Budování systémového Tádžmahalu

Na trhu práce se vždy setkáváte s konkurencí, nad níž musíte mít určitou převahu. Moje převaha tkví v určité...Na trhu práce se vždy setkáváte s konkurencí, nad níž musíte mít určitou
převahu. Moje převaha tkví v určitém pracovním postupu, v mé pružnosti a také v
tom, že jsem byl schopen sám sebe inovovat. Při bloumání nad tím, co znamená
"inovovat sám sebe" a být agilním, dospívám k určitému náhledu.
Začněme definicí. Agilita (pružnost) v IT oboru znamená být zručným v užívání
metod, které vám umožní posuzovat situace a nalézat vhodná řešení rychleji a
levněji, než bylo podle názoru ostatních možné. Já tyto techniky nazývám
klíčové.
Klíčové metody užívám a aplikuji již řadu let. Má hodnota na trhu práce je do
značné míry určená tím, jak tyto techniky používám, abych dosáhl výsledků,
kvůli nimž si mne lidé najímají. Jsem zkrátka placen za to, abych byl agilní.
Má schopnost užít svých zkušeností a aplikovat je v novém prostředí vyvolává
otázku: "Ale když vybuduješ systém pro společnost X, jak potom můžeš postavit
obdobný pro jinou firmu, aniž bys prozradil chráněné informace?" ptají se mě
lidé. Odpověď nejlépe ukážu na kratičkém příběhu:
Na vysoké škole jsem studoval architekturu. Jednoho dne nám profesor v
designovém studiu vyprávěl o architektovi, který stál za zbudováním Tádžmahalu.
Jako poctu své ženě si vládce Šáhdžahán přál postavit monumentální mauzoleum
nedostižné krásy a velkoleposti. Najal tedy architekta, který v této situaci
použil svých schopností. Všichni víme, že se mu to povedlo dokonale. Vládce byl
velice spokojen, ale nepřál si, aby kdokoli jiný vlastnil tak nádhernou stavbu,
jakou byl Tádžmahal. Legenda vypráví, že proto nechal architekta oslepit.
Náš profesor se nás posléze zeptal, jaké chyby se při tom vládce dopustil
(přičemž jsme měli brát v úvahu, že takto zacházet se svými poddanými bylo v
jeho pravomoci). Odpovědí bylo, že si vládce popletl zručnost architekta se
stavbou, jež byla pouhým výsledkem této zručnosti. Vládce se nemusel ničeho
obávat. Dobrý architekt by další Tádžmahal nepostavil.
Neudělal by to, protože každý klient má rozdílné potřeby a dobří architekti
užívají své zručnosti tak, aby byla každá stavba jedinečně uzpůsobena přáním
zákazníka. Většina budov má čtyři zdi a střechu, přesto se od sebe diametrálně
liší. Analogicky dojdeme k tomu, že většina systémů je rovněž postavena na
standardních komponentách, jakými jsou databáze, webové stránky, sady programů
a programovací jazyky. Rozdíl je však v tom, jak jsou tyto přísady namíchány,
aby výsledek odpovídal jedinečným potřebám každého klienta. Architekti i
stavitelé systémů využívají svých schopností a metod znovu a znovu, nepotřebují
při stavbě opět používat informace z již hotového.
Pořídit si sadu hardwaru a softwaru může kdokoli, hodnota tkví ve zručném užití
těchto prostředků. Čím schopnější jste v klíčových metodách, tím agilnějším se
stáváte a o to cennější budou vaše služby pro zaměstnavatele. To je důvod, proč
by IT experti pracující na vlastní inovaci měli zvážit přidružení k "Agility
Corps." Agility corps. definuji jako "Sdružení provozních expertů IT byznysu",
kteří úspěšně aplikují kombinace šesti jádrových metod, aby dodali rychlá
řešení obchodních problémů s osmdesátiprocentní úspěšností.
Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.