, jež v podmínkách menších firem není běžným prvkem.

SignaMax 11G ADSL Wireless Router (1787)
Druhý produkt od SignaMaxu je kromě bezdrátové části a 4portového switche
vybaven i ADSL modemem. To je výhodné hlavně pro menší lokality, které vyžadují
integraci všech prvků sítě do jedné "krabičky". Zařízení pracuje se starší
čipovou sadou podporující "pouze" Wi-Fi standardy b a g a nenabízí žádný turbo
či jiný mód umožňující dosahovat vyšší rychlosti při přenosu po rádiové části.
V testech to bylo velmi znát, když na 20metrovou vzdálenost klesla propustnost
na pouhých 0,7 MB/s. Při umístění do menší kanceláře (produkt cílen pro přístup
na internet či sdílení malých souborů) výkon vyhoví 6metrovou vzdálenost přes
jednu zeď zvládlo zařízení s propustností 8,8 Mb/s.
Z pohledu zabezpečení Wi-Fi komunikace je tento SignaMax poměrně dobře vybaven,
proto nás ani nemrzela absence autentizace pro RADIUS server. K dispozici je
tedy WPA-PSK nebo WEP šifrování s délkou klíče 256 bitů.

Well PTI-845G
V případě produktu Well PTI-845G jde o dalšího zástupce řady kombinovaných
zařízení, která nabízejí jak bezdrátový přístupový bod (802.11b g), tak
čtyřportový přepínač a ADSL modem. Ten je navíc připraven i na novější
standardy ADSL2 a ADSL2+.
Zařízení disponuje několika pokročilejšími funkcemi, například umožňuje správu
prostřednictvím SNMP nebo nastavení QoS (Quality of Service). V této kategorii
produktů je dále běžným vybavením jednoduchý firewall a možnost filtrování
provozu pomocí IP adres.
Ani zde nesmíme zapomenout na možnosti zabezpečení bezdrátové části, kde je
opět patrné, že se jedná o produkt vyšší kategorie. Začít můžeme například
256bitovým WEP šifrováním. Pokud jsou nároky na zabezpečení vyšší, je možné
nasadit WPA (se sdíleným klíčem či standard autentizace 802.1x.
Při měření výkonnosti bezdrátové části se produkt zařadil do skupiny méně
výkonných zařízení, která nedisponovala nestandardizovaným rozšířením 802.11g.

Zioncom ipTime Pro 54G
IpTime Pro 54G z produkce u nás méně známé společnosti Zioncom představuje
klasickou kombinaci bezdrátového access pointu, přepínače a internetové brány.
Tím, že není integrován přímo ADSL modem, je zákazníkovi dána větší svoboda při
výběru typu připojení k internetu. Dostupnými funkcemi produkt nijak nezaostává
za značkovými produkty. Mezi ně patří například možnost nastavení QoS (Quality
of Service).
ipTime Pro 54G nabízí klasické možnosti zabezpečení, kdy si můžete vybrat od
nejjednoduššího, ale také nejméně bezpečného filtrování na bázi MAC adres až po
protokol WPA se sdíleným klíčem, což většině uživatelů patrně postačí.
Při našich testech se dostupná přenosová rychlost se vzrůstající vzdáleností
relativně rychle snižovala. Produkt nabízí "pouze" výkonnost standardu 802.11g
(nenabízí žádné rozšíření tohoto standardu), což se odrazilo i ve velmi nízkých
výsledcích.

Zyxel ZyAir G-2000 Plus
V tomto produktu najdete neobvyklý access point, kombinovaný se switchem a
internetovou branou, který vám poskytne slušný počet zajímavých funkcí, jako je
například firewall s rozsáhlejšími možnostmi nastavení.
Nastavení pomocí webového rozhraní je velice intuitivní jeho přehlednost nás
opravdu potěšila. Konfigurovat jej však můžete i z příkazové řádky, která sice
není tak pohodlná, ale poskytuje rychlé nakonfigurování například většího počtu
stejných zařízení. Vzhledem k integraci internetové brány je důležitou součástí
zařízení právě zmiňovaný firewall, který umožní řídit pravidla provozu
směřujícího do/z privátní sítě; umožňuje řídit průchod protokolů, jako je IPsec.
Neméně důležitá jsou i bezpečnostní opatření týkající se bezdrátové části.
Nabídka menu produktu začíná WEP šifrováním (128bitovým) přes WPA s dočasným
klíčem a WPA v kombinaci s ověřováním na RADIUS serveru. K dispozici je také
autentizace protokolem 802.1x v kombinaci s mechanismy MD5, TLS, TTLS a PEAP.
V testech dosažená přenosová rychlost na krátkou vzdálenost nás příliš
nenadchla, zařízení výrazně zaostalo za konkurencí. Na Zyxel ZyAir G-2000 se
tak zřejmě zaměří uživatelé, kteří hledají variabilní možnosti v zabezpečení

Asus WL-520G, D-Link DI-634M
Bezdrátové prvky
D-Link DI-634M si ocenění odnáší za implementaci MIMO technologie. V testu byla
jeho rádiová část nejvýkonnější, přičemž zařízení dokáže pokrýt i větší (spíše
širší) prostor (možná proto nenabízí konektor pro externí anténu). Další dvě
bezdrátové brány Asus WL-520G Deluxe (druhé ocenění) a SignaMax Wireless 11G+
4port mohou D-Linku konkurovat co do výkonu, překonávají ho nízkou cenou, ale
do budoucna svou rychlost nevyužijí ve spojení se standardem 802.n tak jako
produkt D-Linku. Pokud prahnete po cenově dostupné kombinaci Wi-Fi a ADSL
modemu, pro použití v domácnosti či opravdu malé pobočce nebo kanceláři vyhoví
Well PTI-845G, a to i přes nízké přenosové rychlosti v režimu 802.11g dosažené
v testech.Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.